2015-07-04 06:00

2015-07-04 06:00

Energikommissionen måste leverera

Debatt: Värmland

För den elintensiva industrin är det nödvändigt att det finns säker tillgång till el av god kvalitet varje timme, varje dag, året runt och att elen kan köpas till konkurrenskraftiga priser, skriver Tom Erixon med flera.

Sveriges elförsörjning står utan tvekan inför stora utmaningar. Redan inom ett par år kan utfasning av dagens kärnkraftsreaktorer börja och efter 2020 når fler och fler av dagens vindkraftverk slutet på sin tekniska och ekonomiska livslängd.

Ny kraftproduktion behöver därför komma till och den måste bidra till industrins konkurrenskraft. Detta är viktigt för företagen och jobben i Värmland. Här finns det många arbetstillfällen som är beroende av goda villkor för den elintensiva industrin. Vi som har dessa jobb bidrar genom vårt arbete och våra skatteinbetalningar till hela regionens välfärd. En konkurrenskraftig basindustri är således nödvändig för att fortsätta bygga ett starkt Värmland med satsningar inom till exempel vården och skolan.

För den elintensiva industrin är det nödvändigt att det finns säker tillgång till el av god kvalitet varje timme, varje dag, året runt och att elen kan köpas till konkurrenskraftiga priser. Elen är en ingrediens som är ett måste för att kunna tillverka högkvalitativa produkter, som säljs i tuff global konkurrens. Sverige har i dag en nära nog klimatneutral elförsörjning från främst vatten-, kärn-, bio- och vindkraft. Tack vare detta får produkterna från den elintensiva industrin generellt en lägre miljöpåverkan än de som tillverkats i konkurrentländer.

En viktig uppgift för regeringens nya Energikommission är att stärka Sveriges konkurrenskraft och värna arbetstillfällen. Det tycker vi måste vara ett prioriterat mål för alla riksdagspartiers ledamöter i kommissionen. Vi hoppas att det ska råda bred enighet i Energikommissionen om att framtidens elförsörjning ska uppfylla tre grundläggande krav.

• Elsystemet ska vara stabilt med hög leveranssäkerhet.

• Systemkostnaden – summan av kostnaderna för att producera elen och för att föra den via stamnät och distributionsnät till brukarna – ska vara internationellt konkurrenskraftig.

• Energipolitiken ska eftersträva begränsad påverkan på miljön.

Det är dessa tre mål som bör vara vägledande för kommissionens arbete – inga andra. För att klara målen krävs omfattande investeringar i nya kraftverk de närmaste två decennierna. Att finna vägar som främjar dessa investeringar i ett konkurrenskraftigt system är Energikommissionens stora uppgift. Det är viktigt för jobben och välfärden – inte minst i Värmland.

Tom Erixon

SKGS ordförande

Carl-Johan Albinsson

Platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk

Fredrik Turzik

Platschef, Billerud Korsnäs Gruvön

Johnny Sjöström

Vd, Uddeholms AB

Sveriges elförsörjning står utan tvekan inför stora utmaningar. Redan inom ett par år kan utfasning av dagens kärnkraftsreaktorer börja och efter 2020 når fler och fler av dagens vindkraftverk slutet på sin tekniska och ekonomiska livslängd.

Ny kraftproduktion behöver därför komma till och den måste bidra till industrins konkurrenskraft. Detta är viktigt för företagen och jobben i Värmland. Här finns det många arbetstillfällen som är beroende av goda villkor för den elintensiva industrin. Vi som har dessa jobb bidrar genom vårt arbete och våra skatteinbetalningar till hela regionens välfärd. En konkurrenskraftig basindustri är således nödvändig för att fortsätta bygga ett starkt Värmland med satsningar inom till exempel vården och skolan.

För den elintensiva industrin är det nödvändigt att det finns säker tillgång till el av god kvalitet varje timme, varje dag, året runt och att elen kan köpas till konkurrenskraftiga priser. Elen är en ingrediens som är ett måste för att kunna tillverka högkvalitativa produkter, som säljs i tuff global konkurrens. Sverige har i dag en nära nog klimatneutral elförsörjning från främst vatten-, kärn-, bio- och vindkraft. Tack vare detta får produkterna från den elintensiva industrin generellt en lägre miljöpåverkan än de som tillverkats i konkurrentländer.

En viktig uppgift för regeringens nya Energikommission är att stärka Sveriges konkurrenskraft och värna arbetstillfällen. Det tycker vi måste vara ett prioriterat mål för alla riksdagspartiers ledamöter i kommissionen. Vi hoppas att det ska råda bred enighet i Energikommissionen om att framtidens elförsörjning ska uppfylla tre grundläggande krav.

• Elsystemet ska vara stabilt med hög leveranssäkerhet.

• Systemkostnaden – summan av kostnaderna för att producera elen och för att föra den via stamnät och distributionsnät till brukarna – ska vara internationellt konkurrenskraftig.

• Energipolitiken ska eftersträva begränsad påverkan på miljön.

Det är dessa tre mål som bör vara vägledande för kommissionens arbete – inga andra. För att klara målen krävs omfattande investeringar i nya kraftverk de närmaste två decennierna. Att finna vägar som främjar dessa investeringar i ett konkurrenskraftigt system är Energikommissionens stora uppgift. Det är viktigt för jobben och välfärden – inte minst i Värmland.

Tom Erixon

SKGS ordförande

Carl-Johan Albinsson

Platschef, Stora Enso Skoghalls Bruk

Fredrik Turzik

Platschef, Billerud Korsnäs Gruvön

Johnny Sjöström

Vd, Uddeholms AB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.