2015-07-13 06:00

2015-07-13 06:00

För alla värmlänningars bästa

Replik: Närvårdsplatser

Är det inte självklart att de äldre i Säffle ska få vård nära sin hemmiljö och nära sina anhöriga? Lika nära som den vård de äldre i Arvika och Torsby har tillgång till, skriver Dag Rogne.

Svar till Peter Söderström Ann-Katrin Järåsen (NWT 7/7)

Som centerpartister ser vi decentraliseringen av vårdplatser som en utökad värdefull service till våra medborgare som höjer livskvalitet och trygghet. På Säffle sjukhus fanns 1978 155 stycken vårdplatser för att vara nere i 20 stycken 2006 för att bli 0 stycken 2007.

Jag tycker det är trams som kommunalråden i Torsby respektive Arvika Ann-Katrin Järåsen och Peter Söderström skriver att äldre som behöver vård i Arvika och Torsby kommuner ska behöva resa till Säffle för vård där om Säffle nu får Närvårdsplatser. Är det inte självklart att de äldre i Säffle ska få vård nära sin hemmiljö och nära sina anhöriga? Lika nära som den vård de äldre i Arvika och Torsby har tillgång till?

Värmland har en mycket låg andel vårdplatser. Beslutet att öka antalet vårdplatser och fördela dessa över länet har genom erfarenheter från bland annat Uppsala visat sig vara mycket effektivt. Det skapar trygghet för de patienter som behöver mer avancerad vård än hemsjukvård, men dock inte akutsjukvårdens resurser. Det kan vara patienter som i dag åker skytteltrafik i ambulanser och vårdtransporter mellan det egna hemmet eller ett äldreboende.

Patienter som kommer i fråga för dessa närvårdsplatser remitteras av ansvarig läkare. Den kommunala äldreomsorgen har ansvar för gruppen äldre på särskilda boende och för personer med hemsjukvård i ordinärt boende. Demografin visar att vi blir allt fler äldre i Värmland. Vi är också ett län med stora avstånd. Landstinget och kommunerna samverkar i dag och målet är en vård med en tydlig helhetssyn på patienterna och deras behov. Ibland kan det behövas en kortare vårdvistelse för avgränsade sjukvårdsinsatser. Det är där närvårdsplatserna kommer in. Allt svårare sjuka patienter vårdas i hemmet, det innebär att stödet runt dessa patienter behöver se annorlunda ut i framtiden.

Därför behöver vi organisera vården i Värmland just annorlunda för att möta framtidens ökade och nya krav med den enskilde patientens behov i centrum. Detta innebär ständiga förändringar och där går ingen fri från förändringsprocessen? Inte ens Torsby eller Arvika?

Landstinget måste jobba vidare med strukturer och samarbeten på en nationell och regional nivå för att klara kvalificerad specialistvård inom nuvarande ekonomiska ramar. Samtidigt som man ger oss värmlänningar en likvärdig kvalitativ vård och omsorg lokalt. För alla värmlänningars bästa!

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande, Säffle

Svar till Peter Söderström Ann-Katrin Järåsen (NWT 7/7)

Som centerpartister ser vi decentraliseringen av vårdplatser som en utökad värdefull service till våra medborgare som höjer livskvalitet och trygghet. På Säffle sjukhus fanns 1978 155 stycken vårdplatser för att vara nere i 20 stycken 2006 för att bli 0 stycken 2007.

Jag tycker det är trams som kommunalråden i Torsby respektive Arvika Ann-Katrin Järåsen och Peter Söderström skriver att äldre som behöver vård i Arvika och Torsby kommuner ska behöva resa till Säffle för vård där om Säffle nu får Närvårdsplatser. Är det inte självklart att de äldre i Säffle ska få vård nära sin hemmiljö och nära sina anhöriga? Lika nära som den vård de äldre i Arvika och Torsby har tillgång till?

Värmland har en mycket låg andel vårdplatser. Beslutet att öka antalet vårdplatser och fördela dessa över länet har genom erfarenheter från bland annat Uppsala visat sig vara mycket effektivt. Det skapar trygghet för de patienter som behöver mer avancerad vård än hemsjukvård, men dock inte akutsjukvårdens resurser. Det kan vara patienter som i dag åker skytteltrafik i ambulanser och vårdtransporter mellan det egna hemmet eller ett äldreboende.

Patienter som kommer i fråga för dessa närvårdsplatser remitteras av ansvarig läkare. Den kommunala äldreomsorgen har ansvar för gruppen äldre på särskilda boende och för personer med hemsjukvård i ordinärt boende. Demografin visar att vi blir allt fler äldre i Värmland. Vi är också ett län med stora avstånd. Landstinget och kommunerna samverkar i dag och målet är en vård med en tydlig helhetssyn på patienterna och deras behov. Ibland kan det behövas en kortare vårdvistelse för avgränsade sjukvårdsinsatser. Det är där närvårdsplatserna kommer in. Allt svårare sjuka patienter vårdas i hemmet, det innebär att stödet runt dessa patienter behöver se annorlunda ut i framtiden.

Därför behöver vi organisera vården i Värmland just annorlunda för att möta framtidens ökade och nya krav med den enskilde patientens behov i centrum. Detta innebär ständiga förändringar och där går ingen fri från förändringsprocessen? Inte ens Torsby eller Arvika?

Landstinget måste jobba vidare med strukturer och samarbeten på en nationell och regional nivå för att klara kvalificerad specialistvård inom nuvarande ekonomiska ramar. Samtidigt som man ger oss värmlänningar en likvärdig kvalitativ vård och omsorg lokalt. För alla värmlänningars bästa!

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande, Säffle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.