2015-06-22 06:00

2015-06-22 06:00

Unken syn från Kristdemokraterna

Debatt: Europaparlamentet

Kvar blir endast en unken syn på att människor inte är lika mycket värda och att alla de orättvisor som drabbar kvinnor dagligen inte intresserar Lars Adaktusson, skriver Anna Hedh.

Tisdagen den 9 juni röstade Europaparlamentet igenom EU:s strategi för jämställdhet efter 2015. Strategin är omfattande och innehåller skrivningar om flera av de aspekter där kvinnor diskrimineras eller utsätts för fysiskt- och/eller sexuellt våld. Att Europaparlamentet röstade ja till strategin är glädjande, likaså att Socialdemokraterna inte var ensamma om att inse strategins betydelse för det framtida jämställdhetsarbetet.

Alla svenska partier i Europaparlamentet röstade ja till strategin, förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I flera viktiga frågor gick Lars Adaktusson (KD) längre än Sverigedemokraterna och röstade aktivt emot skrivningar som syftar till att inkludera kvinnor i de mänskliga rättigheterna, medan Sverigedemokraterna lade ned sina röster.

Jag tycker det är skrämmande när Lars Adaktusson väljer att bland annat rösta emot paragrafen som syftar till att undanröja ”...alla former av könsrelaterat våld, däribland kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, könsrelaterat mord, tvångssterilisering och våldtäkt i äktenskapet”. Detta i en tid då 33 procent av EU:s kvinnor har utsatts för fysiskt- och/eller sexuellt våld sedan 15 års ålder och 500 000 kvinnor och tjejer inom EU lever med sviterna av könsstympning och ytterligare 180 000 lever i riskzonen för att utsättas av könsstympning.

Vidare röstade Lars Adaktusson emot ett erkännande av andra familjekonstellationer än den så kallade kärnfamiljen, vilket i praktiken innebär att HBTQ-personer inte anses ha samma rätt att bilda familj som heterosexuella personer. Konsekvent röstade han även emot rätten till säkra och lagliga aborter.

Efter omröstningen valde Adaktusson att grunda sitt röstningsförfarande emot jämställdhet genom att åberopa subsidiaritetsprincipen. Hans argument faller direkt då jämställdhetsstrategin i sitt egenvärde inte är lagstiftande utan ett ramverk där Europaparlamentet förklarar sin önskan till Kommissionen om vad som behöver göras i framtiden för att öka jämställdheten. Kvar blir endast en unken syn på att människor inte är lika mycket värda och att alla de orättvisor som drabbar kvinnor dagligen inte intresserar Lars Adaktusson.

Jag ställer mig frågande till Kristdemokraterna och det svenska folket om Lars Adaktussons agerande och människosyn verkligen överensstämmer med deras? För mig och mina socialdemokratiska kollegor är det hela uppenbart – vi kommer alltid att kämpa för alla människors lika värde och för att Lars Adaktussons människosyn aldrig ska få inflytande.

Anna Hedh (S)

Europaparlamentariker

Tisdagen den 9 juni röstade Europaparlamentet igenom EU:s strategi för jämställdhet efter 2015. Strategin är omfattande och innehåller skrivningar om flera av de aspekter där kvinnor diskrimineras eller utsätts för fysiskt- och/eller sexuellt våld. Att Europaparlamentet röstade ja till strategin är glädjande, likaså att Socialdemokraterna inte var ensamma om att inse strategins betydelse för det framtida jämställdhetsarbetet.

Alla svenska partier i Europaparlamentet röstade ja till strategin, förutom Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. I flera viktiga frågor gick Lars Adaktusson (KD) längre än Sverigedemokraterna och röstade aktivt emot skrivningar som syftar till att inkludera kvinnor i de mänskliga rättigheterna, medan Sverigedemokraterna lade ned sina röster.

Jag tycker det är skrämmande när Lars Adaktusson väljer att bland annat rösta emot paragrafen som syftar till att undanröja ”...alla former av könsrelaterat våld, däribland kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap, könsrelaterat mord, tvångssterilisering och våldtäkt i äktenskapet”. Detta i en tid då 33 procent av EU:s kvinnor har utsatts för fysiskt- och/eller sexuellt våld sedan 15 års ålder och 500 000 kvinnor och tjejer inom EU lever med sviterna av könsstympning och ytterligare 180 000 lever i riskzonen för att utsättas av könsstympning.

Vidare röstade Lars Adaktusson emot ett erkännande av andra familjekonstellationer än den så kallade kärnfamiljen, vilket i praktiken innebär att HBTQ-personer inte anses ha samma rätt att bilda familj som heterosexuella personer. Konsekvent röstade han även emot rätten till säkra och lagliga aborter.

Efter omröstningen valde Adaktusson att grunda sitt röstningsförfarande emot jämställdhet genom att åberopa subsidiaritetsprincipen. Hans argument faller direkt då jämställdhetsstrategin i sitt egenvärde inte är lagstiftande utan ett ramverk där Europaparlamentet förklarar sin önskan till Kommissionen om vad som behöver göras i framtiden för att öka jämställdheten. Kvar blir endast en unken syn på att människor inte är lika mycket värda och att alla de orättvisor som drabbar kvinnor dagligen inte intresserar Lars Adaktusson.

Jag ställer mig frågande till Kristdemokraterna och det svenska folket om Lars Adaktussons agerande och människosyn verkligen överensstämmer med deras? För mig och mina socialdemokratiska kollegor är det hela uppenbart – vi kommer alltid att kämpa för alla människors lika värde och för att Lars Adaktussons människosyn aldrig ska få inflytande.

Anna Hedh (S)

Europaparlamentariker

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.