2015-08-01 06:00

2015-08-01 06:00

Stoppa fusket på våra vägar

Debatt: Transporter

Den svenska rättsapparaten har inte har lyckats upprätthålla de regler som gäller för utländska lastbilstransporter på svenska vägar, skriver Mattias Holmström och Adam Rydström.

Varje dag rullar tusentals illegala transporter på svenska vägar. Enligt de så kallade cabotagebestämmelserna får utländska förare utföra högst tre inrikestransporter under sju dagar i Sverige efter att de har lämnat av sin internationella last. Att dessa max antal körningar ofta överskrids är någonting som Den Nya Välfärden har försökt uppmärksamma under flera år.

I höstas stod långa rader av stillastående lastbilar efter vägarna. Detta var en protest mot den osunda konkurrens svenska lastbilschaufförer och åkerier utsätts för. Den svenska rättsapparaten har inte har lyckats upprätthålla de regler som gäller för utländska lastbilstransporter på svenska vägar. När Lunds Tekniska Högskola undersökte situationen visade det sig att tusentals fordon bryter mot cabotagereglerna varje dag.

Det varnades tidigt för att konkurrensen från de illegala cabotagetransporterna var så hård att många svenska åkerier skulle tvingas att lägga ned sin verksamhet om situationen inte förbättrades. De varnande rösterna fick rätt – bara i år har över hundra åkerier försatts i konkurs. Transportforskaren vid Lunds Tekniska Högskola, Henrik Sternberg, bekräftar att den negativa trenden är en direkt följd av den snedvridna konkurrensen.

Vid årsskiftet skärptes påföljderna för de som bryter mot cabotagebestämmelserna. I linje med Danmark och Holland beslutade Sveriges riksdag om införandet av en sanktionsavgift på 40 000 kronor för den som bryter mot regelverket. Polisen fick också möjlighet att genom klampning låsa fast de lastbilar som bryter mot reglerna. Det är en tydlig politisk signal om att regelfusk inte ska löna sig på svenska vägar.

Men för att lagstiftningen ska ha en avskräckande effekt krävs också att rättsväsendet upprätthåller de lagar och förordningar som finns. Så har tyvärr inte varit fallet. Trots att Polisen har fått utökade juridiska möjligheter att stoppa fusket, så har den inte fått de nödvändiga resurser som krävs för att stoppa fuskarna.

Svenska åkerier som följer det skarpa regelverk och förordningar som finns utmanas av utländska åkerier med lägre omkostnader och som alltför ofta struntar i lagen. Om situationen inte förändras blir det på sikt väldigt svårt för svenska åkerier att konkurrera på marknaden. Transportbranschen sysselsätter omkring 120 000 människor, mestadels småföretagare. Om denna bransch ska ha en framtid i Sverige krävs att alla berörda myndigheter gör sin insats för att få stopp på fusket.

Mattias Holmström

Kommunikationsansvarig, Den Nya Välfärden

Adam Rydström

Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Varje dag rullar tusentals illegala transporter på svenska vägar. Enligt de så kallade cabotagebestämmelserna får utländska förare utföra högst tre inrikestransporter under sju dagar i Sverige efter att de har lämnat av sin internationella last. Att dessa max antal körningar ofta överskrids är någonting som Den Nya Välfärden har försökt uppmärksamma under flera år.

I höstas stod långa rader av stillastående lastbilar efter vägarna. Detta var en protest mot den osunda konkurrens svenska lastbilschaufförer och åkerier utsätts för. Den svenska rättsapparaten har inte har lyckats upprätthålla de regler som gäller för utländska lastbilstransporter på svenska vägar. När Lunds Tekniska Högskola undersökte situationen visade det sig att tusentals fordon bryter mot cabotagereglerna varje dag.

Det varnades tidigt för att konkurrensen från de illegala cabotagetransporterna var så hård att många svenska åkerier skulle tvingas att lägga ned sin verksamhet om situationen inte förbättrades. De varnande rösterna fick rätt – bara i år har över hundra åkerier försatts i konkurs. Transportforskaren vid Lunds Tekniska Högskola, Henrik Sternberg, bekräftar att den negativa trenden är en direkt följd av den snedvridna konkurrensen.

Vid årsskiftet skärptes påföljderna för de som bryter mot cabotagebestämmelserna. I linje med Danmark och Holland beslutade Sveriges riksdag om införandet av en sanktionsavgift på 40 000 kronor för den som bryter mot regelverket. Polisen fick också möjlighet att genom klampning låsa fast de lastbilar som bryter mot reglerna. Det är en tydlig politisk signal om att regelfusk inte ska löna sig på svenska vägar.

Men för att lagstiftningen ska ha en avskräckande effekt krävs också att rättsväsendet upprätthåller de lagar och förordningar som finns. Så har tyvärr inte varit fallet. Trots att Polisen har fått utökade juridiska möjligheter att stoppa fusket, så har den inte fått de nödvändiga resurser som krävs för att stoppa fuskarna.

Svenska åkerier som följer det skarpa regelverk och förordningar som finns utmanas av utländska åkerier med lägre omkostnader och som alltför ofta struntar i lagen. Om situationen inte förändras blir det på sikt väldigt svårt för svenska åkerier att konkurrera på marknaden. Transportbranschen sysselsätter omkring 120 000 människor, mestadels småföretagare. Om denna bransch ska ha en framtid i Sverige krävs att alla berörda myndigheter gör sin insats för att få stopp på fusket.

Mattias Holmström

Kommunikationsansvarig, Den Nya Välfärden

Adam Rydström

Företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.