2015-09-25 06:00

2015-09-25 06:00

Alltid med dina intressen i fokus

Replik.: Elnät

Nätbolagens prissättning är mycket strängt reglerad – just utifrån konsumentens intressen. Det finns till och med en särskild myndighet, Energimarknadsinspektionen, som har till uppgift att reglera nätbolagens priser utifrån ett tydligt konsumentperspektiv, skriver Helene Rinstad och Jonny Mattsson.

Svar till Tankesmedjan Den Nya Välfärden (NWT 16/9)

Tankesmedjan Den Nya Välfärden skriver i en debattartikel i NWT den 16 november att nätbolagen på grund av elnätsmonopolet sätter sina priser utan hänsyn till kunderna. Artikeln innehåller flera fel. Karlstads El- och Stadsnät visar här hur prissättningen går till. Artikelförfattaren har rätt i att nätbolagen i Sverige har monopol i sina geografiska områden. Det beror på att Riksdagen bestämt att elnäten, liksom vatten- och avlopp, är grundläggande infrastruktur, som är helt avgörande för att samhället ska fungera och att det inte är hållbart att bygga och driva parallella nät.

I debattartikeln skriver Den Nya Välfärden att konsumentintresset inte finns med i nätbolagens prissättningspolicy och att elnätsmonopolet gör det fritt fram för nätbolagen att ta ut de priser som de anser skäliga. Detta stämmer inte.

Nätbolagens prissättning är mycket strängt reglerad – just utifrån konsumentens intressen. Det finns till och med en särskild myndighet, Energimarknadsinspektionen, som har till uppgift att reglera nätbolagens priser utifrån ett tydligt konsumentperspektiv. Energimarknadsinspektionen sätter ramar för nätbolagens priser och kontrollerar att de hålls. Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Detta kontrolleras bland annat genom att Energimarknadsinspektionen sätter ett tak, en intäktsram, för hur mycket varje elnätsföretag får ta ut av sina kunder. Elnätsföretagen får ta ut avgifter som täcker kostnader för investeringar, drift och underhåll.

Tankesmedjan Den Nya Välfärden hävdar sedan att prissättningen blir orättvis nu när nätbolagen gentemot villaägare och mindre företag börjar använda sig av effekttatriffer istället för säkringsabonnemang, där man betalar för el upp till en viss ampere. Även detta är helt fel. Effekttariffer innebär att man kontinuerligt i realtid mäter respektive kunds elanvändning, och så får kunden betala för det hen förbrukat. Detta är alltså mer rättvist än systemet med säkringstariffer, där kunden betalar för en viss nivå, som kan vara både för hög och för låg i förhållande till den el man faktiskt använder.

Karlstads El- och Stadsnät inför effekttariffer för att det innebär att respektive kund betalar för just sin faktiska användning av nätet. På så vis är detta det mest rättvisa sättet att betala för eldistribution. Detta genomförs inte, som det skrivs i artikeln, under parollen att kunderna ska få lägre kostnader, även om vissa kanske får det. Istället är det vårt gemensamma samhällsansvar som är orsaken. Om människor utnyttjar elnätet mer spritt under dygnet kan vi undvika toppar i elanvändningen. På så vis kan vi långsiktigt bygga mer anpassade nät. Att investera och underhålla näten kostar enorma summor varje år. Att framtidssäkra dem mot naturkatastrofer, terrordåd och andra risker kostar ännu mer. Men det måste få kosta. Utan ett stabilt elnät klarar vi varken att koka potatis, skicka mejl eller att genomföra en hjärtoperation. Samtidigt måste vi hålla oss till konsumentanpassade priser. Du ska alltid ha ett rättvist och skäligt pris.

En fördel för dig som bor inom det geografiska område där Karlstads El- och Stadsnät ansvarar för elnätet är att vi har ett sammanhållet, nedgrävt elnät vilket innebär att vi kan hålla nere kostnaderna för våra kunder. Eventuella vinster i Karlstads El- och Stadsnät går också alltid tillbaka till Karlstads kommun och dess invånare. Det är ju trots allt du och alla andra 88 349 medborgare som äger oss. Därför har vi alltid dig och dina grannars intressen i fokus. Även när det gäller prissättning.

