2015-07-10 06:00

2015-07-10 06:00

Köttskatt baseras på nonsens

Debatt: Miljö

Kolet i maten har tagits från luften och det återgår till luften. Det är ett naturligt kretslopp, skriver Björn Hammarskjöld och Sture Åström.

Nu drivs en kampanj för en särskild miljöskatt på kött. Som anledning anförs dess förmenta utsläpp av koldioxid och metan, som antas värma klimatet. Kossor fiser ju metan, som anses vara en mycket mer potent växthusgas än koldioxid. I Rapport och Aktuellt påstod nyligen en professor vid Lantbruksuniversitet att ett kilogram kött orsakar lika mycket klimatutsläpp som 10 liter bensin. Men det är orimligt.

Till stöd finns Naturvårdsverkets rapport nummer 6653 från februari, som skrivits av 13 akademiker, varav 5 professorer. Där anges siffror på miljöbelastningen av olika livsmedel baserade på en sammanvägd bedömning från flera källor. Till utsläppen räknade man användningen av fossila bränslen för transporter och tillverkning av konstgödsel. Dock är dessa bidrag små räknat på ett kg kött.

Men man behöver inte räkna så mycket. Vi vet att all mat består av kolföreningar, med undantag av vatten och salt. Växterna tar koldioxid från luften, djuren äter växterna och vi äter djurens kött. Slutet på alla dessa processer är förruttnelse, där koldioxid och metan bildas så att kolet återföres till naturen.

Alltså: Kolet i maten har tagits från luften och det återgår till luften. Det är ett naturligt kretslopp. Det är endast förbränning av fossila bränslen som ökar luftens halt av koldioxid. Att likställa kött med bensin är ytterst okunnigt. Argumenten för en köttskatt av klimatskäl är rent nonsens.

Nätverket Klimatsans

Björn Hammarskjöld

Ass. professor, före detta överläkare, fil lic biokemi

Sture Åström

Civilingenjör och nätverkets sekreterare

Nu drivs en kampanj för en särskild miljöskatt på kött. Som anledning anförs dess förmenta utsläpp av koldioxid och metan, som antas värma klimatet. Kossor fiser ju metan, som anses vara en mycket mer potent växthusgas än koldioxid. I Rapport och Aktuellt påstod nyligen en professor vid Lantbruksuniversitet att ett kilogram kött orsakar lika mycket klimatutsläpp som 10 liter bensin. Men det är orimligt.

Till stöd finns Naturvårdsverkets rapport nummer 6653 från februari, som skrivits av 13 akademiker, varav 5 professorer. Där anges siffror på miljöbelastningen av olika livsmedel baserade på en sammanvägd bedömning från flera källor. Till utsläppen räknade man användningen av fossila bränslen för transporter och tillverkning av konstgödsel. Dock är dessa bidrag små räknat på ett kg kött.

Men man behöver inte räkna så mycket. Vi vet att all mat består av kolföreningar, med undantag av vatten och salt. Växterna tar koldioxid från luften, djuren äter växterna och vi äter djurens kött. Slutet på alla dessa processer är förruttnelse, där koldioxid och metan bildas så att kolet återföres till naturen.

Alltså: Kolet i maten har tagits från luften och det återgår till luften. Det är ett naturligt kretslopp. Det är endast förbränning av fossila bränslen som ökar luftens halt av koldioxid. Att likställa kött med bensin är ytterst okunnigt. Argumenten för en köttskatt av klimatskäl är rent nonsens.

Nätverket Klimatsans

Björn Hammarskjöld

Ass. professor, före detta överläkare, fil lic biokemi

Sture Åström

Civilingenjör och nätverkets sekreterare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.