2015-08-03 06:01

2015-08-03 06:01

Bättre att bruka skogen

Debatt: Natur

Sverigedemokraterna vill istället minimera bildandet av nya reservat och istället prioritera den eftersatta skötseln av de redan skyddade områdena, skriver Anders Forsberg.

I Sverige har vi ett mycket väl fungerande system, där stora arealer frivilligt avsätts för skydd. Detta system vill vi i Sverigedemokraterna värna och utveckla i harmoni med skogsägarnas intressen. Vi bör bevara skogens kulturella värde och förstå dess hur den bidrar till att forma vårt landskap, men utgångspunkten bör i princip vara att vi ska använda skogen. Det har inte minst en ekonomisk dimension, i synnerhet för landsbygden, där dessa arbetstillfällen är viktiga.

Enligt forskare på Sveriges lantbruksuniversitet finns en potential för ökat utnyttjande av skogens möjligheter, vilket kan generera tiotusental nya jobb, exportintäkter och förnybar energi. Kom då ihåg att det svenska skogsbruket i alla avseenden är hållbart och håller världsklass i miljöperspektiv.

Sammanlagt kan 31 procent av skogen klassas som skyddad, vilket är en mycket hög siffra i ett internationellt perspektiv. I detta perspektiv ser vi med oro på hur regeringen säger sig vilja undanta enorma arealer produktiv skogsmark, upp till en och en halv miljon hektar. Den totala kostnaden för detta låter sig svårligen beräknas eftersom markpriserna varierar, men det kan närma sig i storleksordningen hundra miljarder. Dessutom uppstår en indirekt kostnad när produktiv skogsmark tas ur bruk, vilket i slutändan blir en förlust för hela samhället.

Sverigedemokraterna vill istället minimera bildandet av nya reservat och istället prioritera den eftersatta skötseln av de redan skyddade områdena. För enligt inofficiella uppgifter så sköts till exempelvis endast tio procent av Värmlands tvåhundra naturreservat enligt de uppsatta skötselplanerna. När skötseln fallerar uppstår mest granrisskog och ökade risker för skadedjur som drabbar intilliggande skogsfastigheter.

I detta sammanhang vill vi gärna framhålla att biologisk mångfald inte bara upprätthålls genom att marker tas ur bruk. Biologisk mångfald kan också associeras med beståndsgränser, hyggen och nyplanteringar, alltså skogsmark som brukas. Vidare har vi i Sverige en lång och framgångsrik tradition att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt som har sin förankring i lagstiftningen, men också i skogsägarnas kompetens, engagemang och strävan att bevara skogsmarkens långsiktiga värde.

Vi i Sverigedemokraterna vill ta skogsägarnas intressen tillvara så att skogsbruk ska kunna bedrivas över stora delar av landet. Det handlar till exempel om sänkt skatt på bränsle till skogsmaskiner, men även minskad byråkrati kring skötsel och avverkning av skog.

Vi anser att den bästa skogspolitiken uppnås genom frivillighet och kunskap snarare än genom detaljstyrande lagar och regleringar. Genom att upprätthålla infrastruktur och fungerande samhällen på landsbygden så säkerställer vi människornas möjlighet att arbeta och ha väl fungerande liv där.

Det är en grundbult i den sverigedemokratiska skogs- och landsbygdspolitiken.

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

I Sverige har vi ett mycket väl fungerande system, där stora arealer frivilligt avsätts för skydd. Detta system vill vi i Sverigedemokraterna värna och utveckla i harmoni med skogsägarnas intressen. Vi bör bevara skogens kulturella värde och förstå dess hur den bidrar till att forma vårt landskap, men utgångspunkten bör i princip vara att vi ska använda skogen. Det har inte minst en ekonomisk dimension, i synnerhet för landsbygden, där dessa arbetstillfällen är viktiga.

Enligt forskare på Sveriges lantbruksuniversitet finns en potential för ökat utnyttjande av skogens möjligheter, vilket kan generera tiotusental nya jobb, exportintäkter och förnybar energi. Kom då ihåg att det svenska skogsbruket i alla avseenden är hållbart och håller världsklass i miljöperspektiv.

Sammanlagt kan 31 procent av skogen klassas som skyddad, vilket är en mycket hög siffra i ett internationellt perspektiv. I detta perspektiv ser vi med oro på hur regeringen säger sig vilja undanta enorma arealer produktiv skogsmark, upp till en och en halv miljon hektar. Den totala kostnaden för detta låter sig svårligen beräknas eftersom markpriserna varierar, men det kan närma sig i storleksordningen hundra miljarder. Dessutom uppstår en indirekt kostnad när produktiv skogsmark tas ur bruk, vilket i slutändan blir en förlust för hela samhället.

Sverigedemokraterna vill istället minimera bildandet av nya reservat och istället prioritera den eftersatta skötseln av de redan skyddade områdena. För enligt inofficiella uppgifter så sköts till exempelvis endast tio procent av Värmlands tvåhundra naturreservat enligt de uppsatta skötselplanerna. När skötseln fallerar uppstår mest granrisskog och ökade risker för skadedjur som drabbar intilliggande skogsfastigheter.

I detta sammanhang vill vi gärna framhålla att biologisk mångfald inte bara upprätthålls genom att marker tas ur bruk. Biologisk mångfald kan också associeras med beståndsgränser, hyggen och nyplanteringar, alltså skogsmark som brukas. Vidare har vi i Sverige en lång och framgångsrik tradition att bruka skogen på ett ansvarsfullt sätt som har sin förankring i lagstiftningen, men också i skogsägarnas kompetens, engagemang och strävan att bevara skogsmarkens långsiktiga värde.

Vi i Sverigedemokraterna vill ta skogsägarnas intressen tillvara så att skogsbruk ska kunna bedrivas över stora delar av landet. Det handlar till exempel om sänkt skatt på bränsle till skogsmaskiner, men även minskad byråkrati kring skötsel och avverkning av skog.

Vi anser att den bästa skogspolitiken uppnås genom frivillighet och kunskap snarare än genom detaljstyrande lagar och regleringar. Genom att upprätthålla infrastruktur och fungerande samhällen på landsbygden så säkerställer vi människornas möjlighet att arbeta och ha väl fungerande liv där.

Det är en grundbult i den sverigedemokratiska skogs- och landsbygdspolitiken.

Anders Forsberg (SD)

Landsbygdspolitisk talesman

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.