2015-06-15 06:02

2015-06-15 06:02

Tillväxtbudget med fokus på barn och äldre

Debatt: Karlstads kommun

Vi kommer att erbjuda mer valfrihet och bredare aktivitetsutbud för både äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd, skriver majoriteten i Karlstads kommun.

I dag fattar kommunfullmäktige beslut om budget och strategisk plan för åren 2016-2018. Majoriteten har lagt ett förslag där skola och omsorg prioriteras, ett förslag som innebär en ekonomisk förstärkning med 161 miljoner kronor 2016.

I stort sett alla kommuninvånare kommer på ett eller annat sätt i kontakt med skolan och omsorgen under olika perioder i livet. Hur den fungerar, vilket utbud som finns, hur kvaliteten är och vilket bemötande vi får kan vara avgörande för livskvalitén. Därför är det också just dessa två områden som prioriteras i budgeten.

• Där människor trivs – där skapas tillväxt

Hur den kommunala servicen fungerar har också väldigt stor betydelse för hur attraktiv en plats är att leva och arbeta på. När människor och företagare väljer etablerings- och bostadsort är det viktigt att kringservicen är bra, att livet fungerar för hela i familjen i livets alla skeden. Därför är detta en tillväxtfråga, där människor trivs − där skapas tillväxt.

• Barnen är vår framtid

En bra skola lägger grunden för ett bra liv. Men vi står inför flera utmaningar när det gäller att minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar, mellan svenskfödda och nyanlända, mellan skolor och mellan huvudmän. Vi lägger därför särskilt fokus på att skolorna och förskolorna ska ha likvärdiga förutsättningar att nå goda resultat − särskilda insatser kommer att göras för att pojkarna inte ska halka efter. Vi gör resursförstärkningar på personalsidan, arbetar för mindre barngrupper och en förbättrad vikariesituation i både förskolan och skolan. Vi har under åren också gjort stora satsningar på bättre lokaler, och det fortsätter vi med. Under 2015/2016 bygger vi ut Västerstrandsskolan och 2016 påbörjas utbyggnaden av Hultsbergsskolan samt renovering av flera förskolor.

• Ett värdigt åldrande

I kommunen ökar antalet äldre i förhållande till den totala befolkningen, därför är det viktigt att vi kan möta ett ökat behov av både vård och service. Vi kommer att erbjuda mer valfrihet och bredare aktivitetsutbud för både äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd och fortsätter utveckla anhörigcentrum. Konkurrensen om kompetenta medarbetare till vård- och omsorgssektorn ökar, därför kommer vi också att lägga kraft på ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. För att minska köerna byggs just nu ett av Europas modernaste vårdboende på Oskarslund. Det kommer att stå klart i december 2016 och innebär att vi får ett tillskott på 95 nya lägenheter.

• Karlstad växer

Vi står på tröskeln till stora förändringar i Karlstads utveckling. Ett nytt centrum kommer att växa fram när stadsdelarna på båda sidor om järnvägen sammanlänkas. Det blir en öppnare stad där vi tar vara på områden som hittills varit avskärmade med möjligheter till nya kvarter, nya grönområden, nya gång- och cykelstråk och vi lyfter fram den vackra – men idag något undanskymda – Stadsparken. Satsningarna på Karlstad C med bättre förutsättningar för både tåg- och bussresor, innebär också att vi måste utveckla och stärka infrastrukturen på flera andra håll i kommunen. Vi fortsätter, precis som tidigare, att prioritera investeringar som förbättrar miljön och vi fortsätter utveckla kollektivtrafiken.

• En ökning med 924 miljoner sedan 2010

Sedan den politiska majoriteten bildades 2010 har kommunens skattefinansierade budgetmedel ökat med 27 procent eller 994 miljoner kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 72 procent eller 722 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Maria Frisk (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (FP)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)

I dag fattar kommunfullmäktige beslut om budget och strategisk plan för åren 2016-2018. Majoriteten har lagt ett förslag där skola och omsorg prioriteras, ett förslag som innebär en ekonomisk förstärkning med 161 miljoner kronor 2016.

