2015-04-21 06:01

2015-04-21 06:01

Visioner för regional tillväxt

Debatt: Värmland

Regionen måste också förstoras så att åtminstone axeln Karlstad-Örebro blir en gemensam arbetsmarknadsregion, skriver Anders Andersson.

Värmland fortsätter att tappa sin befolkning. År 2014 var födelseunderskottet 240 och nettoutflyttningen till övriga landet 1 333 personer. Tack vare nettoinflyttning från utlandet ökade antal boende i Värmland med 876 personer. I grannlänet Örebro är siffrorna något mindre dystra: Födelseöverskottet var 505, nettoutflyttningen till övriga landet 561 personer och inflyttning från utlandet gav en nettoökning på 2755 personer (SCB). Problemet är att de som flyttar från länen ofta är yngre och utbildade, medan det tar några år innan de nya medborgarna blir anställningsbara.

Ett annat problem är den låga sysselsättningsökningen, som under perioden 2011-2013 var 644 respektive 1926 förvärvsarbetande i Värmlands och Örebro län (SCB). Ska länen behålla sin befolkning och dessutom ge arbete till inflyttarna bör den årliga sysselsättningsökningen åtminstone dubbleras jämfört med idag.

I Stockholms län var 2014 nettoinflyttningen från övriga landet 4067 och nettoinflyttningen från utlandet 16 776 personer. Under åren 2011-2013 ökande antalet förvärvsarbetande med 46 767, vilket innebär att befolknings- och sysselsättningsökningen håller ungefär jämna steg.

Vad görs då för att bevara och skapa arbetstillfällen i Värmlands och Örebro län? Några statliga utlokaliseringar verkar inte vara aktuella och inte heller regionalt differentierade arbetsgivaravgifter som gör det billigare att anställa i utsatta regioner.

Trafikverket satsar 1,6 miljarder kronor på den värmländska infrastrukturen under perioden 2014-2025. Satsningen konkretiseras i Tåg i tid – åtgärdsstudie för Värmlandsbanan (2013) och i Nationell transportplan 2014-2025 (2014). Satsningen är vällovlig och handlar främst om mötesspår utefter den hårt trafikerade Värmlandsbanan, samt en ny bangård och nytt resecentrum i Karlstad.

Detta räcker dock inte på långa vägar för att skapa en potential för långsiktig tillväxt. Beloppet 1,6 miljarder kronor på drygt tio år är nästan oförskämt lågt med tanke på satsningarna som gjorts, görs och planeras för infrastrukturen i storstadsområdena.

Värmland stärks inte bara av att det tar två timmar med tåg till Oslo och Stockholm. Regionen måste också förstoras så att åtminstone axeln Karlstad-Örebro blir en gemensam arbetsmarknadsregion. Det ökar tillgängligheten av utbildning, arbetskraft och arbetstillfällen, gynnar näringsliv och kultur, skapar positiva synergier och ökar konkurrenskraften gentemot andra arbetsmarknadsregioner.

En central del i detta är en ny järnväg (Nobelbanan) mellan Kristinehamn och Örebro via Karlskoga och Örebro Airport, vilken halverar restiden Karlstad-Örebro till 50 minuter. Dessutom bör Örebro Airport expandera. Flygresandet tilltar och passagerarna på Arlanda har ökat med 32 procent sedan 2010. Swedavia planerar att bygga ut Arlanda för 13 miljarder kronor.

Sverige saknar dock en centralt belägen flygplats som är enkel att nå för många, som kan avlasta Arlanda och ta hand om det ökande resandet. Närheten till större flygplatser både gynnar och lockar näringsliv och skapar regional tillväxt. Dras även järnvägen Kumla-Örebro via Örebro Airport görs flygplatsen tillgänglig för stora delar av Mellansverige.

