2015-07-09 06:01

2015-07-09 06:01

Vi har en strategi för framtiden

Debatt: Karlstads kommun

Inom grundskolans område föreslår vi ett nytt mål: Alla elever ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen, skriver Linda Larsson med flera.

Karlstads kommunfullmäktige har vid sitt senaste sammanträde i juni behandlat förslagen till budget och strategisk plan för åren 2016-2018.

Socialdemokraterna lade fram ett offensivt förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. Vi föreslår nya målformuleringar kring jobb och tillväxt, bland annat att Karlstad ska växa med minst 1 000 personer per år. Vi föreslår ett mål om ökat bostadsbyggande och vi presenterade tio förslag för fler jobb som omfattade bland annat utveckling av både extern- och centrumhandel, stöd till mikroföretag, strategi för fler statliga jobb samt att vi vill ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstad med inriktning på jobb och tillväxt. Vi vill också stärka Karlstad som besöksmål genom förbättrad samordning internt i kommunen och externt med samarbetsparter.

Tyvärr får vi inte stöd för våra idéer. Majoriteten (Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna) är nöjda och verkar ha gjort en minimal arbetsinsats kring sina egna förslag. Väldigt få nya åtaganden i den strategiska planen och budgeten innehåller endast små allmänna resursförstärkningar utan tydliga prioriteringar.

Ett viktigt område för Socialdemokraterna är skolan. För att få sitt första jobb och komma in på arbetsmarknaden så är en gymnasieexamen oftast helt nödvändig. I dag har vi en situation där cirka 17 procent inte slutför sin gymnasieutbildning. Vi vill därför att alla 20-åringar som inte har gymnasieexamen ska följas upp och i första hand erbjudas utbildning. Det här är viktiga frågor som vi gärna hade debatterat, men gymnasienämndens ordförande var inte närvarande på kommunfullmäktige.

Inom grundskolans område föreslår vi ett nytt mål: Alla elever ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. Vi anser att kunskap är skolans huvuduppdrag och det som resurserna ska fokuseras på. Vi vill se mindre klasser i de lägre årskurserna och att läxhjälp ska erbjudas alla. Barn- och ungdomsnämndens ordförande pratade mycket om lokaler. Var är debatten om kvaliteten i skolan? Om undervisningen, elevers bristande kunskapsresultat och lärarbristen?

Vi vill lyfta fram ett annat område där vi socialdemokrater har flera viktiga förslag: Barns och ungas psykiska hälsa ska förbättras. Vi har, i vårt budgetförslag, avsatt pengar för en kraftig förstärkning av elevhälsan, vilket innebär fler kuratorer och psykologer. Vi vill inrätta ytterligare en Tummen-verksamhet, d v s ett förskoleteam där olika kompetenser samarbetar för att göra tidiga insatser för barn i förskolan. Vi föreslår en kartläggning av hur stor andel av eleverna som upplever konkreta uttryck av mobbning eller ofrivillig ensamhet. Det riskerar påverka studierna negativt och på sikt möjligheterna att få ett jobb.

Vi vill utreda hur ett mer samordnat stöd till barn och unga med NP-diagnoser (neuropsykiatriska diagnoser) och funktionsnedsättningar kan organiseras. Vi måste bli bättre på att förhindra att unga människor faller mellan stolarna. Barndomen och uppväxtåren går inte i repris. Varför röstar majoriteten nej till dessa viktiga förslag? Är man så nöjd med tillvaron att man inte ser utmaningarna?

Vårt budgetförslag har en tydlig jobb- och jämlikhetsprofil och vi presenterade sammanlagt 20 förslag för ökad jämlikhet. Föräldrarnas plånbok ska inte få styra om barn och unga kan vara delaktiga. Ett exempel är därför att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Vi är också tydliga med att Våxnäs bibliotek ska finnas kvar.

Vi återkommer med våra förslag i annan form. Karlstadsborna ska veta att Socialdemokraterna levererar. Vi har ett stort antal förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. För ett Karlstad som växer och håller ihop.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämmnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Karlstads kommunfullmäktige har vid sitt senaste sammanträde i juni behandlat förslagen till budget och strategisk plan för åren 2016-2018.

