2015-07-03 06:00

2015-07-03 06:00

S-beslut hot mot arbetstillfällen

Debatt: Visstidsanställningar

Begränsade möjligheter att visstidsanställa skulle innebära att vi får svårare att anställa personal när kunderna vill besöka oss, skriver Eva Werkelin med flera.

Socialdemokraternas kongress beslutade att det ska finnas ”objektiva skäl” för tidsbegränsade anställningar och att allmän visstidsanställning är ett problem som ”måste lösas”. Vi företräder företag och organisationer som, när det är högsäsong för skidåkning respektive camping, sysselsätter många tusen människor. Vi är stolta över våra medlemmars verksamheter och vänder oss mot att de arbetstillfällen vi skapar framställs som ett samhällsproblem. Begränsade möjligheter till visstidsanställningar skulle slå hårt mot sysselsättningen i våra branscher.

Våra branscher är beroende av att människor vill – och kan – besöka oss. Med tydliga säsonger kopplade till sommar och vinter är förutsättningarna att driva året-runt-verksamhet i stort sett obefintliga. Begränsade möjligheter att visstidsanställa skulle innebära att vi får svårare att anställa personal när kunderna vill besöka oss. Det kan leda till att många företag, huvudsakligen småföretag, inom besöksnäringen kan tvingas skära ner eller avveckla sina verksamheter. Stora investeringar av både tid och pengar kan gå om intet och arbetslösheten i kommuner som är beroende av besöksnäringen riskerar att öka.

Besöksnäringens viktiga roll som arbetsgivare kommer sällan fram i debatten. Närmare 5 700 personer i Sverige arbetar med drift av skid- och sportanläggningar och majoriteten i sektorn jobbar i någon av fjällkommunerna. För dessa kommuner är skidindustrin mycket betydelsefull då många arbetar på anläggningarnas hotell, restauranger och turist- och bokningsservice. På samma sätt är campingsektorn en viktig arbetsgivare i kommuner runt om i Sverige. Våra medlemsföretag sysselsätter cirka 8 300 personer och närmare 80 procent av dem arbetar säsong. Många får sitt första jobb hos oss, närmare 65 procent av våra anställda är under 26 år.

Regeringen har som uttalad vision att jobben ska blir fler i hela Sverige. Vi delar ambitionen och bidrar gärna bidrar. Vi vill anställa fler, men då måste vi ha de rätta förutsättningarna. Blir möjligheterna att anställa personer på visstid sämre, då blir jobben i våra branscher färre.

Om Socialdemokraternas kongressbeslut blir regeringspolitik blir konsekvenserna allvarliga för våra branscher. Resultatet riskerar att bli minskade möjligheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, färre jobb på landsbygden och att Sverige blir allt mindre tillgängligt och attraktivt som besöksmål. Allt detta stick i stäv med regeringens uttalade jobbvision.

Eva Werkelin

Ordförande SCR Svensk Camping

Mikael Santoft

Ordförande SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation

Lars Isacson

Vd, SCR Svensk Camping

Hans Gerremo

Tf vd, SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation

Socialdemokraternas kongress beslutade att det ska finnas ”objektiva skäl” för tidsbegränsade anställningar och att allmän visstidsanställning är ett problem som ”måste lösas”. Vi företräder företag och organisationer som, när det är högsäsong för skidåkning respektive camping, sysselsätter många tusen människor. Vi är stolta över våra medlemmars verksamheter och vänder oss mot att de arbetstillfällen vi skapar framställs som ett samhällsproblem. Begränsade möjligheter till visstidsanställningar skulle slå hårt mot sysselsättningen i våra branscher.

Våra branscher är beroende av att människor vill – och kan – besöka oss. Med tydliga säsonger kopplade till sommar och vinter är förutsättningarna att driva året-runt-verksamhet i stort sett obefintliga. Begränsade möjligheter att visstidsanställa skulle innebära att vi får svårare att anställa personal när kunderna vill besöka oss. Det kan leda till att många företag, huvudsakligen småföretag, inom besöksnäringen kan tvingas skära ner eller avveckla sina verksamheter. Stora investeringar av både tid och pengar kan gå om intet och arbetslösheten i kommuner som är beroende av besöksnäringen riskerar att öka.

Besöksnäringens viktiga roll som arbetsgivare kommer sällan fram i debatten. Närmare 5 700 personer i Sverige arbetar med drift av skid- och sportanläggningar och majoriteten i sektorn jobbar i någon av fjällkommunerna. För dessa kommuner är skidindustrin mycket betydelsefull då många arbetar på anläggningarnas hotell, restauranger och turist- och bokningsservice. På samma sätt är campingsektorn en viktig arbetsgivare i kommuner runt om i Sverige. Våra medlemsföretag sysselsätter cirka 8 300 personer och närmare 80 procent av dem arbetar säsong. Många får sitt första jobb hos oss, närmare 65 procent av våra anställda är under 26 år.

Regeringen har som uttalad vision att jobben ska blir fler i hela Sverige. Vi delar ambitionen och bidrar gärna bidrar. Vi vill anställa fler, men då måste vi ha de rätta förutsättningarna. Blir möjligheterna att anställa personer på visstid sämre, då blir jobben i våra branscher färre.

Om Socialdemokraternas kongressbeslut blir regeringspolitik blir konsekvenserna allvarliga för våra branscher. Resultatet riskerar att bli minskade möjligheter för unga att etablera sig på arbetsmarknaden, färre jobb på landsbygden och att Sverige blir allt mindre tillgängligt och attraktivt som besöksmål. Allt detta stick i stäv med regeringens uttalade jobbvision.

Eva Werkelin

Ordförande SCR Svensk Camping

Mikael Santoft

Ordförande SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation

Lars Isacson

Vd, SCR Svensk Camping

Hans Gerremo

Tf vd, SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.