2015-08-05 06:01

2015-08-05 06:01

Landstingen bryter mot konkurrensrätten

Debatt: Ambulansflyg

Mycket talar för att landstingen inte har rätt att bedriva denna verksamhet som bedrivs i ett kommunalförbund för att kringgå konkurrenslagstiftningen, skriver Jan Olov Bergling.

Svenska Flygbranschen har uppmärksammat att landstingen – från norr till söder – är på väg att ingå olika former av samarbete för att bedriva luftburen ambulanssjukvård. Detta osunda agerande strider mot konkurrensrätten. Det är dessutom mycket anmärkningsvärt att landstingen börjar konkurrera med redan fullt fungerande verksamhet. Vi vill därför varna för en situation som kan komma att få långtgående konsekvenser och där vi skattebetalare får stå för notan.

Av två anledningar är landstingens agerande, att helt vid sidan av sina kärnuppgifter starta flygbolag, mycket anmärkningsvärt. Den av landstingen bedrivna helikopterverksamheten står till att börja med i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig tjänsteverksamhet. Mycket talar för att landstingen inte har rätt att bedriva denna verksamhet som bedrivs i ett kommunalförbund för att kringgå konkurrenslagstiftningen.

Svenska Flygbranschen har därför inlämnat ett klagomål till Konkurrensverket som kommer att inleda ett ärende i frågan. Därtill innebär förfarandet att landstingen konkurrerar med redan fullt fungerande verksamhet. Den väg landstingen är på väg att välja skiljer sig drastiskt från vad som sker i resten av Europa – övriga EU-länder upphandlar dessa tjänster.

Av de offentliga handlingar Svenska Flygbranschen lyckats få tag på finns en budget som vi betraktar med skepsis. Förespråkarna för ett av landstingen ägt flygbolag framhåller här att verksamheten kommer att bli billigare. Men flera väsentliga kostnader saknas i budgeten. Bland annat står det att man kan driva verksamheten med lägre lönekostnader. Men just nu erbjuder man tekniker och piloter en lön som ligger cirka 30 procent över gällande kollektivavtal i branschen samtidigt som kraven på arbetat tid är lägre än hos motsvarande privat flygbolag. Enligt underlaget ska eventuellt underskott täckas med bidrag från de berörda landstingen som får ta pengar från annan verksamhet

Svenska Flygbranschen har även tagit del av konkreta fakta om att ett kommunalförbund – ”Svenskt Ambulansflyg” – som planeras att bildas med alla landsting som medlemmar. Planen är att landsting och regioner senast 2018 ska äga sex stycken flygplan vars köp finansieras med lån. Vi tycker det är anmärkningsvärt med tanke på den dåliga ekonomi som de flesta landsting uppvisar. Samtidigt som det finns riskvilligt privat kapital som är beredda att investera i och driva verksamheten.

Det finns en stor risk att det är vi skattebetalare som kommer att få stå för notan för landstingspolitikernas iver att starta flygbolag. Därför vill vi att landstingen lägger ner flygbolagsplanerna för att istället satsa på sin kärnverksamhet. Med väl fungerande upphandling får man kostnadseffektivare alternativ som väl fyller landstingen krav på kvalitet och tillgänglighet samtidigt som skattebetalarna slipper vara garant för underskott i verksamheten.

Jan Olov Bergling

Branschchef, Svenska Flygbranschen

Svenska Flygbranschen har uppmärksammat att landstingen – från norr till söder – är på väg att ingå olika former av samarbete för att bedriva luftburen ambulanssjukvård. Detta osunda agerande strider mot konkurrensrätten. Det är dessutom mycket anmärkningsvärt att landstingen börjar konkurrera med redan fullt fungerande verksamhet. Vi vill därför varna för en situation som kan komma att få långtgående konsekvenser och där vi skattebetalare får stå för notan.

Av två anledningar är landstingens agerande, att helt vid sidan av sina kärnuppgifter starta flygbolag, mycket anmärkningsvärt. Den av landstingen bedrivna helikopterverksamheten står till att börja med i strid med konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig tjänsteverksamhet. Mycket talar för att landstingen inte har rätt att bedriva denna verksamhet som bedrivs i ett kommunalförbund för att kringgå konkurrenslagstiftningen.

Svenska Flygbranschen har därför inlämnat ett klagomål till Konkurrensverket som kommer att inleda ett ärende i frågan. Därtill innebär förfarandet att landstingen konkurrerar med redan fullt fungerande verksamhet. Den väg landstingen är på väg att välja skiljer sig drastiskt från vad som sker i resten av Europa – övriga EU-länder upphandlar dessa tjänster.

Av de offentliga handlingar Svenska Flygbranschen lyckats få tag på finns en budget som vi betraktar med skepsis. Förespråkarna för ett av landstingen ägt flygbolag framhåller här att verksamheten kommer att bli billigare. Men flera väsentliga kostnader saknas i budgeten. Bland annat står det att man kan driva verksamheten med lägre lönekostnader. Men just nu erbjuder man tekniker och piloter en lön som ligger cirka 30 procent över gällande kollektivavtal i branschen samtidigt som kraven på arbetat tid är lägre än hos motsvarande privat flygbolag. Enligt underlaget ska eventuellt underskott täckas med bidrag från de berörda landstingen som får ta pengar från annan verksamhet

Svenska Flygbranschen har även tagit del av konkreta fakta om att ett kommunalförbund – ”Svenskt Ambulansflyg” – som planeras att bildas med alla landsting som medlemmar. Planen är att landsting och regioner senast 2018 ska äga sex stycken flygplan vars köp finansieras med lån. Vi tycker det är anmärkningsvärt med tanke på den dåliga ekonomi som de flesta landsting uppvisar. Samtidigt som det finns riskvilligt privat kapital som är beredda att investera i och driva verksamheten.

Det finns en stor risk att det är vi skattebetalare som kommer att få stå för notan för landstingspolitikernas iver att starta flygbolag. Därför vill vi att landstingen lägger ner flygbolagsplanerna för att istället satsa på sin kärnverksamhet. Med väl fungerande upphandling får man kostnadseffektivare alternativ som väl fyller landstingen krav på kvalitet och tillgänglighet samtidigt som skattebetalarna slipper vara garant för underskott i verksamheten.

Jan Olov Bergling

Branschchef, Svenska Flygbranschen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.