2015-05-11 06:00

2015-05-11 06:00

Fler bostäder kräver samverkan

Debatt: Värmland

Tillsammans kan vi öka samverkan för att möta utmaningarna och gemensamt skapa en hållbar utveckling och tillväxt i hela Värmland, skriver Robert Andrén, Bengt Falemo och Kester Gibson.

Bostadsfrågan blir allt mer aktuell i fler och fler kommuner oavsett storlek. Värmland är attraktivt och bostäder byggs men förutsättningarna är olika inom länet. Under 2015 gör länsstyrelsen en kraftsamling och tar ett tydligare och starkare helhetsgrepp för hela länet genom att ta fram information och underlag kring bostadsfrågor samt främja samverkan och samordning mellan länets kommuner, myndigheter och organisationer.

Redan pågår mycket kring bostadsförsörjningen i vårt län. Kommunerna har en god planberedskap, tar fram nya bostadsförsörjningsprogram och arbetar mycket aktivt med att hantera bostadsförsörjningsfrågan för olika grupper i samhället. Nya stadsdelar håller på att växa fram i Karlstad och Kristinehamn, studentbostäder byggs vid universitet och nya äldreboenden har skapats på många orter i länet.

Byggbranschen och andra organisationer visar ett stort engagemang. Små såväl som stora byggbolag visar stor vilja att förverkliga sina bostadsprojekt i Värmland. Ett gott exempel är ombyggnation av den gamla Sundsborgsskolan i Säffle där en lokal entreprenör bygger de första bostadsrätterna i kommunen på över 25 år. Fler byggare kan underlätta byggsatsningar och möjligheten för sådana att etablera sig på bostadsmarknaden behöver förenklas.

De senaste ökningarna i bostadspriser har skapat en lönsamhet i bostadsprojekt som tidigare har saknats. I flera kommuner har nya skolor, centrumutveckling och övriga investeringar i lokal service lett till bättre marknadsförutsättningar och bidragit till ökad efterfrågan på bostäder i centralorten. Satsningar på kollektivtrafik till och inom länet, t ex genom projekt som Tåg i tid, kan ge ytterligare skjuts till bostadsmarknaden. Kommunens utpekande av LIS-områden har också skapat nya möjligheter till strandnära boende.

Men för många handlar det inte om att kunna hitta sitt drömboende utan att faktiskt hitta ett boende överhuvudtaget. Det är av stor betydelse att ytterligare insatser görs för att hjälpa grupper som hemlösa och flyktingar. Initiativ som Bostad Först och kommunernas mottagning av ensamkommande barn visar på en stor vilja att möta utmaningen med både medkänsla och pragmatiska lösningar. Andra utmaningar är bostäder för unga, bostadsanpassning och energieffektivisering.

Under temat Bostad i Värmland 2015 utökar länsstyrelsen dialogen med berörda aktörer, inte minst kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Region Värmland. Utöver den årliga bostadsmarknadsanalysen för vårt län kommer vi att kartlägga bostadsbolagens ägardirektiv och hålla ett antal workshops för politiker och handläggare i våra 16 kommuner. Vi ska även verka för att regeringens ambitioner med en investeringsstimulans för hyresbostäder kommer Värmland tillgodo.

Vi vet att det finns mycket erfarenheter och goda idéer hos länets aktörer som är verksamma inom bostadsförsörjningsområdet. Tillsammans kan vi öka samverkan för att möta utmaningarna och gemensamt skapa en hållbar utveckling och tillväxt i hela Värmland.

Robert Andrén

Länsråd

Bengt Falemo

Chef, Samhällsbyggnad

Kester Gibson

Projektledare, Bostad i Värmland 2015

Bostadsfrågan blir allt mer aktuell i fler och fler kommuner oavsett storlek. Värmland är attraktivt och bostäder byggs men förutsättningarna är olika inom länet. Under 2015 gör länsstyrelsen en kraftsamling och tar ett tydligare och starkare helhetsgrepp för hela länet genom att ta fram information och underlag kring bostadsfrågor samt främja samverkan och samordning mellan länets kommuner, myndigheter och organisationer.

Redan pågår mycket kring bostadsförsörjningen i vårt län. Kommunerna har en god planberedskap, tar fram nya bostadsförsörjningsprogram och arbetar mycket aktivt med att hantera bostadsförsörjningsfrågan för olika grupper i samhället. Nya stadsdelar håller på att växa fram i Karlstad och Kristinehamn, studentbostäder byggs vid universitet och nya äldreboenden har skapats på många orter i länet.

Byggbranschen och andra organisationer visar ett stort engagemang. Små såväl som stora byggbolag visar stor vilja att förverkliga sina bostadsprojekt i Värmland. Ett gott exempel är ombyggnation av den gamla Sundsborgsskolan i Säffle där en lokal entreprenör bygger de första bostadsrätterna i kommunen på över 25 år. Fler byggare kan underlätta byggsatsningar och möjligheten för sådana att etablera sig på bostadsmarknaden behöver förenklas.

De senaste ökningarna i bostadspriser har skapat en lönsamhet i bostadsprojekt som tidigare har saknats. I flera kommuner har nya skolor, centrumutveckling och övriga investeringar i lokal service lett till bättre marknadsförutsättningar och bidragit till ökad efterfrågan på bostäder i centralorten. Satsningar på kollektivtrafik till och inom länet, t ex genom projekt som Tåg i tid, kan ge ytterligare skjuts till bostadsmarknaden. Kommunens utpekande av LIS-områden har också skapat nya möjligheter till strandnära boende.

Men för många handlar det inte om att kunna hitta sitt drömboende utan att faktiskt hitta ett boende överhuvudtaget. Det är av stor betydelse att ytterligare insatser görs för att hjälpa grupper som hemlösa och flyktingar. Initiativ som Bostad Först och kommunernas mottagning av ensamkommande barn visar på en stor vilja att möta utmaningen med både medkänsla och pragmatiska lösningar. Andra utmaningar är bostäder för unga, bostadsanpassning och energieffektivisering.

Under temat Bostad i Värmland 2015 utökar länsstyrelsen dialogen med berörda aktörer, inte minst kommuner, kommunala bostadsbolag, byggföretag, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Region Värmland. Utöver den årliga bostadsmarknadsanalysen för vårt län kommer vi att kartlägga bostadsbolagens ägardirektiv och hålla ett antal workshops för politiker och handläggare i våra 16 kommuner. Vi ska även verka för att regeringens ambitioner med en investeringsstimulans för hyresbostäder kommer Värmland tillgodo.

Vi vet att det finns mycket erfarenheter och goda idéer hos länets aktörer som är verksamma inom bostadsförsörjningsområdet. Tillsammans kan vi öka samverkan för att möta utmaningarna och gemensamt skapa en hållbar utveckling och tillväxt i hela Värmland.

Robert Andrén

Länsråd

Bengt Falemo

Chef, Samhällsbyggnad

Kester Gibson

Projektledare, Bostad i Värmland 2015

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.