2015-06-29 06:00

2015-06-29 06:00

En stärkt försvarsförmåga

Debatt: Sverige

För oss är det självklart att vi ska ha en militär förmåga i hela landet och att vi har en militär som klarar av att agera i alla de olika klimat- och väderförhållanden som vi har, skriver Daniel Bäckström.

Det svenska försvaret har under åren genomgått förändringar, både till organisation, storlek och inriktning. Försvarsmakten har förändrats i takt med att det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har förändrats. Vi har gått från kalla krigets invasionsförsvar till dagens insatsförsvar. Men världen fortsätter att förändras och tyvärr kan vi konstatera att säkerhetsläget på senare år försämrats.

Vi ser i dag de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget och vi ser hur osäkerheten och konflikterna kommer allt närmare. Inte minst mot bakgrund av den ryska aggression som nu sker i Ukraina. Tyvärr har vi kunnat se ett allt mer totalitärt Ryssland under de senaste åren och annekteringen av Krim är ett tydligt tecken på att den ryska ledningen inte dra sig från att använda vapenmakt för att få som man vill.

Den ökande oron i världen påverkar givetvis också Sverige och inte minst den framtida inriktningen på vårt försvar. Utifrån det perspektivet känns det bra att nu ha fått på plats en bred överenskommelse om hur det svenska försvaret ska verka och utvecklas. Det stärker förutsättningarna för att försvarets verksamhet ska få arbetsro framöver och skickar också en tydlig signal om det svenska försvarets betydelse.

För Centerpartiet har en viktig del varit hur vi stärker vår försvarsförmåga i hela Sverige och inte bara på vissa utvalda platser. För oss är det självklart att vi ska ha en militär förmåga i hela landet och att vi har en militär som klarar av att agera i alla de olika klimat- och väderförhållanden som vi har. Därför är exempelvis Värmlandsbataljonens verksamhet av stor betydelse, för såväl Värmlands län och Militärregion Väst som för det svenska försvaret som helhet.

Under förhandlingarnas gång lyckades Centerpartiet se till att säkerställa att det inte blir några förbandsnedläggningar, vi fördubblade anslagsförstärkningarna till försvaret jämfört med vad regeringen var redo att bidra med i det första skedet. Vi kunde också säkerställa att hemvärnet, såväl som den civila beredskapen stärktes. Du och jag ska kunna känna trygghet i vår vardag när stormen, översvämningen eller krisen är framme och för att stärka detta så behöver den civila beredskapen bli bättre.

I ett allt mer osäkert säkerhetspolitiskt läge har det varit viktigt för Centerpartiet att vi kunnat stärka den svenska försvarsförmågan så att vi är bättre rustade för att hävda vårt territorium och vår suveränitet. Med den försvarsöverenskommelse som vi nu har fått på plats har vi tagit viktiga steg mot en stärkt försvarsförmåga i hela landet.

Daniel Bäckström (C)

Försvarspolitisk talesperson

Det svenska försvaret har under åren genomgått förändringar, både till organisation, storlek och inriktning. Försvarsmakten har förändrats i takt med att det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har förändrats. Vi har gått från kalla krigets invasionsförsvar till dagens insatsförsvar. Men världen fortsätter att förändras och tyvärr kan vi konstatera att säkerhetsläget på senare år försämrats.

Vi ser i dag de största flyktingströmmarna sedan andra världskriget och vi ser hur osäkerheten och konflikterna kommer allt närmare. Inte minst mot bakgrund av den ryska aggression som nu sker i Ukraina. Tyvärr har vi kunnat se ett allt mer totalitärt Ryssland under de senaste åren och annekteringen av Krim är ett tydligt tecken på att den ryska ledningen inte dra sig från att använda vapenmakt för att få som man vill.

Den ökande oron i världen påverkar givetvis också Sverige och inte minst den framtida inriktningen på vårt försvar. Utifrån det perspektivet känns det bra att nu ha fått på plats en bred överenskommelse om hur det svenska försvaret ska verka och utvecklas. Det stärker förutsättningarna för att försvarets verksamhet ska få arbetsro framöver och skickar också en tydlig signal om det svenska försvarets betydelse.

För Centerpartiet har en viktig del varit hur vi stärker vår försvarsförmåga i hela Sverige och inte bara på vissa utvalda platser. För oss är det självklart att vi ska ha en militär förmåga i hela landet och att vi har en militär som klarar av att agera i alla de olika klimat- och väderförhållanden som vi har. Därför är exempelvis Värmlandsbataljonens verksamhet av stor betydelse, för såväl Värmlands län och Militärregion Väst som för det svenska försvaret som helhet.

Under förhandlingarnas gång lyckades Centerpartiet se till att säkerställa att det inte blir några förbandsnedläggningar, vi fördubblade anslagsförstärkningarna till försvaret jämfört med vad regeringen var redo att bidra med i det första skedet. Vi kunde också säkerställa att hemvärnet, såväl som den civila beredskapen stärktes. Du och jag ska kunna känna trygghet i vår vardag när stormen, översvämningen eller krisen är framme och för att stärka detta så behöver den civila beredskapen bli bättre.

I ett allt mer osäkert säkerhetspolitiskt läge har det varit viktigt för Centerpartiet att vi kunnat stärka den svenska försvarsförmågan så att vi är bättre rustade för att hävda vårt territorium och vår suveränitet. Med den försvarsöverenskommelse som vi nu har fått på plats har vi tagit viktiga steg mot en stärkt försvarsförmåga i hela landet.

Daniel Bäckström (C)

Försvarspolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.