2015-08-17 06:00

2015-08-17 06:00

Måste få sina behov tillgodosedda

Debatt: Sköra äldre

Vi äldre kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Alla kommuner måste ta sitt ansvar och leva upp till lagen, skriver Jan Rülcker.

I dag råder det tyvärr platsbrist på äldreboenden i nästan hälften av Sveriges kommuner. Platsbristen kostar inte bara lidande för den enskilde utan även pengar. År 2012 stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt – i snitt sex extra dagar – vilket kostar kommunerna 4 miljarder kronor per år. Det hela är ett underbetyg till hur en del kommuner planerar långsiktigt och hur de behandlar äldre människor.

Att sköra äldre då istället tvingas bo kvar hemma är anmärkningsvärt eftersom alla med omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Det finns även en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi äldre kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Alla kommuner måste ta sitt ansvar och leva upp till lagen.

Särskilt kommunerna men också staten måste se till så att landets äldre garanteras en värdig omsorg. Så är det inte idag. Om 10-15 år kommer dessutom den stora fyrtiotalsgenerationen att vara i 80-årsåldern, behoven och kraven på omsorgen kommer då att skjuta i höjden. Kommunerna måste därför omgående börja planera och bygga fler platser på särskilda boenden och trygghetsboenden. Vi från SPF Seniorerna ställer gärna upp med våra erfarenheter i planering och förberedelser. Också regeringen har ett ansvar här: kommer investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden att återkomma och var är de konkreta åtgärderna för att snarast öka antalet platser på särskilda boenden?

Från SPF Seniorerna vill vi att äldres individuella behov ska styra omsorgen. Kommunerna måste prioritera äldres behov av omsorg, medmänsklighet och trygghet högre inom sina ekonomiska ramar. En del äldre vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga. SPF Seniorerna uppmanar länets kommuner att införa en valfrihetsgaranti: låt äldre (och deras anhöriga) välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att kunna få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Jan Rülcker

Distriktsordförande, SPF Seniorerna Värmland

I dag råder det tyvärr platsbrist på äldreboenden i nästan hälften av Sveriges kommuner. Platsbristen kostar inte bara lidande för den enskilde utan även pengar. År 2012 stannade 80 000 personer kvar på sjukhus längre än nödvändigt – i snitt sex extra dagar – vilket kostar kommunerna 4 miljarder kronor per år. Det hela är ett underbetyg till hur en del kommuner planerar långsiktigt och hur de behandlar äldre människor.

Att sköra äldre då istället tvingas bo kvar hemma är anmärkningsvärt eftersom alla med omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i det egna hemmet har rätt till särskilt boende enligt Socialtjänstlagen. Det finns även en nationell värdegrund i Socialtjänstlagen som innebär att äldreomsorgen ska inriktas på att den äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi äldre kan ta ansvar för oss själva men vi ska också kunna få den hjälp vi behöver. Alla kommuner måste ta sitt ansvar och leva upp till lagen.

Särskilt kommunerna men också staten måste se till så att landets äldre garanteras en värdig omsorg. Så är det inte idag. Om 10-15 år kommer dessutom den stora fyrtiotalsgenerationen att vara i 80-årsåldern, behoven och kraven på omsorgen kommer då att skjuta i höjden. Kommunerna måste därför omgående börja planera och bygga fler platser på särskilda boenden och trygghetsboenden. Vi från SPF Seniorerna ställer gärna upp med våra erfarenheter i planering och förberedelser. Också regeringen har ett ansvar här: kommer investeringsstödet för byggande av trygghetsboenden att återkomma och var är de konkreta åtgärderna för att snarast öka antalet platser på särskilda boenden?

Från SPF Seniorerna vill vi att äldres individuella behov ska styra omsorgen. Kommunerna måste prioritera äldres behov av omsorg, medmänsklighet och trygghet högre inom sina ekonomiska ramar. En del äldre vill bo kvar hemma med hemtjänststöd så länge som möjligt, andra har betydande omsorgsbehov och klarar sig inte med hjälp från hemtjänsten eller anhöriga. SPF Seniorerna uppmanar länets kommuner att införa en valfrihetsgaranti: låt äldre (och deras anhöriga) välja om de vill bo kvar hemma med eller utan stöd från hemtjänst, eller att kunna få flytta till ett bra äldreboende utan krav på biståndsbeslut.

Jan Rülcker

Distriktsordförande, SPF Seniorerna Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.