2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Tilltro kontra misstro

Replik: Skogspolitik

MP vill att skogsvårdslagen blir en del av miljöbalken och att skogsbruket på nytt ska detaljregleras. Det vore helt fel väg framåt och det både utifrån ett miljö- och ett produktionsperspektiv, skriver Johan Hultberg med flera.

Svar till Stina Bergström (MP) i NWT 17/9

De replikskiften vi haft i NWT med Stina Bergström har tydliggjort flera centrala skiljelinjer mellan Moderaterna och Miljöpartiet. Den kanske mest grundläggande handlar om tilltro kontra misstro. Vi moderater ser att de allra flesta skogsägare tar ett stort ansvar och att miljöhänsynen i brukandet i regel är mer långtgående än vad lagen kräver. Vi konstaterar också att miljöhänsynen i skogsbruket tog fart när den tidigare detaljregleringen av skogsbruket övergavs till förmån för dagens modell med frihet under ansvar.

Miljöpartiet å andra sidan misstror Sveriges skogsägare och riktar svepande och generaliserade anklagelser mot skogsbruket i stort. Denna misstro avspeglas tydligt i MP:s politik. MP betraktar nämligen skogsbruket som miljöfarlig verksamhet. MP vill att skogsvårdslagen blir en del av miljöbalken och att skogsbruket på nytt ska detaljregleras. Det vore helt fel väg framåt och det både utifrån ett miljö- och ett produktionsperspektiv.

Istället måste skogsbruket fortsatt få utvecklas utifrån skogspolitikens två jämställda mål om miljö och produktion. Det innebär konkret både insatser för att öka produktionen och miljöhänsynen. Här sätter vi gott hopp till arbetet med det nationella skogsprogrammet. Genom att höja tillväxten i skogen kan vi kompensera för det produktionsbortfall som naturligtvis följer av att vi skyddar allt mer skog i naturvårdssyfte.

Alliansen sjösatte också under förra mandatperioden en strategi för biologisk mångfald där nya etappmål för skydd av värdefull natur slogs fast. Strategin ger uttryck för en hög ambition för arbetet med att skydda värdefull natur.

Vi moderater har också en hög ambition när det gäller skogens roll att leverera mer förnyelsebar råvara och förutsättningar för fler jobb. Med en balanserad politik som visar skogsbrukets aktörer tilltro är vi övertygade om en hållbar utveckling för svenskt skogsbruk där både fler jobb och ökade miljövärden växer till är möjlig.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Ulf Berg (M)

Gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot Värmland

Svar till Stina Bergström (MP) i NWT 17/9

De replikskiften vi haft i NWT med Stina Bergström har tydliggjort flera centrala skiljelinjer mellan Moderaterna och Miljöpartiet. Den kanske mest grundläggande handlar om tilltro kontra misstro. Vi moderater ser att de allra flesta skogsägare tar ett stort ansvar och att miljöhänsynen i brukandet i regel är mer långtgående än vad lagen kräver. Vi konstaterar också att miljöhänsynen i skogsbruket tog fart när den tidigare detaljregleringen av skogsbruket övergavs till förmån för dagens modell med frihet under ansvar.

Miljöpartiet å andra sidan misstror Sveriges skogsägare och riktar svepande och generaliserade anklagelser mot skogsbruket i stort. Denna misstro avspeglas tydligt i MP:s politik. MP betraktar nämligen skogsbruket som miljöfarlig verksamhet. MP vill att skogsvårdslagen blir en del av miljöbalken och att skogsbruket på nytt ska detaljregleras. Det vore helt fel väg framåt och det både utifrån ett miljö- och ett produktionsperspektiv.

Istället måste skogsbruket fortsatt få utvecklas utifrån skogspolitikens två jämställda mål om miljö och produktion. Det innebär konkret både insatser för att öka produktionen och miljöhänsynen. Här sätter vi gott hopp till arbetet med det nationella skogsprogrammet. Genom att höja tillväxten i skogen kan vi kompensera för det produktionsbortfall som naturligtvis följer av att vi skyddar allt mer skog i naturvårdssyfte.

Alliansen sjösatte också under förra mandatperioden en strategi för biologisk mångfald där nya etappmål för skydd av värdefull natur slogs fast. Strategin ger uttryck för en hög ambition för arbetet med att skydda värdefull natur.

Vi moderater har också en hög ambition när det gäller skogens roll att leverera mer förnyelsebar råvara och förutsättningar för fler jobb. Med en balanserad politik som visar skogsbrukets aktörer tilltro är vi övertygade om en hållbar utveckling för svenskt skogsbruk där både fler jobb och ökade miljövärden växer till är möjlig.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Ulf Berg (M)

Gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.