2015-09-08 06:00

2015-09-08 06:00

Sanningen om skolan i Karlstad

Debatt: Skolans dag

Vi måste behålla de skickliga lärare som finns och även försöka locka nya. Detta är omöjligt om man inte satsar på skolan och dess nyckelpersoner, skriver Catherine Sonesson.

Sverige har 290 kommuner som alla har olika ambitioner, förutsättningar och kompetens att lyckas med skolan. I dag uppmärksammar Lärarnas Riksförbund Skolans dag och i samband med det släpps en rapport som jämför Sveriges kommuner och dess skolor.

Karlstads kommun har en ambition att öka invånarantalet till 100 000. För att nå målsättningen behöver fler invånare och nya företag lockas hit. Då krävs att Karlstad erbjuder utbildning av hög kvalitet. Kommunen står inför en stor utmaning att möta den stundande lärarbristen. Vi måste behålla de skickliga lärare som finns och även försöka locka nya. Detta är omöjligt om man inte satsar på skolan och dess nyckelpersoner.

Utifrån den statistik som finns i rapporten kan Lärarnas Riksförbund konstatera följande:

• Lärartätheten i Karlstads kommun är låg, bland de sämsta i Sverige.

• Karlstads grundskolor fortsätter att ha goda elevresultat men det finns stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Vi ser också en ökning av spridningen mellan skolornas meritvärden för år 9.

• Karlstads kommun har hög andel behöriga lärare, 27:e plats i Sverige

• Karlstads kommun har låga lärarlöner, 189:e plats i Sverige.

Lärarnas Riksförbund i Karlstad anser att:

• Lärartätheten måste öka för att skolan ska lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Många elever per lärare leder till sämre resultat framför allt för svagare elever. Ökad lärartäthet förbättrar lärarnas arbetsmiljö och höga arbetsbelastning.

• Karlstads kommun behöver fortsätta arbetet med att öka likvärdigheten mellan pojkar och flickor samt mellan olika skolor.

• För att attrahera nya lärare och behålla de befintliga behöver lärarlönerna i kommunen höjas. Karlstads kommun har över tid haft låga ingångslöner då universitetet har genererat många nya lärare vilket de inte längre gör i samma utsträckning. I juni presenterade Skolverket en prognos som visar att det finns ett behov av att rekrytera 70 000 nya lärare de närmsta fem åren.

• Karlstad måste se över sin lönepolitik. Lön måste ges med procentuella påslag, inte fasta kronpåslag. Attraktiva yrken har stor lönespännvidd. Nuvarande lönepolitik motverkar detta.

Det rimmar dåligt att Karlstads kommun som hamnar så högt i rankingen i Sverige vad gäller behörig personal ska hamna så lågt vad gäller löner. Bra lärare ska ha bra löner – även i Karlstad!

Catherine Sonesson

Ordförande, Lärarnas Riksförbund Karlstad

Sverige har 290 kommuner som alla har olika ambitioner, förutsättningar och kompetens att lyckas med skolan. I dag uppmärksammar Lärarnas Riksförbund Skolans dag och i samband med det släpps en rapport som jämför Sveriges kommuner och dess skolor.

Karlstads kommun har en ambition att öka invånarantalet till 100 000. För att nå målsättningen behöver fler invånare och nya företag lockas hit. Då krävs att Karlstad erbjuder utbildning av hög kvalitet. Kommunen står inför en stor utmaning att möta den stundande lärarbristen. Vi måste behålla de skickliga lärare som finns och även försöka locka nya. Detta är omöjligt om man inte satsar på skolan och dess nyckelpersoner.

Utifrån den statistik som finns i rapporten kan Lärarnas Riksförbund konstatera följande:

• Lärartätheten i Karlstads kommun är låg, bland de sämsta i Sverige.

• Karlstads grundskolor fortsätter att ha goda elevresultat men det finns stora skillnader i resultat mellan pojkar och flickor. Vi ser också en ökning av spridningen mellan skolornas meritvärden för år 9.

• Karlstads kommun har hög andel behöriga lärare, 27:e plats i Sverige

• Karlstads kommun har låga lärarlöner, 189:e plats i Sverige.

Lärarnas Riksförbund i Karlstad anser att:

• Lärartätheten måste öka för att skolan ska lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Många elever per lärare leder till sämre resultat framför allt för svagare elever. Ökad lärartäthet förbättrar lärarnas arbetsmiljö och höga arbetsbelastning.

• Karlstads kommun behöver fortsätta arbetet med att öka likvärdigheten mellan pojkar och flickor samt mellan olika skolor.

• För att attrahera nya lärare och behålla de befintliga behöver lärarlönerna i kommunen höjas. Karlstads kommun har över tid haft låga ingångslöner då universitetet har genererat många nya lärare vilket de inte längre gör i samma utsträckning. I juni presenterade Skolverket en prognos som visar att det finns ett behov av att rekrytera 70 000 nya lärare de närmsta fem åren.

• Karlstad måste se över sin lönepolitik. Lön måste ges med procentuella påslag, inte fasta kronpåslag. Attraktiva yrken har stor lönespännvidd. Nuvarande lönepolitik motverkar detta.

Det rimmar dåligt att Karlstads kommun som hamnar så högt i rankingen i Sverige vad gäller behörig personal ska hamna så lågt vad gäller löner. Bra lärare ska ha bra löner – även i Karlstad!

Catherine Sonesson

Ordförande, Lärarnas Riksförbund Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.