2015-08-17 06:01

2015-08-17 06:01

Sänkta krav är inte vägen framåt

Debatt: Mjölkrisen

Vi tror att Sveriges konkurrenskraft för livsmedel på den internationella marknaden framförallt handlar om våra mervärden, skriver Stina Bergström.

Svenska mjölkbönder har under lång tid haft problem med lönsamheten och i år har mjölkkrisen intensifierats. Orsakerna är många. Låga ersättningar till lantbrukare, ökad konkurrens med andra EU-länder, slopade mjölkkvoter, brist på ursprungsmärkning och minskade exportmöjligheter. Om vi vill vända trenden krävs både snabba och genomtänkta åtgärder.

Miljöpartiet vill värna svensk produktion av livsmedel eftersom våra livsmedel generellt är mer klimat- och miljövänliga, har en högre livsmedelskvalitet, ett starkare djurskydd och lägre antibiotikaanvändning. Betande kor bidrar till dessutom till artbevarande och till en levande landsbygd.

I krisens spår hörs röster som vill försvaga miljö- och djurskyddskraven. Det är synd. Inte bara för att miljöpåverkan och djurlidandet riskerar att öka utan också för det riskerar att urholka vår konkurrenskraft. Det är inte rätt väg att gå. Ett av förslagen är att ta bort eller begränsa beteskravet, vilket skulle ge sämre djurvälfärd och lägre lönsamhet. Att låta kor beta minskar uppkomsten av olika sjukdomar, ger högre mjölkproduktion och motiverar konsumenter att köpa svenskt.

Vi tror att Sveriges konkurrenskraft för livsmedel på den internationella marknaden framförallt handlar om våra mervärden. Vi kommer att ha svårt att konkurrera enbart med lågt pris. Svenska bönder har nämligen dyrare foderproduktion, dyrare arbetskraft och högre byggnadskostnader – oavsett vilka miljö- och djurskyddskrav vi ställer. Kan man inte konkurrera med en bulkvara måste man vässa sina mervärden och marknadsföra dem tydligt.

Regeringen vidtar åtgärder för att stävja mjölkkrisen och har tillsammans med aktörer från mjölkbranschen arbetat fram en handlingsplan för att värna svensk mjölkproduktion. Det handlar både om åtgärder på kort och på lång sikt. En av de viktigaste åtgärderna för att överbrygga krisen är att regeringen avsatt 500 miljoner till statliga kreditgarantier till mjölkbönderna. Regeringen bildar i höst en separat myndighet med upphandlingsstöd, vilket innebär att det blir lättare att inrikta den offentliga upphandlingen på kvalité istället för enbart pris. Mer inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel kommer att gynna svenska livsmedel.

Ekologiskt har tydliga mervärden och därför vill Miljöpartiet särskilt satsa på ekologisk mjölkproduktion. Under vår tid i regeringen har vi tillfört drygt 200 miljoner extra till ekologiskt i landsbygdsprogrammet. Det är inte tillräckligt men det är ett steg på vägen.

Regeringen gör en hel del för att behålla svensk mjölkproduktion. Men mer behövs. Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften och sjuklöneansvaret för småföretagare. Vi arbetar också för att förbättra EU:s regelverk för ursprungsmärkning. Innan regelverket ändras hänger ursprungsmärkningen och konsumenternas möjlighet att göra medvetna val på företagen.

Att vi i Europa har en överproduktion av mjölk samtidigt som vi behöver minska konsumtionen av animalieprodukter för att klara miljö- och klimatutmaningarna är motsägelsefullt. I Sverige producerar vi dock till och med mindre mjölkprodukter än vi konsumerar. I Sverige är vi dessutom ett föredöme med vår produktion genom våra mervärden. Låt oss fortsätta vara det.

Stina Bergström (MP)

Miljöpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Svenska mjölkbönder har under lång tid haft problem med lönsamheten och i år har mjölkkrisen intensifierats. Orsakerna är många. Låga ersättningar till lantbrukare, ökad konkurrens med andra EU-länder, slopade mjölkkvoter, brist på ursprungsmärkning och minskade exportmöjligheter. Om vi vill vända trenden krävs både snabba och genomtänkta åtgärder.

Miljöpartiet vill värna svensk produktion av livsmedel eftersom våra livsmedel generellt är mer klimat- och miljövänliga, har en högre livsmedelskvalitet, ett starkare djurskydd och lägre antibiotikaanvändning. Betande kor bidrar till dessutom till artbevarande och till en levande landsbygd.

I krisens spår hörs röster som vill försvaga miljö- och djurskyddskraven. Det är synd. Inte bara för att miljöpåverkan och djurlidandet riskerar att öka utan också för det riskerar att urholka vår konkurrenskraft. Det är inte rätt väg att gå. Ett av förslagen är att ta bort eller begränsa beteskravet, vilket skulle ge sämre djurvälfärd och lägre lönsamhet. Att låta kor beta minskar uppkomsten av olika sjukdomar, ger högre mjölkproduktion och motiverar konsumenter att köpa svenskt.

Vi tror att Sveriges konkurrenskraft för livsmedel på den internationella marknaden framförallt handlar om våra mervärden. Vi kommer att ha svårt att konkurrera enbart med lågt pris. Svenska bönder har nämligen dyrare foderproduktion, dyrare arbetskraft och högre byggnadskostnader – oavsett vilka miljö- och djurskyddskrav vi ställer. Kan man inte konkurrera med en bulkvara måste man vässa sina mervärden och marknadsföra dem tydligt.

Regeringen vidtar åtgärder för att stävja mjölkkrisen och har tillsammans med aktörer från mjölkbranschen arbetat fram en handlingsplan för att värna svensk mjölkproduktion. Det handlar både om åtgärder på kort och på lång sikt. En av de viktigaste åtgärderna för att överbrygga krisen är att regeringen avsatt 500 miljoner till statliga kreditgarantier till mjölkbönderna. Regeringen bildar i höst en separat myndighet med upphandlingsstöd, vilket innebär att det blir lättare att inrikta den offentliga upphandlingen på kvalité istället för enbart pris. Mer inköp av ekologiska och närproducerade livsmedel kommer att gynna svenska livsmedel.

Ekologiskt har tydliga mervärden och därför vill Miljöpartiet särskilt satsa på ekologisk mjölkproduktion. Under vår tid i regeringen har vi tillfört drygt 200 miljoner extra till ekologiskt i landsbygdsprogrammet. Det är inte tillräckligt men det är ett steg på vägen.

Regeringen gör en hel del för att behålla svensk mjölkproduktion. Men mer behövs. Miljöpartiet vill sänka arbetsgivaravgiften och sjuklöneansvaret för småföretagare. Vi arbetar också för att förbättra EU:s regelverk för ursprungsmärkning. Innan regelverket ändras hänger ursprungsmärkningen och konsumenternas möjlighet att göra medvetna val på företagen.

Att vi i Europa har en överproduktion av mjölk samtidigt som vi behöver minska konsumtionen av animalieprodukter för att klara miljö- och klimatutmaningarna är motsägelsefullt. I Sverige producerar vi dock till och med mindre mjölkprodukter än vi konsumerar. I Sverige är vi dessutom ett föredöme med vår produktion genom våra mervärden. Låt oss fortsätta vara det.

Stina Bergström (MP)

Miljöpolitisk talesperson och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.