2015-08-28 06:01

2015-08-28 06:01

Nya finansieringsformer kan utveckla

Debatt: Inlandsbanan

Genom att utveckla inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar, skriver Anders Ahlgren och Per Åsling.

Sveriges underhåll i infrastruktur är eftersatt i hela landet och tillgång till kapital saknas. Nya former av finansiering av infrastruktur, utöver statsbudgeten, leder till att investeringar genomförs samtidigt som kostnaden för stadskassan minskar. Offentlig-privat samverkan (OPS) ger en hög kostnadseffektivitet och möjliggör kortare byggtider och tidigareläggning av stora infrastrukturprojekt. Inlandsbanan är ett exempel med stor potential att utvecklas, och att utveckla inlandet.

Prislappen för eftersatt underhåll i våra vägar och järnvägar utgör en skuld till samhället. Infrastrukturskulden har byggts upp genom att Sveriges investeringar i infrastruktur som andel av BNP kraftigt minskat sedan 1960-talet. Sverige behöver mer kapital för att utveckla såväl ny som befintlig infrastruktur.

I dag ställs satsningar på infrastruktur mot andra reformer. För att åstadkomma förändring krävs finansiella lösningar utanför statens budget. Rätt kravställning vid OPS bidrar till sänkta kostnader, tidigare genomförande, kortare byggtider, minskade statsskulder, en förbättrad effektivitet och en ökad tillgång till kapital.

Inlandsbanan sträcker sig genom vackra landskap från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans utveckling är en fråga som är större än själva järnvägen, det handlar om att tillvarata och utveckla inlandets potential. För drygt 20 år sedan beslutade Socialdemokraterna att lägga ned Inlandsbanan. Centerpartiet agerade då emot förslaget och anser då som nu att Inlandsbanans utveckling är starkt bunden till potentialen för ekonomisk tillväxt, jobb och företagande i hela Norrlands inland.

En utvecklad Inlandsbana skulle ge företagare i inlandet bättre förutsättningar att konkurrera inom Sverige såväl som på en exportmarknad. I takt med ett ökat behov av godstransporter, inte minst de stora biomassatillgångarna norr, kan inlandsbanan fylla en viktig roll som komplement till den Bottniska kustkorridoren och stambanegodsstråket. Genom att utveckla inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar.

Det finns i dag en traditionell syn på hur infrastruktur ska finansieras, nämligen via statens budget. Centerpartiet anser att vi måste öka samfinansierandet av infrastrukturprojekt och öppna för nya former av finansieringsmetoder. Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan. OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, som till exempel en bansträckning på järnvägen eller en motorväg.

Internationellt, och även inom landet, hittar vi goda exempel på OPS-lösningar. Arlandabanan och Öresundsbron är två lyckade exempel. För att tillföra mer kapital till infrastruktur och påskynda arbetet och för en säker och tillförlitlig infrastruktur i hela landet bör Trafikverket ges i uppdrag att utreda 10-15 lämpliga infrastrukturprojekt för offentlig-privat samverkan.

Inlandsbanan ett utmärkt projekt som lämpar sig väl för investeringar och fortsatt utveckling via OPS. Vi är stolta och glada över att det är en utveckling som kan bli verklighet genom Centerpartiets arbete med att koppla samman relevanta aktörer som delar visionen om att utveckla framtidens Inlandsbana.

Anders Ahlgren (C)

Riksdagsledamot för Dalarnas län och regionalpolitisk talesperson

Per Åsling (C)

Riksdagsledamot för Jämtlands län och ordförande i skatteutskottet

Sveriges underhåll i infrastruktur är eftersatt i hela landet och tillgång till kapital saknas. Nya former av finansiering av infrastruktur, utöver statsbudgeten, leder till att investeringar genomförs samtidigt som kostnaden för stadskassan minskar. Offentlig-privat samverkan (OPS) ger en hög kostnadseffektivitet och möjliggör kortare byggtider och tidigareläggning av stora infrastrukturprojekt. Inlandsbanan är ett exempel med stor potential att utvecklas, och att utveckla inlandet.

Prislappen för eftersatt underhåll i våra vägar och järnvägar utgör en skuld till samhället. Infrastrukturskulden har byggts upp genom att Sveriges investeringar i infrastruktur som andel av BNP kraftigt minskat sedan 1960-talet. Sverige behöver mer kapital för att utveckla såväl ny som befintlig infrastruktur.

I dag ställs satsningar på infrastruktur mot andra reformer. För att åstadkomma förändring krävs finansiella lösningar utanför statens budget. Rätt kravställning vid OPS bidrar till sänkta kostnader, tidigare genomförande, kortare byggtider, minskade statsskulder, en förbättrad effektivitet och en ökad tillgång till kapital.

Inlandsbanan sträcker sig genom vackra landskap från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Banans utveckling är en fråga som är större än själva järnvägen, det handlar om att tillvarata och utveckla inlandets potential. För drygt 20 år sedan beslutade Socialdemokraterna att lägga ned Inlandsbanan. Centerpartiet agerade då emot förslaget och anser då som nu att Inlandsbanans utveckling är starkt bunden till potentialen för ekonomisk tillväxt, jobb och företagande i hela Norrlands inland.

En utvecklad Inlandsbana skulle ge företagare i inlandet bättre förutsättningar att konkurrera inom Sverige såväl som på en exportmarknad. I takt med ett ökat behov av godstransporter, inte minst de stora biomassatillgångarna norr, kan inlandsbanan fylla en viktig roll som komplement till den Bottniska kustkorridoren och stambanegodsstråket. Genom att utveckla inlandsbanan minskar sårbarheten för hela landets godstransporter och möjligheten att flytta gods från väg till järnväg ökar.

Det finns i dag en traditionell syn på hur infrastruktur ska finansieras, nämligen via statens budget. Centerpartiet anser att vi måste öka samfinansierandet av infrastrukturprojekt och öppna för nya former av finansieringsmetoder. Infrastrukturinvesteringar behöver ett ökat inslag av offentlig-privat samverkan. OPS innebär att en form av offentlig upphandling tillämpas där ett privat företag eller konsortium kan tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttighet, som till exempel en bansträckning på järnvägen eller en motorväg.

Internationellt, och även inom landet, hittar vi goda exempel på OPS-lösningar. Arlandabanan och Öresundsbron är två lyckade exempel. För att tillföra mer kapital till infrastruktur och påskynda arbetet och för en säker och tillförlitlig infrastruktur i hela landet bör Trafikverket ges i uppdrag att utreda 10-15 lämpliga infrastrukturprojekt för offentlig-privat samverkan.

Inlandsbanan ett utmärkt projekt som lämpar sig väl för investeringar och fortsatt utveckling via OPS. Vi är stolta och glada över att det är en utveckling som kan bli verklighet genom Centerpartiets arbete med att koppla samman relevanta aktörer som delar visionen om att utveckla framtidens Inlandsbana.

Anders Ahlgren (C)

Riksdagsledamot för Dalarnas län och regionalpolitisk talesperson

Per Åsling (C)

Riksdagsledamot för Jämtlands län och ordförande i skatteutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.