2015-06-03 06:01

2015-06-03 06:01

Rädda husen i gamla Karlstad

Debatt: Kulturhistoria

Det är med sorg i hjärtat som vi konstaterar att Karlstads kommun är på väg att medverka till verkställande av rivning och radering av kulturhistoriskt unika byggnader i Karlstads äldsta kvarter, skriver Bo och Birgitta Hermansson.

På 1950- och 60-talet revs och förstördes många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Sverige. Många svenska stadskärnor skulle moderniseras och ge plats åt nya bostäder, Domusvaruhus och kommunhus. Dåvarande stadsplanerare och byggherrar fick med politikernas goda minne mer eller mindre fritt spelrum i byggandet av charmlösa betongkolosser i modernistisk stil.

Exemplen på ödeläggelsen är många: Klarakvarteren i Stockholm och de s k landshövdingehusen i Göteborg. Karlstad förskonades inte heller från rivning. Politiker utan någon som helst känsla för det framtida kulturhistoriska värdet godkände grävskopornas snabba pulvriserande. Hotell Kung Carl utanför Karlstads Centralstation var ett av stadens mest påkostade och dekorerade hus. 1986 revs hela kvarteret. Hotell Kung Carl, Stadskällaren och Café Royal på Drottninggatan ersattes med nuvarande betongkuben Duvanhuset.

Begreppet rivningshysteri kom till i Svensk historia efter förstörelseperioden under 50- och 60-talen. Till slut nyktrade Sveriges kommuner dock till med den dyrköpta insikten att man måste vara ytterst försiktig med beslut som innebär ödeläggelse av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Striden om almarna i Kungsträdgården 1971 tvingade bl a politikerna i Stockholm att förändra sitt synsätt och sin politik, vilket resulterade i Cityplan 1977, en helt ny stadsplan där kulturhistoriskt värdefulla byggnader skulle hanteras varsamt.

Frågan är då om politiker och ansvariga lärt sig något från denna period. Vad beträffar Karlstad så är svaret tyvärr ett tydligt nej! I Karlstads äldsta och mest genuina kvarter, Almen och Gäddan, är det nu år 2015 dags för nästa rivningsvåg. Ett privat fastighetsbolag är på väg att driva igenom rivningsplaner av kulturhistorisk värdefull bebyggelse på Grevgatan och Drottninggatan. Bakgrunden är att bolaget vill bygga nya moderna hus i syfte att slippa dyrbar renovering av befintliga fastigheter och bygga nya förtätande betonglådor i syfte att maximera sin vinst. Detta är i sig inget konstigt för ett vinstdrivande bolag. Det ofattbara är att oansvariga Karlstadspolitiker och länsstyrelsen verkar vara beredda att tillmötesgå önskemålen.

På ett s k samrådsmöte den 19 maj hade Karlstad kommun bjudit in intresserade för information om projektet. Dock medverkade ingen ansvarig politiker på mötet, vilket väckte stor besvikelse hos de närvarande. En tjänsteman från stadsbyggnadsförvaltningen fick tydliggöra kommunens inställning i frågan och redovisade genomförandeprocess och föreslagen byggnation. Karlstads nye stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektören deltog däremot i mötet men höll sig diskret i bakgrunden. Frågor, invändningar och till och med förslag på alternativa byggplatser framfördes av de närvarande kommuninvånarna men kommunens ståndpunkt var tydlig: man avser att förorda rivning!

Det är med sorg i hjärtat som vi konstaterar att Karlstads kommun är på väg att medverka till verkställande av rivning och radering av kulturhistoriskt unika byggnader i Karlstads äldsta kvarter. Vi är dock fullständigt övertygade om att flertalet invånare och besökare i Karlstad håller med om att dessa hus borde bevaras, renoveras till sin forna glans och sparas till nästa generation Karlstadbor och besökare. Vi vädjar nu till ansvariga politiker att tänka om innan det är för sent!

Bo och Birgitta Hermansson

Karlstad

På 1950- och 60-talet revs och förstördes många kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Sverige. Många svenska stadskärnor skulle moderniseras och ge plats åt nya bostäder, Domusvaruhus och kommunhus. Dåvarande stadsplanerare och byggherrar fick med politikernas goda minne mer eller mindre fritt spelrum i byggandet av charmlösa betongkolosser i modernistisk stil.

Exemplen på ödeläggelsen är många: Klarakvarteren i Stockholm och de s k landshövdingehusen i Göteborg. Karlstad förskonades inte heller från rivning. Politiker utan någon som helst känsla för det framtida kulturhistoriska värdet godkände grävskopornas snabba pulvriserande. Hotell Kung Carl utanför Karlstads Centralstation var ett av stadens mest påkostade och dekorerade hus. 1986 revs hela kvarteret. Hotell Kung Carl, Stadskällaren och Café Royal på Drottninggatan ersattes med nuvarande betongkuben Duvanhuset.

Begreppet rivningshysteri kom till i Svensk historia efter förstörelseperioden under 50- och 60-talen. Till slut nyktrade Sveriges kommuner dock till med den dyrköpta insikten att man måste vara ytterst försiktig med beslut som innebär ödeläggelse av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Striden om almarna i Kungsträdgården 1971 tvingade bl a politikerna i Stockholm att förändra sitt synsätt och sin politik, vilket resulterade i Cityplan 1977, en helt ny stadsplan där kulturhistoriskt värdefulla byggnader skulle hanteras varsamt.

Frågan är då om politiker och ansvariga lärt sig något från denna period. Vad beträffar Karlstad så är svaret tyvärr ett tydligt nej! I Karlstads äldsta och mest genuina kvarter, Almen och Gäddan, är det nu år 2015 dags för nästa rivningsvåg. Ett privat fastighetsbolag är på väg att driva igenom rivningsplaner av kulturhistorisk värdefull bebyggelse på Grevgatan och Drottninggatan. Bakgrunden är att bolaget vill bygga nya moderna hus i syfte att slippa dyrbar renovering av befintliga fastigheter och bygga nya förtätande betonglådor i syfte att maximera sin vinst. Detta är i sig inget konstigt för ett vinstdrivande bolag. Det ofattbara är att oansvariga Karlstadspolitiker och länsstyrelsen verkar vara beredda att tillmötesgå önskemålen.

På ett s k samrådsmöte den 19 maj hade Karlstad kommun bjudit in intresserade för information om projektet. Dock medverkade ingen ansvarig politiker på mötet, vilket väckte stor besvikelse hos de närvarande. En tjänsteman från stadsbyggnadsförvaltningen fick tydliggöra kommunens inställning i frågan och redovisade genomförandeprocess och föreslagen byggnation. Karlstads nye stadsarkitekt och stadsbyggnadsdirektören deltog däremot i mötet men höll sig diskret i bakgrunden. Frågor, invändningar och till och med förslag på alternativa byggplatser framfördes av de närvarande kommuninvånarna men kommunens ståndpunkt var tydlig: man avser att förorda rivning!

Det är med sorg i hjärtat som vi konstaterar att Karlstads kommun är på väg att medverka till verkställande av rivning och radering av kulturhistoriskt unika byggnader i Karlstads äldsta kvarter. Vi är dock fullständigt övertygade om att flertalet invånare och besökare i Karlstad håller med om att dessa hus borde bevaras, renoveras till sin forna glans och sparas till nästa generation Karlstadbor och besökare. Vi vädjar nu till ansvariga politiker att tänka om innan det är för sent!

Bo och Birgitta Hermansson

Karlstad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.