2015-05-26 06:01

2015-05-26 06:01

Tillväxt, jobb och skola våra prioriteringar

Debatt: Årjängs kommun

Den uppåtgående spiralen måste fortsätta och förstärkas. Därför sätter vi också näringslivsfrågorna överst på dagordningen, skriver Daniel Schützer med flera.

Vi fortsätter våra ansträngningar för att öka tillväxten i Årjängs kommun. Majoritetspartierna har enats om en budget där vi fortsätter de offensiva satsningarna samtidigt som vi håller ett gott ekonomiskt resultat. Tillväxt, jobb och skola är våra prioriteringar.

Vi utökar verksamheten kring landsbygdsrådgivaren och utökar tjänsten från dagens 40 procent till heltid. I arbetet ska också ansvar för de olika projekt som finns i kommunen ingå. Den nya titeln blir landsbygds- och projektutvecklare. Utöver tjänsten finns också medel avsatt för att kunna medfinansiera olika EU-projekt som vi ser kan lyfta kommunens tillväxt. Dessutom återinförs bidraget till enskilda vägar som ytterligare stimulans för landsbygden.

Årjängs kommun har lägst ungdomsarbetslöshet i länet och näst lägst total arbetslöshet. Trots detta ser vi ett behov av att stärka arbetet med de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Därför tillförs medel för att anställa en coach på kommunens arbetsmarknadsenhet så vi kan intensifiera arbetet med att hjälpa enskilda individer att komma närmare en anställning.

Arbetet med att stärka skolan fortsätter. Vi ökar investeringsutrymmet för att under åren som kommer kunna renovera låg- och mellanstadieskolorna. Under året kommer vi ta vår nya högstadieskola i bruk liksom en helt ny förskola med 4 avdelningar. Därefter är det låg- och mellanstadiets tur. Vi sätter också av ytterligare pengar för att arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor. Med hjälp av egna medel, strukturförändringar och statsbidrag görs också satsningar för att förstärka bemanningen. Färre barn per vuxen i skolan ger ökad trygghet och förbättrade möjligheter till inlärning.

Kompetensförsörjningen är en av kommunens stora utmaningar och därför innehåller budgeten även pengar till strategiska lönesatsningar för att kunna möta arbetsmarknadens utmaningar.

Tack vare en god skatteutveckling, det låga ränteläget och ordning och reda i kommunens ekonomi kan vi fortsätta våra satsningar för framtiden. Den uppåtgående spiralen måste fortsätta och förstärkas. Därför sätter vi också näringslivsfrågorna överst på dagordningen. Detta i motsats till centeroppositionen som vill bromsa sig ur varje situation.

Under det senaste året har Centern velat återremittera översiktsplanen – kan det bero på att kommunen inte antagit någon ny översiktsplan på 24 år under Centerns styre trots att lagen säger att den ska revideras varje mandatperiod? Man har sagt nej till planändring för företagare som vill utöka sin verksamhet men hänvisning till att Trafikverket kanske säger nej. Man säger nej till uthyrning med optionsavtal för köp till en hårdsatsande företagare med hänvisning till att tjänsteskrivelsen var skriven av näringslivsutvecklaren och inte samhällsbyggnadschefen. Man ondgör sig över att vi avsatt medel till oförutsedda kostnader. Pengar som bland annat har använts för att marknadsföra Årjängs kommun. Dessutom vill man ta bort kommunens näringslivsutvecklare och istället ge en del av dessa pengar till näringslivsföreningen. Detta trots att näringslivsföreningen tycker att näringslivsutvecklaren ska vara kvar.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna väljer istället att satsa offensivt för vi inser att med ett blomstrande näringsliv ökar skatteintäkterna och vi kan då finansiera en ännu bättre kommunal verksamhet. Det är så vi skapar förutsättningar för en god omsorg och ger våra skolbarn den bästa starten i livet.

