2015-05-25 06:01

2015-05-25 06:01

Diskutera innehåll, inte bara geografi

Debatt: Regionfrågan

När vi är överens om innehållet i regionens uppdrag så kan vi börja fundera på om Värmland i sig är underlag för en robust region som klarar utvecklingsuppdraget själv, skriver Dag Rogne.

Centerpolitik är att medborgarnas inflytande ska öka, med en närodlad politik vill vi ha tillväxt i hela landet. Med ett direktvalt regionparlament som har uppdraget att driva regionens utveckling med ett ökat inflytande över utvecklingsfrågor som i dag är statliga ska vi utveckla det regionala tillväxtarbetet och bidra till ett starkt näringsliv i Värmland.

Frågan vi nu måste ställa oss är; Vilka utvecklingsfrågor ska regionen ansvara för framöver? Hur ska en region vara formad för att klara sitt uppdrag? Diskussionen måste ta utgångspunkt i innehållet och inte fastna i geografin.

Regeringen har gett besked på DN debatt den 23 mars. En ny regional indelning ska genomföras i hela landet. Den är viktig både för hälso- och sjukvården och regional utveckling. Det finns redan analyser och underlag, nu handlar det om hur gränserna ska dras. Förhandlare ska utses med uppdrag att föreslå en ny geografisk indelning och förslaget ska tas fram i samspel med landsting och kommuner. Beslut om en ny indelning ska fattas under 2017, så att de som vill kan bilda nya regioner från 2019. Den nya indelningen ska vara helt genomförd 2023.

Inlämnade ansökningar om att bilda regionkommuner inom befintliga länsgränser kommer att beviljas. I nuläget finns det ett antal olika varianter i landet på hur det regionala utvecklingsuppdraget är organiserat. Olikheterna försvårar i sig en utveckling mot ett mera decentraliserat regionalt ägande av utvecklingsfrågan från staten ut till regionerna.

I Värmland inleds nu en diskussion och process om att bilda en gemensam regionkommun av nuvarande Landstinget i Värmland och Region Värmland. Den nya regionen kommer då att ha ett samlat ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och utbildning, gymnasiesamverkan mm. Men kan också kunna ta över det regionala utvecklingsuppdraget när det gäller tillväxtmedel i strukturfonder, arbetsmarknadsfrågor, migration mm från staten?

Näringslivet trycker på och vill ha en förändrad samhällsstruktur för att vi som region ska möta framtiden och ge dem rätt förutsättningar i konkurrens med andra regioner i Sverige. Man lyfter kommunsammanslagningar som en lösning. Kommunerna behöver absolut göra sin läxa och samverkan på det kommunala planet har senaste åren ökat mellan kommuner med bildandet av kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag etc. över kommungränserna. Robusta regioner kan också bli en hjälp att avlasta kommunerna utvecklings- och tillväxtarbete och samordna det arbetet effektivare vilket frigör resurser till kommunens huvuduppdrag, en bra skola vård och omsorg, även i små kommuner.

När vi är överens om innehållet i regionens uppdrag så kan vi börja fundera på om Värmland i sig är underlag för en robust region som klarar utvecklingsuppdraget själv. Låt oss börja med Värmland som en egen regionkommun och diskutera innehållet i det regionala utvecklingsuppdraget!

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Säffle

Centerpolitik är att medborgarnas inflytande ska öka, med en närodlad politik vill vi ha tillväxt i hela landet. Med ett direktvalt regionparlament som har uppdraget att driva regionens utveckling med ett ökat inflytande över utvecklingsfrågor som i dag är statliga ska vi utveckla det regionala tillväxtarbetet och bidra till ett starkt näringsliv i Värmland.

Frågan vi nu måste ställa oss är; Vilka utvecklingsfrågor ska regionen ansvara för framöver? Hur ska en region vara formad för att klara sitt uppdrag? Diskussionen måste ta utgångspunkt i innehållet och inte fastna i geografin.

Regeringen har gett besked på DN debatt den 23 mars. En ny regional indelning ska genomföras i hela landet. Den är viktig både för hälso- och sjukvården och regional utveckling. Det finns redan analyser och underlag, nu handlar det om hur gränserna ska dras. Förhandlare ska utses med uppdrag att föreslå en ny geografisk indelning och förslaget ska tas fram i samspel med landsting och kommuner. Beslut om en ny indelning ska fattas under 2017, så att de som vill kan bilda nya regioner från 2019. Den nya indelningen ska vara helt genomförd 2023.

Inlämnade ansökningar om att bilda regionkommuner inom befintliga länsgränser kommer att beviljas. I nuläget finns det ett antal olika varianter i landet på hur det regionala utvecklingsuppdraget är organiserat. Olikheterna försvårar i sig en utveckling mot ett mera decentraliserat regionalt ägande av utvecklingsfrågan från staten ut till regionerna.

I Värmland inleds nu en diskussion och process om att bilda en gemensam regionkommun av nuvarande Landstinget i Värmland och Region Värmland. Den nya regionen kommer då att ha ett samlat ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och utbildning, gymnasiesamverkan mm. Men kan också kunna ta över det regionala utvecklingsuppdraget när det gäller tillväxtmedel i strukturfonder, arbetsmarknadsfrågor, migration mm från staten?

Näringslivet trycker på och vill ha en förändrad samhällsstruktur för att vi som region ska möta framtiden och ge dem rätt förutsättningar i konkurrens med andra regioner i Sverige. Man lyfter kommunsammanslagningar som en lösning. Kommunerna behöver absolut göra sin läxa och samverkan på det kommunala planet har senaste åren ökat mellan kommuner med bildandet av kommunalförbund, gemensamma nämnder, bolag etc. över kommungränserna. Robusta regioner kan också bli en hjälp att avlasta kommunerna utvecklings- och tillväxtarbete och samordna det arbetet effektivare vilket frigör resurser till kommunens huvuduppdrag, en bra skola vård och omsorg, även i små kommuner.

När vi är överens om innehållet i regionens uppdrag så kan vi börja fundera på om Värmland i sig är underlag för en robust region som klarar utvecklingsuppdraget själv. Låt oss börja med Värmland som en egen regionkommun och diskutera innehållet i det regionala utvecklingsuppdraget!

Dag Rogne (C)

Kommunstyrelsens ordförande i Säffle

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.