2015-07-06 06:00

2015-07-06 06:00

Låt apoteken bli en större del

Debatt: Hälso- och sjukvården

Apoteken anpassar sin verksamhet efter de förutsättningar som ges, men har den ansvarige ministern och samhället råd att inte involvera apoteken i vården än mer, skriver Andreas Rosenlund.

Nyligen aviserade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning för att se över reglerna för den svenska apoteksmarknaden. Och visst finns det en rad hinder och brister som hämmar utvecklingen av apoteken.

Den fem år gamla omreglerade apoteksmarknaden har varit otroligt positiv för kunderna med 40 procent fler apotek, utökade öppettider och fokus på service och bemötande. Apotekens förmåga att expediera ett läkemedel är god, 94,9 procent av alla läkemedel expedieras direkt. Samtidigt ser vi hur avregleringen haltar. Apotekens intjäningsförmåga har under dessa fem år utvecklats positivt, men det beror inte på receptaffären utan på att apoteken är allt skickligare på att sälja andra produkter och ta kunder från andra branscher.

I grunden ligger frågan: Vad vill ansvariga politiker med apoteken? Apoteken anpassar sin verksamhet efter de förutsättningar som ges, men har den ansvarige ministern och samhället råd att inte involvera apoteken i vården än mer? I andra länder har apoteken ett bredare hälso- och vårduppdrag. I England genomför apoteken läkemedelsgenomgångar, jobbar med kvaliteten i läkemedelsanvändningen och olika hälsouppdrag. Apoteken gör detta i Sverige också, men inte systematiskt. Vi anser att det krävs en generell modell för apotekens hälso- och vårduppdrag som gäller alla apotek över hela landet.

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en rad stora utmaningar. Befolkningen blir allt äldre vilket innebär ökade behov av hälso- och sjukvård. Idag finns det också en stor brist i hur patienter använder sina läkemedel i Sverige som uppskattas kosta 10 till 20 miljarder kronor per år. Samtidigt har vi över 1 300 apotek i Sverige med mycket hög läkemedelskompetens, högt förtroende bland allmänheten och täta möten med patienterna. Apoteken skulle kunna vara en starkare resurs för hälso- och sjukvården och bidra till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, men då krävs ett tydligare uppdrag och mer resurser till apoteken.

Ett av grundproblemen för apoteksmarknaden är att det i dag helt saknas dialog och förhandling mellan inköpare av läkemedel, apoteken, och säljaren, läkemedelsbolagen. Apotekens inköps- och utförsäljningspriser bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). När och hur läkemedel beställs och levereras till apoteken bestäms av läkemedelsbolagen liksom om det finns returrätt på läkemedlen. Apotekens inflytande över den affär som står för 75 procent av omsättning är närmast noll.

Det motsatta förhållandet gäller för alla varor som inte är receptbelagda läkemedel. Där finns obegränsade utvecklingsmöjligheter och en livaktig dialog mellan apotek och leverantörer.

För att Sverige i framtiden ska få en väl fungerande apoteksmarknad så bör följande frågeställningar tas upp i regeringens utredning gällande den svenska apoteksmarknaden:

1. Utöka apotekens vårduppdrag.

2. Finansiera tjänsterna genom en omfördelning av vårdens läkemedelskostnader.

3. Låt myndigheterna få uppföljnings- och kontrolluppdrag över de nya tjänsterna och prisutvecklingen.

Genom dessa förändringar kan vi i framtiden få en bättre läkemedelsanvändning med stora positiva effekter för patienter och hälso- och sjukvården. Det skulle också innebära en effektivare användning av offentliga medel. Apoteken blir en viktig medspelare för vården och patienterna. Internationellt sett tappar idag Sverige mark i den utvecklingen.

Andreas Rosenlund

Informationsdirektör, Kronans Apotek

Nyligen aviserade sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) att regeringen har för avsikt att tillsätta en utredning för att se över reglerna för den svenska apoteksmarknaden. Och visst finns det en rad hinder och brister som hämmar utvecklingen av apoteken.

Den fem år gamla omreglerade apoteksmarknaden har varit otroligt positiv för kunderna med 40 procent fler apotek, utökade öppettider och fokus på service och bemötande. Apotekens förmåga att expediera ett läkemedel är god, 94,9 procent av alla läkemedel expedieras direkt. Samtidigt ser vi hur avregleringen haltar. Apotekens intjäningsförmåga har under dessa fem år utvecklats positivt, men det beror inte på receptaffären utan på att apoteken är allt skickligare på att sälja andra produkter och ta kunder från andra branscher.

I grunden ligger frågan: Vad vill ansvariga politiker med apoteken? Apoteken anpassar sin verksamhet efter de förutsättningar som ges, men har den ansvarige ministern och samhället råd att inte involvera apoteken i vården än mer? I andra länder har apoteken ett bredare hälso- och vårduppdrag. I England genomför apoteken läkemedelsgenomgångar, jobbar med kvaliteten i läkemedelsanvändningen och olika hälsouppdrag. Apoteken gör detta i Sverige också, men inte systematiskt. Vi anser att det krävs en generell modell för apotekens hälso- och vårduppdrag som gäller alla apotek över hela landet.

Hälso- och sjukvården i Sverige står inför en rad stora utmaningar. Befolkningen blir allt äldre vilket innebär ökade behov av hälso- och sjukvård. Idag finns det också en stor brist i hur patienter använder sina läkemedel i Sverige som uppskattas kosta 10 till 20 miljarder kronor per år. Samtidigt har vi över 1 300 apotek i Sverige med mycket hög läkemedelskompetens, högt förtroende bland allmänheten och täta möten med patienterna. Apoteken skulle kunna vara en starkare resurs för hälso- och sjukvården och bidra till en kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, men då krävs ett tydligare uppdrag och mer resurser till apoteken.

Ett av grundproblemen för apoteksmarknaden är att det i dag helt saknas dialog och förhandling mellan inköpare av läkemedel, apoteken, och säljaren, läkemedelsbolagen. Apotekens inköps- och utförsäljningspriser bestäms av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). När och hur läkemedel beställs och levereras till apoteken bestäms av läkemedelsbolagen liksom om det finns returrätt på läkemedlen. Apotekens inflytande över den affär som står för 75 procent av omsättning är närmast noll.

Det motsatta förhållandet gäller för alla varor som inte är receptbelagda läkemedel. Där finns obegränsade utvecklingsmöjligheter och en livaktig dialog mellan apotek och leverantörer.

För att Sverige i framtiden ska få en väl fungerande apoteksmarknad så bör följande frågeställningar tas upp i regeringens utredning gällande den svenska apoteksmarknaden:

1. Utöka apotekens vårduppdrag.

2. Finansiera tjänsterna genom en omfördelning av vårdens läkemedelskostnader.

3. Låt myndigheterna få uppföljnings- och kontrolluppdrag över de nya tjänsterna och prisutvecklingen.

Genom dessa förändringar kan vi i framtiden få en bättre läkemedelsanvändning med stora positiva effekter för patienter och hälso- och sjukvården. Det skulle också innebära en effektivare användning av offentliga medel. Apoteken blir en viktig medspelare för vården och patienterna. Internationellt sett tappar idag Sverige mark i den utvecklingen.

Andreas Rosenlund

Informationsdirektör, Kronans Apotek

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.