I stort sett alla kommuninvånare kommer på ett eller annat sätt i kontakt med skolan och omsorgen under olika perioder i livet. Hur den fungerar, vilket utbud som finns, hur kvaliteten är och vilket bemötande vi får kan vara avgörande för livskvalitén. Därför är det också just dessa två områden som prioriteras i budgeten.

• Där människor trivs – där skapas tillväxt

Hur den kommunala servicen fungerar har också väldigt stor betydelse för hur attraktiv en plats är att leva och arbeta på. När människor och företagare väljer etablerings- och bostadsort är det viktigt att kringservicen är bra, att livet fungerar för hela i familjen i livets alla skeden. Därför är detta en tillväxtfråga, där människor trivs − där skapas tillväxt.

• Barnen är vår framtid

En bra skola lägger grunden för ett bra liv. Men vi står inför flera utmaningar när det gäller att minska skillnaderna i resultat mellan flickor och pojkar, mellan svenskfödda och nyanlända, mellan skolor och mellan huvudmän. Vi lägger därför särskilt fokus på att skolorna och förskolorna ska ha likvärdiga förutsättningar att nå goda resultat − särskilda insatser kommer att göras för att pojkarna inte ska halka efter. Vi gör resursförstärkningar på personalsidan, arbetar för mindre barngrupper och en förbättrad vikariesituation i både förskolan och skolan. Vi har under åren också gjort stora satsningar på bättre lokaler, och det fortsätter vi med. Under 2015/2016 bygger vi ut Västerstrandsskolan och 2016 påbörjas utbyggnaden av Hultsbergsskolan samt renovering av flera förskolor.

• Ett värdigt åldrande

I kommunen ökar antalet äldre i förhållande till den totala befolkningen, därför är det viktigt att vi kan möta ett ökat behov av både vård och service. Vi kommer att erbjuda mer valfrihet och bredare aktivitetsutbud för både äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi vill bli bäst i Sverige på anhörigstöd och fortsätter utveckla anhörigcentrum. Konkurrensen om kompetenta medarbetare till vård- och omsorgssektorn ökar, därför kommer vi också att lägga kraft på ett strategiskt och långsiktigt arbete för att säkra personalförsörjningen. För att minska köerna byggs just nu ett av Europas modernaste vårdboende på Oskarslund. Det kommer att stå klart i december 2016 och innebär att vi får ett tillskott på 95 nya lägenheter.

• Karlstad växer

Vi står på tröskeln till stora förändringar i Karlstads utveckling. Ett nytt centrum kommer att växa fram när stadsdelarna på båda sidor om järnvägen sammanlänkas. Det blir en öppnare stad där vi tar vara på områden som hittills varit avskärmade med möjligheter till nya kvarter, nya grönområden, nya gång- och cykelstråk och vi lyfter fram den vackra – men idag något undanskymda – Stadsparken. Satsningarna på Karlstad C med bättre förutsättningar för både tåg- och bussresor, innebär också att vi måste utveckla och stärka infrastrukturen på flera andra håll i kommunen. Vi fortsätter, precis som tidigare, att prioritera investeringar som förbättrar miljön och vi fortsätter utveckla kollektivtrafiken.

• En ökning med 924 miljoner sedan 2010

Sedan den politiska majoriteten bildades 2010 har kommunens skattefinansierade budgetmedel ökat med 27 procent eller 994 miljoner kronor. Vård, skola och omsorg har under perioden tillförts 72 procent eller 722 miljoner kronor av budgetmedlen. Utgångspunkten är nu, precis som tidigare år, en socialt, miljömässig och ekonomiskt hållbar budget.

Majoriteten i Karlstads kommun

Per-Samuel Nisser (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Maria Frisk (MP)

Per-Inge Lidén (MP)

Niklas Wikström (FP)

Peter Kullgren (KD)

Andreas Pettersson (C)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.