2015-06-17 06:00

2015-06-17 06:33

Inkompetent och farlig kommun

Debatt: Myggbekämpningen i Deje

Föreningen för Myggbekämpning avd Värmland har länge påtalat de felaktigheter som Forshaga kommun har gått ut med angående Vectobac g. Vi har varit i kontakt med Kemikalieinspektionen och fått skriftligt på att de aldrig påstått att medlet är cancerogent eller närbesläktat med mjältbrand samt att det skulle vara genmodiferad majs. När vi ställt frågor till kommunens ansvariga om vart de har fått dessa uppgifter ifrån har kommunen vägrat svara skriftligt på våra frågor.

Till slut medgav de att de hade fått dessa muntligt men kunde inte säga vem som förmedlat dessa uppgifter till dem. När en officell rapport undertecknad av Miljöchefen Urban Ledin kom ut på Forshagas hemsida samt att miljöchefen framhärdat detta som sant i ett inslag i P4 Värmland reagerade Kemikalieinspektion och gick ut med en kraftig dementi i media vilket fick till följd att Forshaga kommun lade ut en ursäkt på sin hemsida och beklagade att kommunen spridit osanna uppgifter och skrämselpropagande.

I och med detta trodde vi att kommunalrådet och kommunstyrelsen skulle vidta åtgärder emot miljöchefen. Istället går kommunalrådet ut i media och förklarar att han och kommunstyrelsen har fortfarande fullt förtroende för miljöchefen och vecklar in sig i en märklig logik där kommunalrådet antyder att Kemikalieinspektion ändå gett miljöchefen dessa osanna uppgifter och svamlar vidare: ”För tänk om det senare visar sig att det finns ämnen i medlet som kan vara cancerogent, då hade det varit ett tjänstefel att underhålla den informationen.”

Ett mycket märklig och upseendeväckande slutsats av kommunalrådet minst sagt. Vi tolkar det som att kommunalrådet antyder att Kemikalieinspektion ljuger fast deras rapport klart och tydligt visar efter nogranna analyser och vetenskapliga undersökningar att Vectobacg inte är varken canorgent eller kan sprida mjältbrand.

En annan studie Forshaga kommun hänvisade till att Vectobac g är cancorgent är en amerikansk studie om kiseldioxid . Kiseldioxid är stendamm från granit och andra vanligt förekommande stenarter. Det man inte nämner att vid lång tids exponering av dammet kan man drabbas av stenlunga som i sin tur kan utvecklas till lugncancer. Man nämner inte att detta drabbar sådana yrkesgrupper som stenhuggare och gruvarbetare. Vectobac g är helt dammfritt och innehåller ytterst lite kiseldioxid. Med ett sådant resonamang blir även vardagliga produkter som tandkräm också cancergena. Tandkräm innehåller en lite del kiseldioxid som slipmedel.

Vi i Föreningen anser att Forshaga kommun agerat ytterst inkompetent och direkt farligt i myggfrågan. Föreningen har absolut inget förtroende längre för miljöchef och ekolog. Även förtroendet för kommunalrådet börjar sjunka kraftigt efter försöken att hålla miljöchefen bakom ryggen och mörkandet av uppgifter.

Vi i föreningen har föreslagit för Forshaga kommun att be Nedab om hjälp för att få till en kommande bekämpning med lyckat resultat, likt årets båda bekämpningar i Nedre Dalälven som utförts av landets ledande expertis.

Kommunchefen och kommunens ekolog är dock fast beslutna över att bekämpa själva. Trots att de aldrig varit med och tagit del av hur omfattande en myggbekämpning kan vara med dess komplexitet.

Mikaela Blixt

Ordförande

Göran Olsson

Vice ordförande

Föreningen för Myggbekäpning avdelning Värmland

Föreningen för Myggbekämpning avd Värmland har länge påtalat de felaktigheter som Forshaga kommun har gått ut med angående Vectobac g. Vi har varit i kontakt med Kemikalieinspektionen och fått skriftligt på att de aldrig påstått att medlet är cancerogent eller närbesläktat med mjältbrand samt att det skulle vara genmodiferad majs. När vi ställt frågor till kommunens ansvariga om vart de har fått dessa uppgifter ifrån har kommunen vägrat svara skriftligt på våra frågor.

Till slut medgav de att de hade fått dessa muntligt men kunde inte säga vem som förmedlat dessa uppgifter till dem. När en officell rapport undertecknad av Miljöchefen Urban Ledin kom ut på Forshagas hemsida samt att miljöchefen framhärdat detta som sant i ett inslag i P4 Värmland reagerade Kemikalieinspektion och gick ut med en kraftig dementi i media vilket fick till följd att Forshaga kommun lade ut en ursäkt på sin hemsida och beklagade att kommunen spridit osanna uppgifter och skrämselpropagande.

I och med detta trodde vi att kommunalrådet och kommunstyrelsen skulle vidta åtgärder emot miljöchefen. Istället går kommunalrådet ut i media och förklarar att han och kommunstyrelsen har fortfarande fullt förtroende för miljöchefen och vecklar in sig i en märklig logik där kommunalrådet antyder att Kemikalieinspektion ändå gett miljöchefen dessa osanna uppgifter och svamlar vidare: ”För tänk om det senare visar sig att det finns ämnen i medlet som kan vara cancerogent, då hade det varit ett tjänstefel att underhålla den informationen.”

Ett mycket märklig och upseendeväckande slutsats av kommunalrådet minst sagt. Vi tolkar det som att kommunalrådet antyder att Kemikalieinspektion ljuger fast deras rapport klart och tydligt visar efter nogranna analyser och vetenskapliga undersökningar att Vectobacg inte är varken canorgent eller kan sprida mjältbrand.

En annan studie Forshaga kommun hänvisade till att Vectobac g är cancorgent är en amerikansk studie om kiseldioxid . Kiseldioxid är stendamm från granit och andra vanligt förekommande stenarter. Det man inte nämner att vid lång tids exponering av dammet kan man drabbas av stenlunga som i sin tur kan utvecklas till lugncancer. Man nämner inte att detta drabbar sådana yrkesgrupper som stenhuggare och gruvarbetare. Vectobac g är helt dammfritt och innehåller ytterst lite kiseldioxid. Med ett sådant resonamang blir även vardagliga produkter som tandkräm också cancergena. Tandkräm innehåller en lite del kiseldioxid som slipmedel.

Vi i Föreningen anser att Forshaga kommun agerat ytterst inkompetent och direkt farligt i myggfrågan. Föreningen har absolut inget förtroende längre för miljöchef och ekolog. Även förtroendet för kommunalrådet börjar sjunka kraftigt efter försöken att hålla miljöchefen bakom ryggen och mörkandet av uppgifter.

Vi i föreningen har föreslagit för Forshaga kommun att be Nedab om hjälp för att få till en kommande bekämpning med lyckat resultat, likt årets båda bekämpningar i Nedre Dalälven som utförts av landets ledande expertis.

Kommunchefen och kommunens ekolog är dock fast beslutna över att bekämpa själva. Trots att de aldrig varit med och tagit del av hur omfattande en myggbekämpning kan vara med dess komplexitet.

Mikaela Blixt

Ordförande

Göran Olsson

Vice ordförande

Föreningen för Myggbekäpning avdelning Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.