Majoritetspartierna i Årjäng

Daniel Schützer (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Lars Gustafsson (FP)

Mikael Olsson (M)

Vi fortsätter våra ansträngningar för att öka tillväxten i Årjängs kommun. Majoritetspartierna har enats om en budget där vi fortsätter de offensiva satsningarna samtidigt som vi håller ett gott ekonomiskt resultat. Tillväxt, jobb och skola är våra prioriteringar.

Vi utökar verksamheten kring landsbygdsrådgivaren och utökar tjänsten från dagens 40 procent till heltid. I arbetet ska också ansvar för de olika projekt som finns i kommunen ingå. Den nya titeln blir landsbygds- och projektutvecklare. Utöver tjänsten finns också medel avsatt för att kunna medfinansiera olika EU-projekt som vi ser kan lyfta kommunens tillväxt. Dessutom återinförs bidraget till enskilda vägar som ytterligare stimulans för landsbygden.

Årjängs kommun har lägst ungdomsarbetslöshet i länet och näst lägst total arbetslöshet. Trots detta ser vi ett behov av att stärka arbetet med de som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Därför tillförs medel för att anställa en coach på kommunens arbetsmarknadsenhet så vi kan intensifiera arbetet med att hjälpa enskilda individer att komma närmare en anställning.

Arbetet med att stärka skolan fortsätter. Vi ökar investeringsutrymmet för att under åren som kommer kunna renovera låg- och mellanstadieskolorna. Under året kommer vi ta vår nya högstadieskola i bruk liksom en helt ny förskola med 4 avdelningar. Därefter är det låg- och mellanstadiets tur. Vi sätter också av ytterligare pengar för att arbeta med demokrati- och värdegrundsfrågor. Med hjälp av egna medel, strukturförändringar och statsbidrag görs också satsningar för att förstärka bemanningen. Färre barn per vuxen i skolan ger ökad trygghet och förbättrade möjligheter till inlärning.

Kompetensförsörjningen är en av kommunens stora utmaningar och därför innehåller budgeten även pengar till strategiska lönesatsningar för att kunna möta arbetsmarknadens utmaningar.

Tack vare en god skatteutveckling, det låga ränteläget och ordning och reda i kommunens ekonomi kan vi fortsätta våra satsningar för framtiden. Den uppåtgående spiralen måste fortsätta och förstärkas. Därför sätter vi också näringslivsfrågorna överst på dagordningen. Detta i motsats till centeroppositionen som vill bromsa sig ur varje situation.

Under det senaste året har Centern velat återremittera översiktsplanen – kan det bero på att kommunen inte antagit någon ny översiktsplan på 24 år under Centerns styre trots att lagen säger att den ska revideras varje mandatperiod? Man har sagt nej till planändring för företagare som vill utöka sin verksamhet men hänvisning till att Trafikverket kanske säger nej. Man säger nej till uthyrning med optionsavtal för köp till en hårdsatsande företagare med hänvisning till att tjänsteskrivelsen var skriven av näringslivsutvecklaren och inte samhällsbyggnadschefen. Man ondgör sig över att vi avsatt medel till oförutsedda kostnader. Pengar som bland annat har använts för att marknadsföra Årjängs kommun. Dessutom vill man ta bort kommunens näringslivsutvecklare och istället ge en del av dessa pengar till näringslivsföreningen. Detta trots att näringslivsföreningen tycker att näringslivsutvecklaren ska vara kvar.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna väljer istället att satsa offensivt för vi inser att med ett blomstrande näringsliv ökar skatteintäkterna och vi kan då finansiera en ännu bättre kommunal verksamhet. Det är så vi skapar förutsättningar för en god omsorg och ger våra skolbarn den bästa starten i livet.

Majoritetspartierna i Årjäng

Daniel Schützer (S)

Kjell-Arne Ottosson (KD)

Lars Gustafsson (FP)

Mikael Olsson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.