2015-06-26 06:00

2015-06-26 06:00

Att satsa på de minsta företagen lönar sig

Debatt: Värmland

Små företag, framför allt inom den växande tjänstesektorn, blir allt mer avgörande för hur Värmland ska möta framtiden, skriver Ulrika Obstfelder Peterson och Frida Johansson.

De allra minsta företagen i Värmland får tyvärr också den allra minsta uppmärksamheten. Och det är synd. För de har en enorm potential att skapa arbetstillfällen och tillväxt i regionen. Över 90 procent av de värmländska företagen tillhör gruppen solo- och mikroföretag, företag med upp till nio anställda. Därmed är de också avgörande för den värmländska tillväxten. Trots det förknippar det politiska samtalet oftast tillväxt och sysselsättning med de stora arbetsgivarna.

Vi ser i dag en pågående strukturomvandling på arbetsmarknaden, där globaliseringens utmaningar lett till att industriernas förutsättningar förändras, något som påverkar och kommer att påverka sysselsättningen i Värmland. Små företag, framför allt inom den växande tjänstesektorn, blir allt mer avgörande för hur Värmland ska möta framtiden. Kraftfulla insatser för de allra minsta företagens konkurrenskraft behöver därför sättas in i dag.

Solo- och mikroföretagen har länge sökt gehör från politiskt håll för de tillväxthinder som finns. Krångliga regler, dålig lönsamhet och svårigheter med att hitta lämplig arbetskraft är några exempel. Men även brist på kunskap och kompetens inom företagen bromsar lönsamheten och möjligheten att växa.

Vi vet att satsningar på solo- och mikroföretagen ger resultat. Genom Handelskammarens kompetensutvecklingsprojekt Affärskraft Värmland erbjöds de värmländska solo- och mikroföretagens ägare och medarbetare skräddarsydda och konkreta utbildningar inom exempelvis ekonomi, försäljning och marknadsföring. Satsningen hjälpte företagen att ta nästa steg i den affärsmässiga utvecklingen. Ett viktigt steg som i förlängningen fick positiva effekter för den värmländska tillväxten. Nära hälften av alla de 443 företag som deltog i projektet ökade nämligen sin omsättning och hela 29 procent ökade sin avlönade arbetstid.

Genom att satsa på de värmländska solo- och mikroföretagen och från politiskt håll rikta fokus på denna grupp har vi mycket att vinna. Affärskraft Värmland är ett bevis på det. Potentialen i våra solo- och mikroföretag är enorm. Om 29 procent av alla Värmlands 14 500 solo- och mikroföretag kunde anställa ytterligare en medarbetare, skulle det innebära 4 205 nya arbetstillfällen.

Kort sagt: Går det bra för Värmlands allra minsta företag, går det bra för Värmland.

Ulrika Obstfelder Peterson

Styrelseordförande, Handelskammaren Värmland

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

De allra minsta företagen i Värmland får tyvärr också den allra minsta uppmärksamheten. Och det är synd. För de har en enorm potential att skapa arbetstillfällen och tillväxt i regionen. Över 90 procent av de värmländska företagen tillhör gruppen solo- och mikroföretag, företag med upp till nio anställda. Därmed är de också avgörande för den värmländska tillväxten. Trots det förknippar det politiska samtalet oftast tillväxt och sysselsättning med de stora arbetsgivarna.

Vi ser i dag en pågående strukturomvandling på arbetsmarknaden, där globaliseringens utmaningar lett till att industriernas förutsättningar förändras, något som påverkar och kommer att påverka sysselsättningen i Värmland. Små företag, framför allt inom den växande tjänstesektorn, blir allt mer avgörande för hur Värmland ska möta framtiden. Kraftfulla insatser för de allra minsta företagens konkurrenskraft behöver därför sättas in i dag.

Solo- och mikroföretagen har länge sökt gehör från politiskt håll för de tillväxthinder som finns. Krångliga regler, dålig lönsamhet och svårigheter med att hitta lämplig arbetskraft är några exempel. Men även brist på kunskap och kompetens inom företagen bromsar lönsamheten och möjligheten att växa.

Vi vet att satsningar på solo- och mikroföretagen ger resultat. Genom Handelskammarens kompetensutvecklingsprojekt Affärskraft Värmland erbjöds de värmländska solo- och mikroföretagens ägare och medarbetare skräddarsydda och konkreta utbildningar inom exempelvis ekonomi, försäljning och marknadsföring. Satsningen hjälpte företagen att ta nästa steg i den affärsmässiga utvecklingen. Ett viktigt steg som i förlängningen fick positiva effekter för den värmländska tillväxten. Nära hälften av alla de 443 företag som deltog i projektet ökade nämligen sin omsättning och hela 29 procent ökade sin avlönade arbetstid.

Genom att satsa på de värmländska solo- och mikroföretagen och från politiskt håll rikta fokus på denna grupp har vi mycket att vinna. Affärskraft Värmland är ett bevis på det. Potentialen i våra solo- och mikroföretag är enorm. Om 29 procent av alla Värmlands 14 500 solo- och mikroföretag kunde anställa ytterligare en medarbetare, skulle det innebära 4 205 nya arbetstillfällen.

Kort sagt: Går det bra för Värmlands allra minsta företag, går det bra för Värmland.

Ulrika Obstfelder Peterson

Styrelseordförande, Handelskammaren Värmland

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.