2015-09-12 06:01

2015-09-12 06:01

Stäng inte Vänern för handelssjöfart

Debatt: Slussarna i Trollhättan

Att bygga nya slussar tar tid och om de gamla inte ska riskera att stängas innan de nya är på plats är det bråttom att komma igång med arbetet, skriver Tomas Riste, Johnny Magnusson med flera.

Tiotusentals människor strömmade till för att se när Ostindiefararen Götheborg i somras gick in i hamn i fem städer runt Vänern. De här besöken var möjliga tack vare slussarna i Göta älv. Samma sak gäller handelssjöfarten på Vänern. Inga slussar, ingen handelssjöfart.

Trafikverket har bedömt att efter år 2030 är de för farliga att använda. Betongen de är byggda av har lakats ur och konstruktionerna riskerar att kollapsa. Nya slussar skulle vara långsiktigt positiva för näringslivet runt Vänern och längs Göta älv och positiva för miljön. Det visar en omfattande åtgärdsvalstudie för Göta älv-Vänerstråket som Trafikverket genomförde för två år sedan, tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen och Region Värmland.

Att bygga nya slussar tar tid och om de gamla inte ska riskera att stängas innan de nya är på plats är det bråttom att komma igång med arbetet.

Varför är det då så viktigt att behålla handelssjöfarten på EU:s största insjö?

• Klimat

Sverige har satt upp tuffa mål för minskade utsläpp till år 2030. En direkt konsekvens av det är att påverkan från lastbilstrafiken inte får öka. Om slussarna stängs för handelssjöfart beräknas antalet lastbilstransporter på väg öka med 140 000 per år.

• Framtidens transportbehov

Enligt Trafikverkets prognos kommer behoven av godstransporter att öka kraftigt i Sverige fram till 2030. Utifrån de branscher som utnyttjar sjöfart för sina transporter ser Trafikverket en ökning på omkring 50 procent på Vänern under de kommande 15 åren. Sjöfarten är av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Vänerområdet.

• Säkra arbetstillfällen och utveckla arbetsmarknaden

Valmet i Karlstad genererar runt 1 000 arbetstillfällen och tillverkar så stora produkter att de endast kan transporteras sjövägen. Det är ett av flera exempel på verksamheter som är direkt beroende av handelssjöfarten på Vänern. Vi får fortlöpande rapporter om industrier och kommuner som avvaktar med investeringar eftersom ägarna inte vet om det finns någon handelssjöfart kvar om 15 år. Byggs det däremot nya slussar talar mycket för att det får en positiv inverkan på arbetsmarknaden runt Vänern.

• Inre vattenvägar

Sverige har nyligen anslutit sig till EU:s regler för inre vattenvägar. Genom att fartyg som uteslutande går kustnära eller på floder, kanaler och insjöar inte behöver ha så stor besättning och inte har lika hårda tekniska krav som havsgående sjöfart, minskar kostnaderna och ökar konkurrenskraften för handelssjöfarten på Vänern och Göta älv.

• Nya större slussar

Bygger man nya slussar i Trollhättan och Göta älv blir de större och kan därmed slussa fartyg som uppfyller Europastandard för inre vattenvägar. De är både bredare och längre än dagens. Exempelvis kan då containerfartyg bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

• Stor potential

Medan prognoserna för järnvägsnätet och vägnätet pekar på kommande kapacitetsproblem finns det mycket stora marginaler för ökade godsmängder för handelssjöfarten på Göta älv och Vänern – i synnerhet med större och färre slussar.

Vi uppmanar regeringen att agera i tid för att rädda slussarna!

Tomas Riste

Ordförande, regionstyrelsen, Region Värmland

Stina Höök

Andre vice ordförande i regionstyrelsen, Region Värmland

Birgitta Losman

Ordförande, regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Ordförande, regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Bjarne Olsson

Ordförande, Vänersamarbetet

Paul Åkerlund

Ordförande, kommunstyrelsen i Trollhättan

Tiotusentals människor strömmade till för att se när Ostindiefararen Götheborg i somras gick in i hamn i fem städer runt Vänern. De här besöken var möjliga tack vare slussarna i Göta älv. Samma sak gäller handelssjöfarten på Vänern. Inga slussar, ingen handelssjöfart.

Trafikverket har bedömt att efter år 2030 är de för farliga att använda. Betongen de är byggda av har lakats ur och konstruktionerna riskerar att kollapsa. Nya slussar skulle vara långsiktigt positiva för näringslivet runt Vänern och längs Göta älv och positiva för miljön. Det visar en omfattande åtgärdsvalstudie för Göta älv-Vänerstråket som Trafikverket genomförde för två år sedan, tillsammans med bland andra Västra Götalandsregionen och Region Värmland.

Att bygga nya slussar tar tid och om de gamla inte ska riskera att stängas innan de nya är på plats är det bråttom att komma igång med arbetet.

Varför är det då så viktigt att behålla handelssjöfarten på EU:s största insjö?

• Klimat

Sverige har satt upp tuffa mål för minskade utsläpp till år 2030. En direkt konsekvens av det är att påverkan från lastbilstrafiken inte får öka. Om slussarna stängs för handelssjöfart beräknas antalet lastbilstransporter på väg öka med 140 000 per år.

• Framtidens transportbehov

Enligt Trafikverkets prognos kommer behoven av godstransporter att öka kraftigt i Sverige fram till 2030. Utifrån de branscher som utnyttjar sjöfart för sina transporter ser Trafikverket en ökning på omkring 50 procent på Vänern under de kommande 15 åren. Sjöfarten är av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen i Vänerområdet.

• Säkra arbetstillfällen och utveckla arbetsmarknaden

Valmet i Karlstad genererar runt 1 000 arbetstillfällen och tillverkar så stora produkter att de endast kan transporteras sjövägen. Det är ett av flera exempel på verksamheter som är direkt beroende av handelssjöfarten på Vänern. Vi får fortlöpande rapporter om industrier och kommuner som avvaktar med investeringar eftersom ägarna inte vet om det finns någon handelssjöfart kvar om 15 år. Byggs det däremot nya slussar talar mycket för att det får en positiv inverkan på arbetsmarknaden runt Vänern.

• Inre vattenvägar

Sverige har nyligen anslutit sig till EU:s regler för inre vattenvägar. Genom att fartyg som uteslutande går kustnära eller på floder, kanaler och insjöar inte behöver ha så stor besättning och inte har lika hårda tekniska krav som havsgående sjöfart, minskar kostnaderna och ökar konkurrenskraften för handelssjöfarten på Vänern och Göta älv.

• Nya större slussar

Bygger man nya slussar i Trollhättan och Göta älv blir de större och kan därmed slussa fartyg som uppfyller Europastandard för inre vattenvägar. De är både bredare och längre än dagens. Exempelvis kan då containerfartyg bli ett konkurrenskraftigt alternativ.

• Stor potential

Medan prognoserna för järnvägsnätet och vägnätet pekar på kommande kapacitetsproblem finns det mycket stora marginaler för ökade godsmängder för handelssjöfarten på Göta älv och Vänern – i synnerhet med större och färre slussar.

Vi uppmanar regeringen att agera i tid för att rädda slussarna!

Tomas Riste

Ordförande, regionstyrelsen, Region Värmland

Stina Höök

Andre vice ordförande i regionstyrelsen, Region Värmland

Birgitta Losman

Ordförande, regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Johnny Magnusson

Ordförande, regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Bjarne Olsson

Ordförande, Vänersamarbetet

Paul Åkerlund

Ordförande, kommunstyrelsen i Trollhättan

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.