2015-08-28 06:00

2015-08-28 06:00

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Debatt: Sunne kommun

Vi vill uppmana andra kommuner att följa efter och ta detta ökande problem på allvar. Ingen föds till extremist och vi måste skydda vårt samhälle från dessa destruktiva krafter, skriver Marianne Åhman med flera.

Folkpartiet Liberalerna i Sunne, ser med oro på den ökade politiska och religiösa radikaliseringen av unga i Sverige och lämnade därför in följande motion till kommunfullmäktige i juni. Vi vill uppmana andra kommuner att följa efter och ta detta ökande problem på allvar. Ingen föds till extremist och vi måste skydda vårt samhälle från dessa destruktiva krafter. Vi vill att det tas fram en kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism.

Vi hör i media nästan dagligen om hur personer, ofta unga, lockas med i nätverk runt våldsbejakande politiska extremismgrupper. Under före detta demokratiminister Birgitta Ohlssons (FP) tid tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

I hennes arbete ingår att ge stöd till bland annat kommuner i arbetet med att upptäcka dessa grupper i tid. I skriften Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism (SKL 2010), står att läsa ”att i uppdraget innebär det att se till att ett stöd finns till kommuner, regioner, föreningar med mera för att arbeta med och därigenom stärka samhällets motståndskraft mot och förutsättningar för att hantera våldsbejakande extremism.” (www.samordnarenmotextremism.se)

I Sunne finns en samordnare mot våldsbejakande extremism men en tydlig policy, riktlinjer och handlingsplan för detta arbete saknas. Ett arbete som bör ske tvärsektoriellt inom kommunens alla områden för att tidigt upptäcka om någon sådan verksamhet finns.

Vi yrkar på att Sunne kommun arbetar fram policy, riktlinjer och handlingsplan mot våldsbejakande extremism, och på att en föreläsning/information sker i kommunfullmäktige om arbetet i Värmland mot våldsbejakande extremism.

Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp i Sunne

Marianne Åhman

Emma Pollack-Forsgren

Barbro Dolling

Emanuel Olsson

Folkpartiet Liberalerna i Sunne, ser med oro på den ökade politiska och religiösa radikaliseringen av unga i Sverige och lämnade därför in följande motion till kommunfullmäktige i juni. Vi vill uppmana andra kommuner att följa efter och ta detta ökande problem på allvar. Ingen föds till extremist och vi måste skydda vårt samhälle från dessa destruktiva krafter. Vi vill att det tas fram en kommunal handlingsplan för att upptäcka våldsbejakande extremism.

Vi hör i media nästan dagligen om hur personer, ofta unga, lockas med i nätverk runt våldsbejakande politiska extremismgrupper. Under före detta demokratiminister Birgitta Ohlssons (FP) tid tillsattes Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

I hennes arbete ingår att ge stöd till bland annat kommuner i arbetet med att upptäcka dessa grupper i tid. I skriften Lokala insatser mot våldsbejakande politisk extremism (SKL 2010), står att läsa ”att i uppdraget innebär det att se till att ett stöd finns till kommuner, regioner, föreningar med mera för att arbeta med och därigenom stärka samhällets motståndskraft mot och förutsättningar för att hantera våldsbejakande extremism.” (www.samordnarenmotextremism.se)

I Sunne finns en samordnare mot våldsbejakande extremism men en tydlig policy, riktlinjer och handlingsplan för detta arbete saknas. Ett arbete som bör ske tvärsektoriellt inom kommunens alla områden för att tidigt upptäcka om någon sådan verksamhet finns.

Vi yrkar på att Sunne kommun arbetar fram policy, riktlinjer och handlingsplan mot våldsbejakande extremism, och på att en föreläsning/information sker i kommunfullmäktige om arbetet i Värmland mot våldsbejakande extremism.

Folkpartiet liberalernas fullmäktigegrupp i Sunne

Marianne Åhman

Emma Pollack-Forsgren

Barbro Dolling

Emanuel Olsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.