2015-06-17 06:00

2015-06-17 14:41

Kritiskt och enig kritik från KU

debatt: Tio fall

I granskningen av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt på varg anför KU att ett uttalande av ministern kan uppfattas som en kritik i efterhand av Naturvårdsverkets delegationsbeslut, är ett fall av kritik från KU skriver Andreas Norlén.

När konstitutionsutskottet (KU) nu presenterar årets granskning är det på flera sätt ett ovanligt betänkande. Det är ovanligt enigt och ovanligt kritiskt. I de senaste 20 årens granskningsbetänkanden har regeringen i genomsnitt kritiserats 4,5 gånger per år. Ungefär hälften av den kritiken har varit enig. I år riktar KU enig kritik i tio fall. KU har inte på två årtionden varit så enat och så kritiskt som i år.

Årets kritik gäller vitt skilda ämnen. KU har granskat regeringens beslut om en statlig samordnare för Bromma flygplats. Trafikutskottets förslag till tillkännagivande om att en förhandlingsperson inte borde tillsättas var känt när regeringen fattade beslutet. Mot den bakgrunden anser KU att det var olämpligt av regeringen att så tydligt föregripa riksdagens beslut genom beslutet om en samordnare.

Vad gäller regeringens hantering av frågan om erkännandet av Palestina anser KU att regeringens kommunikation i oktober kunde ge bilden att regeringen i realiteten hade tagit ställning i frågan före Utrikesnämndens sammanträde. För det inträffade bär utrikesministern ett särskilt ansvar och statsministern ett övergripande ansvar.

Om beslutet att frysa Förbifart Stockholm menar KU att regeringen först borde ha försökt klarlägga om en omförhandling alls var aktuell. Trafikverkets underlag visade att en frysning skulle orsaka både kostnadsökningar och förseningar. Hanteringen av frågan var inte förenlig med kravet på god hushållning i budgetlagen och infrastrukturministern kan inte undgå kritik.

När regeringen beredde lagförslag om kravet på avskaffande av vårdvalssystem i primärvården borde Lagrådets yttrande ha inhämtats. Sedan socialutskottet gjort det konstaterade Lagrådet att beredningskravet inte var uppfyllt. Tidplanen var också orimligt kort. Regeringen förtjänar enligt utskottet kritik för de brister som framkommit.

I granskningen av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt på varg anför KU att ett uttalande av ministern kan uppfattas som en kritik i efterhand av Naturvårdsverkets delegationsbeslut.

Därutöver framför KU kritik i ytterligare fem ärenden om brister i beredning, information och samråd med riksdagen. Det har stort värde att KU nått enighet i många frågor och det hedrar utskottets ledamöter att det varit möjligt. Det stärker KU:s trovärdighet och anseende som ett viktigt verktyg i riksdagens kontroll av regeringen.

Andreas Norlén (M)

Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

När konstitutionsutskottet (KU) nu presenterar årets granskning är det på flera sätt ett ovanligt betänkande. Det är ovanligt enigt och ovanligt kritiskt. I de senaste 20 årens granskningsbetänkanden har regeringen i genomsnitt kritiserats 4,5 gånger per år. Ungefär hälften av den kritiken har varit enig. I år riktar KU enig kritik i tio fall. KU har inte på två årtionden varit så enat och så kritiskt som i år.

Årets kritik gäller vitt skilda ämnen. KU har granskat regeringens beslut om en statlig samordnare för Bromma flygplats. Trafikutskottets förslag till tillkännagivande om att en förhandlingsperson inte borde tillsättas var känt när regeringen fattade beslutet. Mot den bakgrunden anser KU att det var olämpligt av regeringen att så tydligt föregripa riksdagens beslut genom beslutet om en samordnare.

Vad gäller regeringens hantering av frågan om erkännandet av Palestina anser KU att regeringens kommunikation i oktober kunde ge bilden att regeringen i realiteten hade tagit ställning i frågan före Utrikesnämndens sammanträde. För det inträffade bär utrikesministern ett särskilt ansvar och statsministern ett övergripande ansvar.

Om beslutet att frysa Förbifart Stockholm menar KU att regeringen först borde ha försökt klarlägga om en omförhandling alls var aktuell. Trafikverkets underlag visade att en frysning skulle orsaka både kostnadsökningar och förseningar. Hanteringen av frågan var inte förenlig med kravet på god hushållning i budgetlagen och infrastrukturministern kan inte undgå kritik.

När regeringen beredde lagförslag om kravet på avskaffande av vårdvalssystem i primärvården borde Lagrådets yttrande ha inhämtats. Sedan socialutskottet gjort det konstaterade Lagrådet att beredningskravet inte var uppfyllt. Tidplanen var också orimligt kort. Regeringen förtjänar enligt utskottet kritik för de brister som framkommit.

I granskningen av klimat- och miljöministerns uttalanden i samband med Naturvårdsverkets beslut om delegering av beslutsrätten av licensjakt på varg anför KU att ett uttalande av ministern kan uppfattas som en kritik i efterhand av Naturvårdsverkets delegationsbeslut.

Därutöver framför KU kritik i ytterligare fem ärenden om brister i beredning, information och samråd med riksdagen. Det har stort värde att KU nått enighet i många frågor och det hedrar utskottets ledamöter att det varit möjligt. Det stärker KU:s trovärdighet och anseende som ett viktigt verktyg i riksdagens kontroll av regeringen.

Andreas Norlén (M)

Ordförande i riksdagens konstitutionsutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.