Helene Rinstad

VD, Karlstads El- och Stadsnät

Jonny Mattsson

Ordförande, Karlstads El- och Stadsnät

Svar till Tankesmedjan Den Nya Välfärden (NWT 16/9)

Tankesmedjan Den Nya Välfärden skriver i en debattartikel i NWT den 16 november att nätbolagen på grund av elnätsmonopolet sätter sina priser utan hänsyn till kunderna. Artikeln innehåller flera fel. Karlstads El- och Stadsnät visar här hur prissättningen går till. Artikelförfattaren har rätt i att nätbolagen i Sverige har monopol i sina geografiska områden. Det beror på att Riksdagen bestämt att elnäten, liksom vatten- och avlopp, är grundläggande infrastruktur, som är helt avgörande för att samhället ska fungera och att det inte är hållbart att bygga och driva parallella nät.

I debattartikeln skriver Den Nya Välfärden att konsumentintresset inte finns med i nätbolagens prissättningspolicy och att elnätsmonopolet gör det fritt fram för nätbolagen att ta ut de priser som de anser skäliga. Detta stämmer inte.

Nätbolagens prissättning är mycket strängt reglerad – just utifrån konsumentens intressen. Det finns till och med en särskild myndighet, Energimarknadsinspektionen, som har till uppgift att reglera nätbolagens priser utifrån ett tydligt konsumentperspektiv. Energimarknadsinspektionen sätter ramar för nätbolagens priser och kontrollerar att de hålls. Elnätsavgifterna ska enligt ellagen vara skäliga, objektiva och icke-diskriminerande. Detta kontrolleras bland annat genom att Energimarknadsinspektionen sätter ett tak, en intäktsram, för hur mycket varje elnätsföretag får ta ut av sina kunder. Elnätsföretagen får ta ut avgifter som täcker kostnader för investeringar, drift och underhåll.

Tankesmedjan Den Nya Välfärden hävdar sedan att prissättningen blir orättvis nu när nätbolagen gentemot villaägare och mindre företag börjar använda sig av effekttatriffer istället för säkringsabonnemang, där man betalar för el upp till en viss ampere. Även detta är helt fel. Effekttariffer innebär att man kontinuerligt i realtid mäter respektive kunds elanvändning, och så får kunden betala för det hen förbrukat. Detta är alltså mer rättvist än systemet med säkringstariffer, där kunden betalar för en viss nivå, som kan vara både för hög och för låg i förhållande till den el man faktiskt använder.

Karlstads El- och Stadsnät inför effekttariffer för att det innebär att respektive kund betalar för just sin faktiska användning av nätet. På så vis är detta det mest rättvisa sättet att betala för eldistribution. Detta genomförs inte, som det skrivs i artikeln, under parollen att kunderna ska få lägre kostnader, även om vissa kanske får det. Istället är det vårt gemensamma samhällsansvar som är orsaken. Om människor utnyttjar elnätet mer spritt under dygnet kan vi undvika toppar i elanvändningen. På så vis kan vi långsiktigt bygga mer anpassade nät. Att investera och underhålla näten kostar enorma summor varje år. Att framtidssäkra dem mot naturkatastrofer, terrordåd och andra risker kostar ännu mer. Men det måste få kosta. Utan ett stabilt elnät klarar vi varken att koka potatis, skicka mejl eller att genomföra en hjärtoperation. Samtidigt måste vi hålla oss till konsumentanpassade priser. Du ska alltid ha ett rättvist och skäligt pris.

En fördel för dig som bor inom det geografiska område där Karlstads El- och Stadsnät ansvarar för elnätet är att vi har ett sammanhållet, nedgrävt elnät vilket innebär att vi kan hålla nere kostnaderna för våra kunder. Eventuella vinster i Karlstads El- och Stadsnät går också alltid tillbaka till Karlstads kommun och dess invånare. Det är ju trots allt du och alla andra 88 349 medborgare som äger oss. Därför har vi alltid dig och dina grannars intressen i fokus. Även när det gäller prissättning.

Helene Rinstad

VD, Karlstads El- och Stadsnät

Jonny Mattsson

Ordförande, Karlstads El- och Stadsnät

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.