Om inte staten via Trafikverket och Swedavia bidrar mer offensivt till regionens utveckling anser jag att Region Värmland och Region Örebro län tillsammans bör lånefinansiera både Nobelbanan och utbyggnaden av Örebro Airport. Regionförstoring och närhet till en större flygplats lägger grunden för regional tillväxt i både Värmlands och Örebro län.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Värmland fortsätter att tappa sin befolkning. År 2014 var födelseunderskottet 240 och nettoutflyttningen till övriga landet 1 333 personer. Tack vare nettoinflyttning från utlandet ökade antal boende i Värmland med 876 personer. I grannlänet Örebro är siffrorna något mindre dystra: Födelseöverskottet var 505, nettoutflyttningen till övriga landet 561 personer och inflyttning från utlandet gav en nettoökning på 2755 personer (SCB). Problemet är att de som flyttar från länen ofta är yngre och utbildade, medan det tar några år innan de nya medborgarna blir anställningsbara.

Ett annat problem är den låga sysselsättningsökningen, som under perioden 2011-2013 var 644 respektive 1926 förvärvsarbetande i Värmlands och Örebro län (SCB). Ska länen behålla sin befolkning och dessutom ge arbete till inflyttarna bör den årliga sysselsättningsökningen åtminstone dubbleras jämfört med idag.

I Stockholms län var 2014 nettoinflyttningen från övriga landet 4067 och nettoinflyttningen från utlandet 16 776 personer. Under åren 2011-2013 ökande antalet förvärvsarbetande med 46 767, vilket innebär att befolknings- och sysselsättningsökningen håller ungefär jämna steg.

Vad görs då för att bevara och skapa arbetstillfällen i Värmlands och Örebro län? Några statliga utlokaliseringar verkar inte vara aktuella och inte heller regionalt differentierade arbetsgivaravgifter som gör det billigare att anställa i utsatta regioner.

Trafikverket satsar 1,6 miljarder kronor på den värmländska infrastrukturen under perioden 2014-2025. Satsningen konkretiseras i Tåg i tid – åtgärdsstudie för Värmlandsbanan (2013) och i Nationell transportplan 2014-2025 (2014). Satsningen är vällovlig och handlar främst om mötesspår utefter den hårt trafikerade Värmlandsbanan, samt en ny bangård och nytt resecentrum i Karlstad.

Detta räcker dock inte på långa vägar för att skapa en potential för långsiktig tillväxt. Beloppet 1,6 miljarder kronor på drygt tio år är nästan oförskämt lågt med tanke på satsningarna som gjorts, görs och planeras för infrastrukturen i storstadsområdena.

Värmland stärks inte bara av att det tar två timmar med tåg till Oslo och Stockholm. Regionen måste också förstoras så att åtminstone axeln Karlstad-Örebro blir en gemensam arbetsmarknadsregion. Det ökar tillgängligheten av utbildning, arbetskraft och arbetstillfällen, gynnar näringsliv och kultur, skapar positiva synergier och ökar konkurrenskraften gentemot andra arbetsmarknadsregioner.

En central del i detta är en ny järnväg (Nobelbanan) mellan Kristinehamn och Örebro via Karlskoga och Örebro Airport, vilken halverar restiden Karlstad-Örebro till 50 minuter. Dessutom bör Örebro Airport expandera. Flygresandet tilltar och passagerarna på Arlanda har ökat med 32 procent sedan 2010. Swedavia planerar att bygga ut Arlanda för 13 miljarder kronor.

Sverige saknar dock en centralt belägen flygplats som är enkel att nå för många, som kan avlasta Arlanda och ta hand om det ökande resandet. Närheten till större flygplatser både gynnar och lockar näringsliv och skapar regional tillväxt. Dras även järnvägen Kumla-Örebro via Örebro Airport görs flygplatsen tillgänglig för stora delar av Mellansverige.

Om inte staten via Trafikverket och Swedavia bidrar mer offensivt till regionens utveckling anser jag att Region Värmland och Region Örebro län tillsammans bör lånefinansiera både Nobelbanan och utbyggnaden av Örebro Airport. Regionförstoring och närhet till en större flygplats lägger grunden för regional tillväxt i både Värmlands och Örebro län.

Anders Andersson

Lärare, Skoghall

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.