2015-07-31 06:00

2015-07-31 06:00

Beskattning ett viktigt verktyg för att nå miljömålen

Replik: Bilsim

För Miljöpartiet är just kollektivtrafiken en viktig del av lösningen för att skapa ett mer hållbart samhälle där vi når miljö- och klimatmålen, skriver Janine Alm Ericsson och Rasmus Ling.

Svar till Tommy Letzén och Bertil Moldén (NWT 18/7)

I en artikel den 18 juli uttrycker företrädare för Motorbranschens Riksförbund och Bil Sweden missnöje med regeringens klimatpolitik och särskilt de skattehöjningar som föreslås på bensin och diesel. Istället menar de att skatten borde höjas på kött, flyg och nybyggnation.

Miljöpartiet kommer att fortsätta göra det vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser på bred front och skapa ett samhälle med 100 procent förnybar energi. Vi håller med om att flyget ska bära en större del av sina klimatkostnader, och regeringen ska se över frågan om att införa en flygskatt.

Artikeln målar upp en bild av att landets bilister subventionerar kollektivtrafiken i Stockholm. Den är direkt felaktig. Det är invånarna i Stockholms län som via sin kommun- och landstingsskatt betalar för den del som inte betalas via avgifter. För Miljöpartiet är just kollektivtrafiken en viktig del av lösningen för att skapa ett mer hållbart samhälle där vi når miljö- och klimatmålen.

Genom att hänvisa till en rapport från VTI menar skribenterna att bilanvändningen är överbeskattad. Men grundproblemet är att övergången till en fossilfri fordonsflotta går för långsamt. Forskarna är eniga om att det är oerhört viktigt för vår planet att begränsa utsläppen av växthusgaser och att det är bråttom. Det är svårt att beräkna den långsiktiga samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av växthusgaser som påverkar hela världen och kommande generationer, vilket också framgår i den aktuella rapporten.

Självklart vill vi minska utsläppen av växthusgaser från andra delar av samhället än biltrafiken. Det är också viktigt att bygga infrastruktur som kan snabba på förändringen och att stötta andra länder i arbetet med att minska utsläppen. Därför är vi glada att regeringen satsar på lokala klimatinvesteringar och stöd till klimatarbetet i utvecklingsländer.

Ökad skatt på drivmedel innebär såklart att de som kör mycket bil med hög förbrukning får betala mer än de som kör bil med låg förbrukning, kör mindre överlag eller inte kör alls. Men att plocka ut en enskild skatt och utifrån den säga att regeringens politik är dålig för vissa familjer ger en skev bild. Sverige har nu en regering som för en aktiv fördelningspolitik och de som får störst ökning av sin disponibla inkomst i den vårbudget som regeringen presenterat är kvinnor, ensamstående och personer med låga inkomster. Det är vi stolta över.

Janine Alm Ericsson (MP)

Ekonomiskpolitisk talesperson

Rasmus Ling (MP)

Skattepolitisk talesperson

Svar till Tommy Letzén och Bertil Moldén (NWT 18/7)

I en artikel den 18 juli uttrycker företrädare för Motorbranschens Riksförbund och Bil Sweden missnöje med regeringens klimatpolitik och särskilt de skattehöjningar som föreslås på bensin och diesel. Istället menar de att skatten borde höjas på kött, flyg och nybyggnation.

Miljöpartiet kommer att fortsätta göra det vi kan för att minska utsläppen av växthusgaser på bred front och skapa ett samhälle med 100 procent förnybar energi. Vi håller med om att flyget ska bära en större del av sina klimatkostnader, och regeringen ska se över frågan om att införa en flygskatt.

Artikeln målar upp en bild av att landets bilister subventionerar kollektivtrafiken i Stockholm. Den är direkt felaktig. Det är invånarna i Stockholms län som via sin kommun- och landstingsskatt betalar för den del som inte betalas via avgifter. För Miljöpartiet är just kollektivtrafiken en viktig del av lösningen för att skapa ett mer hållbart samhälle där vi når miljö- och klimatmålen.

Genom att hänvisa till en rapport från VTI menar skribenterna att bilanvändningen är överbeskattad. Men grundproblemet är att övergången till en fossilfri fordonsflotta går för långsamt. Forskarna är eniga om att det är oerhört viktigt för vår planet att begränsa utsläppen av växthusgaser och att det är bråttom. Det är svårt att beräkna den långsiktiga samhällsekonomiska kostnaden för utsläpp av växthusgaser som påverkar hela världen och kommande generationer, vilket också framgår i den aktuella rapporten.

Självklart vill vi minska utsläppen av växthusgaser från andra delar av samhället än biltrafiken. Det är också viktigt att bygga infrastruktur som kan snabba på förändringen och att stötta andra länder i arbetet med att minska utsläppen. Därför är vi glada att regeringen satsar på lokala klimatinvesteringar och stöd till klimatarbetet i utvecklingsländer.

Ökad skatt på drivmedel innebär såklart att de som kör mycket bil med hög förbrukning får betala mer än de som kör bil med låg förbrukning, kör mindre överlag eller inte kör alls. Men att plocka ut en enskild skatt och utifrån den säga att regeringens politik är dålig för vissa familjer ger en skev bild. Sverige har nu en regering som för en aktiv fördelningspolitik och de som får störst ökning av sin disponibla inkomst i den vårbudget som regeringen presenterat är kvinnor, ensamstående och personer med låga inkomster. Det är vi stolta över.

Janine Alm Ericsson (MP)

Ekonomiskpolitisk talesperson

Rasmus Ling (MP)

Skattepolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.