2015-10-05 06:00

2015-10-05 06:00

Skog och jord viktiga i klimatarbetet

Debatt: Klimatpolitik

Ju äldre och mer ”orörd” skog, desto mindre förmåga att binda upp koldioxid. Lämnar man skogen ”orörd” så förbättras inte klimatet, skriver Jasenko Selimovic, Nina Larsson och Lars Gustafsson.

Klimatkonferensen i Paris närmar sig och nu börjar klimatrapporterna dugga tätt. Det är mycket välkommet. Klimatproblematiken kommer inte att åtgärdas utan trovärdiga och vetenskapligt baserade underlag för politiska åtgärder. Men det är lika viktigt att fakta som rapporterna presenterar tolkas rätt och med kunskap.

Många rapporter (FAO skogsrapporten som kom häromdagen bland annat) visar till exempel att skogen fortsätter att försvinna i takt med att befolkningen ökar och mer land tas i anspråk för jordbruk. Dock i betydligt långsammare takt än tidigare, eftersom vi har blivit bättre på att förvalta våra skogar). Men när dessa obestridliga fakta blandas med okunskap och vilja att ”lämna skogen orörd” som finns hos många miljöorganisationer och partier blir man orolig. För det är inte genom att bevara våra skogar som vi kan rädda klimatet.

En av skogens viktigaste roller för klimatet är att binda koldioxid som annars riskerar att höja temperaturen och havsnivåerna. Men den förmågan är störst hos den brukade och unga skogen som växer snabbt. Ju äldre och mer ”orörd” skog, desto mindre förmåga att binda upp koldioxid. Lämnar man skogen ”orörd” så förbättras inte klimatet. Tvärt om, det är ett effektivt och hållbart skogsbruk, bruk och återplantering, som är nyckeln till framtiden, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Utan en hållbar användning av skogens resurser lyckas vi aldrig att dämpa klimatförändringarnas effekter.

Skogen erbjuder likaså stora möjligheter inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och hållbar energiproduktion i framtiden. Det är självklart ingen vinst för miljön att elda upp träden som ved. Men om man istället använder stockarna för att bygga hus så binds kolet i ytterligare 100 år.

Likaså kan skogen användas för att effektivisera och producera hållbar energi. Redan med nuvarande teknik skulle skogsbruket – precis som jordbruket – kunna bli fullständigt självförsörjande på hållbar energi via biogasproduktion, och till och med ge ett överskott. Jorden och skogen sitter på lösningen till klimatfrågan och våra redan gröna svenska bönder måste få rättmätigt betalt för de tjänster som de utför, nu och i framtiden. Vilket förutsätter att vi skapar de bästa förutsättningarna för ny teknik och innovation.

Allt detta är väl känt sedan länge. Ändå glöms det gärna bort av miljöpartier och miljöorganisationer som helst vill sätta en ostkupa över vår natur och skogar. Inte ens i diskussionerna inför Paris-konferensen tycks skogens breda roll få den uppmärksamhet som den förtjänar.

Det räcker inte bara att dämpa utsläppen, vi måste också fånga in delar av den koldioxid som släppts ut, om temperaturökningen ska stanna. Och det är här som skogen har en så väsentlig roll. Utöver korridorer med bevarad skog för den biologiska mångfaldens skull, så måste vi ha odlad skogsråvara på stora arealer. Vi måste uppmuntra till forskning och nytänkande kring våra skogar. Globalt sett är skogsbruket – tillsammans med jordbruket - vår viktigaste verktygslåda för minskade klimatgaser, rent vatten och biologisk mångfald.

Skogen är framtidens guld (mycket mer långvarig än den norska oljan). Den är förnybar, klimateffektiv och en fantastisk råvarukälla. Det är hög tid att alla partier inser detta.

Jasenko Selimovic (FP)

Tillträdande Europaparlamentariker

Nina Larsson (FP)

Förbundsordförande Värmland

Lars Gustafsson (FP)

Gruppledare Årjäng

Klimatkonferensen i Paris närmar sig och nu börjar klimatrapporterna dugga tätt. Det är mycket välkommet. Klimatproblematiken kommer inte att åtgärdas utan trovärdiga och vetenskapligt baserade underlag för politiska åtgärder. Men det är lika viktigt att fakta som rapporterna presenterar tolkas rätt och med kunskap.

Många rapporter (FAO skogsrapporten som kom häromdagen bland annat) visar till exempel att skogen fortsätter att försvinna i takt med att befolkningen ökar och mer land tas i anspråk för jordbruk. Dock i betydligt långsammare takt än tidigare, eftersom vi har blivit bättre på att förvalta våra skogar). Men när dessa obestridliga fakta blandas med okunskap och vilja att ”lämna skogen orörd” som finns hos många miljöorganisationer och partier blir man orolig. För det är inte genom att bevara våra skogar som vi kan rädda klimatet.

En av skogens viktigaste roller för klimatet är att binda koldioxid som annars riskerar att höja temperaturen och havsnivåerna. Men den förmågan är störst hos den brukade och unga skogen som växer snabbt. Ju äldre och mer ”orörd” skog, desto mindre förmåga att binda upp koldioxid. Lämnar man skogen ”orörd” så förbättras inte klimatet. Tvärt om, det är ett effektivt och hållbart skogsbruk, bruk och återplantering, som är nyckeln till framtiden, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Utan en hållbar användning av skogens resurser lyckas vi aldrig att dämpa klimatförändringarnas effekter.

Skogen erbjuder likaså stora möjligheter inom förnybara material, kemiska produkter, textilier och hållbar energiproduktion i framtiden. Det är självklart ingen vinst för miljön att elda upp träden som ved. Men om man istället använder stockarna för att bygga hus så binds kolet i ytterligare 100 år.

Likaså kan skogen användas för att effektivisera och producera hållbar energi. Redan med nuvarande teknik skulle skogsbruket – precis som jordbruket – kunna bli fullständigt självförsörjande på hållbar energi via biogasproduktion, och till och med ge ett överskott. Jorden och skogen sitter på lösningen till klimatfrågan och våra redan gröna svenska bönder måste få rättmätigt betalt för de tjänster som de utför, nu och i framtiden. Vilket förutsätter att vi skapar de bästa förutsättningarna för ny teknik och innovation.

Allt detta är väl känt sedan länge. Ändå glöms det gärna bort av miljöpartier och miljöorganisationer som helst vill sätta en ostkupa över vår natur och skogar. Inte ens i diskussionerna inför Paris-konferensen tycks skogens breda roll få den uppmärksamhet som den förtjänar.

Det räcker inte bara att dämpa utsläppen, vi måste också fånga in delar av den koldioxid som släppts ut, om temperaturökningen ska stanna. Och det är här som skogen har en så väsentlig roll. Utöver korridorer med bevarad skog för den biologiska mångfaldens skull, så måste vi ha odlad skogsråvara på stora arealer. Vi måste uppmuntra till forskning och nytänkande kring våra skogar. Globalt sett är skogsbruket – tillsammans med jordbruket - vår viktigaste verktygslåda för minskade klimatgaser, rent vatten och biologisk mångfald.

Skogen är framtidens guld (mycket mer långvarig än den norska oljan). Den är förnybar, klimateffektiv och en fantastisk råvarukälla. Det är hög tid att alla partier inser detta.

Jasenko Selimovic (FP)

Tillträdande Europaparlamentariker

Nina Larsson (FP)

Förbundsordförande Värmland

Lars Gustafsson (FP)

Gruppledare Årjäng

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.