Socialdemokraterna lade fram ett offensivt förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. Vi föreslår nya målformuleringar kring jobb och tillväxt, bland annat att Karlstad ska växa med minst 1 000 personer per år. Vi föreslår ett mål om ökat bostadsbyggande och vi presenterade tio förslag för fler jobb som omfattade bland annat utveckling av både extern- och centrumhandel, stöd till mikroföretag, strategi för fler statliga jobb samt att vi vill ta fram ett landsbygdsprogram för Karlstad med inriktning på jobb och tillväxt. Vi vill också stärka Karlstad som besöksmål genom förbättrad samordning internt i kommunen och externt med samarbetsparter.

Tyvärr får vi inte stöd för våra idéer. Majoriteten (Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna) är nöjda och verkar ha gjort en minimal arbetsinsats kring sina egna förslag. Väldigt få nya åtaganden i den strategiska planen och budgeten innehåller endast små allmänna resursförstärkningar utan tydliga prioriteringar.

Ett viktigt område för Socialdemokraterna är skolan. För att få sitt första jobb och komma in på arbetsmarknaden så är en gymnasieexamen oftast helt nödvändig. I dag har vi en situation där cirka 17 procent inte slutför sin gymnasieutbildning. Vi vill därför att alla 20-åringar som inte har gymnasieexamen ska följas upp och i första hand erbjudas utbildning. Det här är viktiga frågor som vi gärna hade debatterat, men gymnasienämndens ordförande var inte närvarande på kommunfullmäktige.

Inom grundskolans område föreslår vi ett nytt mål: Alla elever ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. Vi anser att kunskap är skolans huvuduppdrag och det som resurserna ska fokuseras på. Vi vill se mindre klasser i de lägre årskurserna och att läxhjälp ska erbjudas alla. Barn- och ungdomsnämndens ordförande pratade mycket om lokaler. Var är debatten om kvaliteten i skolan? Om undervisningen, elevers bristande kunskapsresultat och lärarbristen?

Vi vill lyfta fram ett annat område där vi socialdemokrater har flera viktiga förslag: Barns och ungas psykiska hälsa ska förbättras. Vi har, i vårt budgetförslag, avsatt pengar för en kraftig förstärkning av elevhälsan, vilket innebär fler kuratorer och psykologer. Vi vill inrätta ytterligare en Tummen-verksamhet, d v s ett förskoleteam där olika kompetenser samarbetar för att göra tidiga insatser för barn i förskolan. Vi föreslår en kartläggning av hur stor andel av eleverna som upplever konkreta uttryck av mobbning eller ofrivillig ensamhet. Det riskerar påverka studierna negativt och på sikt möjligheterna att få ett jobb.

Vi vill utreda hur ett mer samordnat stöd till barn och unga med NP-diagnoser (neuropsykiatriska diagnoser) och funktionsnedsättningar kan organiseras. Vi måste bli bättre på att förhindra att unga människor faller mellan stolarna. Barndomen och uppväxtåren går inte i repris. Varför röstar majoriteten nej till dessa viktiga förslag? Är man så nöjd med tillvaron att man inte ser utmaningarna?

Vårt budgetförslag har en tydlig jobb- och jämlikhetsprofil och vi presenterade sammanlagt 20 förslag för ökad jämlikhet. Föräldrarnas plånbok ska inte få styra om barn och unga kan vara delaktiga. Ett exempel är därför att kulturskolan ska vara avgiftsfri. Vi är också tydliga med att Våxnäs bibliotek ska finnas kvar.

Vi återkommer med våra förslag i annan form. Karlstadsborna ska veta att Socialdemokraterna levererar. Vi har ett stort antal förslag för fler jobb och ökad jämlikhet. För ett Karlstad som växer och håller ihop.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Christian Norlin (S)

Vice ordförande, arbetsmarknads- och socialnämnden

Anna Dahlén Gauffin (S)

Vice ordförande, barn- och ungdomsämnden

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

Pernilla Edman (S)

Vice ordförande, Karlstads-Hammarö gymnasienämmnd

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Maria Wågemo (S)

Vice ordförande, kultur- och fritidsnämnden

Christer Alnebratt (S)

Ledamot i miljönämnden

Ingela Wretling (S)

Vice ordförande, vård- och omsorgsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.