2015-08-31 06:01

2015-08-31 06:01

Stina Bergström misstror våra skogsägare

Replik: Miljöpartiet

Det är synd att Bergström och hennes parti enögt väljer att fokusera på den lilla minoritet skogsägare som missköter sig istället för att ge majoriteten skogsägare uppskattning för de stora och mycket betydelsefulla frivilliga insatser som genomförs, skriver Johan Hultberg, Ulf Berg och Pia Hallström.

Svar till Stina Bergström (NWT 25/8)

Miljöpartiets Stina Bergström försöker i NWT den 25 augusti ge intryck av att Miljöpartiet visst har tilltro till Sveriges skogsbrukare. Om det vore sant hade Miljöpartiet knappast fortsatt att sprida villfarelser om svenskt skogsbruk och lagt förslag om att flytta inflytande från Sveriges 330 000 skogsägare till riksdag och regering.

Att tro att skogsbrukets miljöhänsyn på ett klokt sätt i detalj kan lagreglernas är naivt. Varje skogsskifte är unikt. Därför måste skogsvårdslagstiftningen vara formulerad så att den enskilde skogsägaren har möjlighet att utforma sitt brukande utifrån egna målsättningar och efter de naturgivna förutsättningar som råder på den enskilda fastigheten. Så är dagens skogsvårdslag konstruerad och den fungerar i grunden mycket väl och det sett ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv.

Även om det finns skogsägare som brister i hänsyn tar de allra flesta långt mycket större hänsyn till miljö, kulturmiljö och sociala intressen än vad lagen kräver. Det är synd att Bergström och hennes parti enögt väljer att fokusera på den lilla minoritet skogsägare som missköter sig istället för att ge majoriteten skogsägare uppskattning för de stora och mycket betydelsefulla frivilliga insatser som genomförs. Sveriges skogsägare har t ex frivilligt avsatt hela 1,3 miljoner hektar skog för naturvård.

Precis som Bergström skriver enades världens länder år 2010 i den s k Nagoyaöverenskommelsen om att skydda 17 procent av världens land- och sötvatten. Alliansregeringen satte sedan som mål att Sverige ska skydda minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattenområden och la under förra mandatperioden också fram en strategi för arbetet med biologisk mångfald som riksdagen biföll. Den propositionen innehåller bland annat etappmål för skydd av värdefull natur och ger svar på hur Sverige ska nå ovan uppsatta mål.

För Moderaterna och Alliansen är det självklart att dessa mål måste nås på ett kostnadseffektivt sätt och genom en kombination av skyddsformer och skydd av natur av olika slag. Om Bergström håller fast vid Miljöpartiets tidigare uppfattning om att målet ska nås enkom genom att skydda produktiv skogsmark och utan att räkna in skogsbrukets frivilliga avsättningar, ja då är det en rejäl käftsmäll mot den värmländska landsbygden och mot den svenska skogsnäringen som hon föreslår.

När vi avgör hur mycket skog som ska undantas brukande är det viktigt att också ta i beaktande att skydd av skog också har en baksida och en prislapp. Varje hektar som undantas brukande försämrar förutsättningarna för vår industri att producera förnybara material och färdiga produkter. Därigenom försämras också möjligheterna att skapa jobb och tillväxt.

Ett annat pris vi måste betala för varje hektar skog som inte brukas är i form utav försämrade möjligheter att minska utsläppen av klimatgaser. Skogsnäringen är nämligen en klimathjälte. Skogen är en enorm kolsänka men den gör störst nytta när dess förnybara råvara ersätter fossil energi och energikrävande produkter. Varje avverkad kubikmeter skog ger möjlighet att minska utsläppen av koldioxid med upp till 800 kilogram. Tyvärr blundar Miljöpartiet för detta faktum. Vi moderater står upp för en balanserad skogspolitik som förenar höga ambitioner för såväl miljö och produktion.

