2015-06-08 06:00

2015-06-08 06:00

Jämställdhet är ingen kvinnofråga

Debatt: Sverige

Kvinnor har inte samma makt som män att forma sina liv. Varken på jobbet eller hemma, skriver Marie-Louise Persson och Magnus Hildebrand.

Att problemen med ojämställdhet finns i Sverige 2015 kan bara ses som ett stort misslyckande. Att kvinnor är eftersatta inom i stort sett alla områden på arbetsmarknaden är inget annat än en skandal och fullständigt vansinne. Men vad ska vi göra? Ska vi göra som vi brukar? Eller ska vi faktiskt göra något åt problemet?

Självklart ska vi det! Det är hög tid för handling. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet för Sverige innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Men så ser det alltså inte ut. Kvinnor har inte samma makt som män att forma sina liv – varken på jobbet eller hemma.

Region Värmland tillsammans med länsstyrelsen i Värmland har fått i uppgift av regeringen att jobba för jämställdhet efter en rad punkter där åtgärder ska tas. Unionen Värmland vill gladeligen hjälpa Värmland i detta viktiga arbete och vill särskilt beröra följande områden.

• Makt och inflytande

De senaste siffrorna från SCB visar att andelen manliga chefer i Värmland uppgår till 65,8 procent, vilket endast lämnar 34.2 procent av ledande positioner till kvinnor. Det är bekymrande siffror. För även om glappet minskat något kan det inte fortsätta vara meriterande att vara just man för att nå ledande positioner i Värmland. Vi behöver se bortom kön och få syn på individen. Det är avgörande för länets attraktions- och konkurrenskraft.

• Ekonomisk jämställdhet

Det faktum att kvinnor är borta från arbetsplatsen i betydligt större utsträckning än män i samband med föräldraledighet medför också att konsekvenserna sammantaget drabbar kvinnor mer. Att kunna göra karriär och att höja sin lön blir således mannens förmån. Det är alltså kvinnans lön i dag och kvinnans pension i framtiden som blir lidande.

• Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete

Som nämnts ovan har detta ekonomisk betydelse. Kvinnor tar generellt mer ansvar för familjesituationen. De förväntas göra det. Här måste vi se en attitydförändring med fokus på mannens ansvar för att spendera tid med barnen och dela på familjeansvaret. Det behövs fler manliga förebilder som tar ansvar för familj, relationer och jämställdhet.

Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en fråga om rättvisa och demokrati. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter både i samhällslivet och i arbetslivet. Unionen kommer jobba för:

• Att fler lönekartläggningar görs på arbetsplatserna

• Att lönerna blir rättvisa och att osakliga löneskillnader elimineras oavsett kön

• Att utveckla kollektivavtalen ytterligare när det gäller föräldralön

• Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen

Marie-Louise Persson

Ordförande i regionstyrelsen för Unionen Värmland

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Att problemen med ojämställdhet finns i Sverige 2015 kan bara ses som ett stort misslyckande. Att kvinnor är eftersatta inom i stort sett alla områden på arbetsmarknaden är inget annat än en skandal och fullständigt vansinne. Men vad ska vi göra? Ska vi göra som vi brukar? Eller ska vi faktiskt göra något åt problemet?

Självklart ska vi det! Det är hög tid för handling. Det övergripande jämställdhetspolitiska målet för Sverige innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Men så ser det alltså inte ut. Kvinnor har inte samma makt som män att forma sina liv – varken på jobbet eller hemma.

Region Värmland tillsammans med länsstyrelsen i Värmland har fått i uppgift av regeringen att jobba för jämställdhet efter en rad punkter där åtgärder ska tas. Unionen Värmland vill gladeligen hjälpa Värmland i detta viktiga arbete och vill särskilt beröra följande områden.

• Makt och inflytande

De senaste siffrorna från SCB visar att andelen manliga chefer i Värmland uppgår till 65,8 procent, vilket endast lämnar 34.2 procent av ledande positioner till kvinnor. Det är bekymrande siffror. För även om glappet minskat något kan det inte fortsätta vara meriterande att vara just man för att nå ledande positioner i Värmland. Vi behöver se bortom kön och få syn på individen. Det är avgörande för länets attraktions- och konkurrenskraft.

• Ekonomisk jämställdhet

Det faktum att kvinnor är borta från arbetsplatsen i betydligt större utsträckning än män i samband med föräldraledighet medför också att konsekvenserna sammantaget drabbar kvinnor mer. Att kunna göra karriär och att höja sin lön blir således mannens förmån. Det är alltså kvinnans lön i dag och kvinnans pension i framtiden som blir lidande.

• Jämn fördelning av obetalt hem- och omsorgsarbete

Som nämnts ovan har detta ekonomisk betydelse. Kvinnor tar generellt mer ansvar för familjesituationen. De förväntas göra det. Här måste vi se en attitydförändring med fokus på mannens ansvar för att spendera tid med barnen och dela på familjeansvaret. Det behövs fler manliga förebilder som tar ansvar för familj, relationer och jämställdhet.

Jämställdhet är ingen kvinnofråga, det är en fråga om rättvisa och demokrati. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter både i samhällslivet och i arbetslivet. Unionen kommer jobba för:

• Att fler lönekartläggningar görs på arbetsplatserna

• Att lönerna blir rättvisa och att osakliga löneskillnader elimineras oavsett kön

• Att utveckla kollektivavtalen ytterligare när det gäller föräldralön

• Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen

Marie-Louise Persson

Ordförande i regionstyrelsen för Unionen Värmland

Magnus Hildebrand

Regionchef, Unionen Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.