2015-07-29 06:00

2015-07-29 06:00

Förnyad integrations- och migrationspolitik

Debatt: Moderaterna

Det handlar om fler vägar till jobb, att EU ska ta ett större ansvar, att asylmottagandet ska fungera bättre samt mer stöd till kommunerna, skriver Tomas Tobé och Elisabeth Svantesson.

Sverige ska fortsatt ta ansvar för att erbjuda människor skydd i tider då många flyr från krig och förföljelser. Samtidigt står vi inför stora integrationsutmaningar och vi ser att ett nytt utanförskap växer fram med många utrikes födda utan jobb. Moderaterna är ett parti som utvecklas för att möta nya utmaningar och har därför presenterat samlade förslag för stärkt integration. Det handlar om fler vägar till jobb, att EU ska ta ett större ansvar, att asylmottagandet ska fungera bättre samt mer stöd till kommunerna. Våra förslag beräknas även att leda till besparingar på runt 9 miljarder kronor de närmaste åren.

• Fler och snabbare vägar till jobb

Vi föreslår bland annat att lärlingsanställningar utökas till att omfatta nyanlända. För den som varit arbetslös under en längre tid vill vi införa matchningsanställningar. Vi vill förlänga tiden för provanställning från sex till tolv månader för att ge fler arbetsgivare möjligheter att våga anställa. Till det föreslår vi en mer flexibel SFI-undervisning med högre kvalitet och starkare fokus på jobb.

• Skärpt arbetslinje i försörjningskravet vid anhöriginvandring

Moderaterna vill att fler omfattas av försörjningskravet. Har man bott här i mer än fyra år med permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare bör man kunna försörja den partner man önskar ta till Sverige. För att stärka drivkrafterna till integration föreslår vi tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. Får personen anställning och inkomst övergår det till permanent uppehållstillstånd.

• Ett kostnadseffektivt mottagande av asylsökande och nyanlända

Vi föreslår så kallade säkra länder-listor för att korta tiden i Sverige avsevärt för människor som söker asyl från länder där skyddsskäl som regel saknas. Boendet för ensamkommande barn bör också göras mer ändamålsenligt genom att en ny boendeform, stödboende, införs tillsammans med ett förbättrat ersättningssystem.

Vi tror på människors drivkraft och vilja att skapa ett bättre liv. Sverige ska bli bättre på att tillvarata den viljan hos alla – inte minst hos nyanlända. Men dessa möjligheter är också starkt sammankopplade med individuellt ansvar och åtagande – vi förväntar oss att människor som kommer till Sverige ska sträva efter att bli självförsörjande och kunna bidra efter egen förmåga.

Tomas Tobé (M)

Partisekreterare

Elisabeth Svantesson (M)

Ordförande i arbetsgruppen Stärkt integration i ett öppet Sverige

Sverige ska fortsatt ta ansvar för att erbjuda människor skydd i tider då många flyr från krig och förföljelser. Samtidigt står vi inför stora integrationsutmaningar och vi ser att ett nytt utanförskap växer fram med många utrikes födda utan jobb. Moderaterna är ett parti som utvecklas för att möta nya utmaningar och har därför presenterat samlade förslag för stärkt integration. Det handlar om fler vägar till jobb, att EU ska ta ett större ansvar, att asylmottagandet ska fungera bättre samt mer stöd till kommunerna. Våra förslag beräknas även att leda till besparingar på runt 9 miljarder kronor de närmaste åren.

• Fler och snabbare vägar till jobb

Vi föreslår bland annat att lärlingsanställningar utökas till att omfatta nyanlända. För den som varit arbetslös under en längre tid vill vi införa matchningsanställningar. Vi vill förlänga tiden för provanställning från sex till tolv månader för att ge fler arbetsgivare möjligheter att våga anställa. Till det föreslår vi en mer flexibel SFI-undervisning med högre kvalitet och starkare fokus på jobb.

• Skärpt arbetslinje i försörjningskravet vid anhöriginvandring

Moderaterna vill att fler omfattas av försörjningskravet. Har man bott här i mer än fyra år med permanent uppehållstillstånd eller är svensk medborgare bör man kunna försörja den partner man önskar ta till Sverige. För att stärka drivkrafterna till integration föreslår vi tillfälliga uppehållstillstånd om tre år för de som kommer på egen hand utanför kvotflyktingsystemet. Får personen anställning och inkomst övergår det till permanent uppehållstillstånd.

• Ett kostnadseffektivt mottagande av asylsökande och nyanlända

Vi föreslår så kallade säkra länder-listor för att korta tiden i Sverige avsevärt för människor som söker asyl från länder där skyddsskäl som regel saknas. Boendet för ensamkommande barn bör också göras mer ändamålsenligt genom att en ny boendeform, stödboende, införs tillsammans med ett förbättrat ersättningssystem.

Vi tror på människors drivkraft och vilja att skapa ett bättre liv. Sverige ska bli bättre på att tillvarata den viljan hos alla – inte minst hos nyanlända. Men dessa möjligheter är också starkt sammankopplade med individuellt ansvar och åtagande – vi förväntar oss att människor som kommer till Sverige ska sträva efter att bli självförsörjande och kunna bidra efter egen förmåga.

Tomas Tobé (M)

Partisekreterare

Elisabeth Svantesson (M)

Ordförande i arbetsgruppen Stärkt integration i ett öppet Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.