Vi moderater vill också fortsätta utveckla skogspolitiken tillsammans med berörda aktörer inom ramen för arbetet med det nationella skogsprogrammet. Med rätt förutsättningar kan svensk skogsnäring både leverera fler jobb och hållbara produkter som bidrar till att bryta vårt fossilberoende och till lösningen på klimatutmaningen.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Ulf Berg (M)

Gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot, Värmlands län

Svar till Stina Bergström (NWT 25/8)

Miljöpartiets Stina Bergström försöker i NWT den 25 augusti ge intryck av att Miljöpartiet visst har tilltro till Sveriges skogsbrukare. Om det vore sant hade Miljöpartiet knappast fortsatt att sprida villfarelser om svenskt skogsbruk och lagt förslag om att flytta inflytande från Sveriges 330 000 skogsägare till riksdag och regering.

Att tro att skogsbrukets miljöhänsyn på ett klokt sätt i detalj kan lagreglernas är naivt. Varje skogsskifte är unikt. Därför måste skogsvårdslagstiftningen vara formulerad så att den enskilde skogsägaren har möjlighet att utforma sitt brukande utifrån egna målsättningar och efter de naturgivna förutsättningar som råder på den enskilda fastigheten. Så är dagens skogsvårdslag konstruerad och den fungerar i grunden mycket väl och det sett ur såväl ett miljö- som produktionsperspektiv.

Även om det finns skogsägare som brister i hänsyn tar de allra flesta långt mycket större hänsyn till miljö, kulturmiljö och sociala intressen än vad lagen kräver. Det är synd att Bergström och hennes parti enögt väljer att fokusera på den lilla minoritet skogsägare som missköter sig istället för att ge majoriteten skogsägare uppskattning för de stora och mycket betydelsefulla frivilliga insatser som genomförs. Sveriges skogsägare har t ex frivilligt avsatt hela 1,3 miljoner hektar skog för naturvård.

Precis som Bergström skriver enades världens länder år 2010 i den s k Nagoyaöverenskommelsen om att skydda 17 procent av världens land- och sötvatten. Alliansregeringen satte sedan som mål att Sverige ska skydda minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattenområden och la under förra mandatperioden också fram en strategi för arbetet med biologisk mångfald som riksdagen biföll. Den propositionen innehåller bland annat etappmål för skydd av värdefull natur och ger svar på hur Sverige ska nå ovan uppsatta mål.

För Moderaterna och Alliansen är det självklart att dessa mål måste nås på ett kostnadseffektivt sätt och genom en kombination av skyddsformer och skydd av natur av olika slag. Om Bergström håller fast vid Miljöpartiets tidigare uppfattning om att målet ska nås enkom genom att skydda produktiv skogsmark och utan att räkna in skogsbrukets frivilliga avsättningar, ja då är det en rejäl käftsmäll mot den värmländska landsbygden och mot den svenska skogsnäringen som hon föreslår.

När vi avgör hur mycket skog som ska undantas brukande är det viktigt att också ta i beaktande att skydd av skog också har en baksida och en prislapp. Varje hektar som undantas brukande försämrar förutsättningarna för vår industri att producera förnybara material och färdiga produkter. Därigenom försämras också möjligheterna att skapa jobb och tillväxt.

Ett annat pris vi måste betala för varje hektar skog som inte brukas är i form utav försämrade möjligheter att minska utsläppen av klimatgaser. Skogsnäringen är nämligen en klimathjälte. Skogen är en enorm kolsänka men den gör störst nytta när dess förnybara råvara ersätter fossil energi och energikrävande produkter. Varje avverkad kubikmeter skog ger möjlighet att minska utsläppen av koldioxid med upp till 800 kilogram. Tyvärr blundar Miljöpartiet för detta faktum. Vi moderater står upp för en balanserad skogspolitik som förenar höga ambitioner för såväl miljö och produktion.

Vi moderater vill också fortsätta utveckla skogspolitiken tillsammans med berörda aktörer inom ramen för arbetet med det nationella skogsprogrammet. Med rätt förutsättningar kan svensk skogsnäring både leverera fler jobb och hållbara produkter som bidrar till att bryta vårt fossilberoende och till lösningen på klimatutmaningen.

Johan Hultberg (M)

Riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Ulf Berg (M)

Gruppledare i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Pia Hallström (M)

Riksdagsledamot, Värmlands län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.