2015-04-14 06:01

2015-04-14 06:01

Tillsammans för en snabbare järnväg

Replik: Kommunikationer

Det är viktigt att jobba parallellt med förbättringar här och nu för alla de människor som dagligen pendlar och alla de företag som dagligen använder järnvägen för transporter av gods, skriver Björn Sundin, Maria Frisk, Tomas Riste och Mats Gunnarsson.

Svar till Helena Ahrén och Marie-Louise Persson (NWT 9/4)

Snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo engagerar många och det är bra. En driftssäker järnväg med snabba tåg för gods och människor är en oerhört viktig framtidsfråga för både Värmland och Örebro län. Där är vi helt överens med Helena Ahrén och Marie-Louise Persson. I en artikel den 9 april konstaterar de dock att det är först om 15 år som restiden på sträckan Stockholm-Oslo kan kortas från dagens sex timmar till fyra och en halv. Det är lyckligtvis en missuppfattning. SJ börjar redan efter sommaren köra nya tåg tre gånger om dagen på sträckan med en restid på 4,5 timmar.

Gott så, men restiden måste ytterligare kortas om tåget ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till exempelvis flyget. På sikt är vår vision att det ska gå att resa med tåg mellan huvudstäderna på under tre timmar. Därför har Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro län och Örebro kommun bildat projektet Oslo-Stockholm 2.55.

Tillsammans arbetar vi för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Ett viktigt led i det arbetet är att bistå Trafikverket i deras arbete med att göra en så kallad åtgärdsvalsstudie, ÅVS, det vill säga en plan för vilka åtgärder som behöver göras för att nå målet om snabbare och tillförlitligare tågtrafik. ÅVS är den etablerade metod Trafikverket arbetar med när nya infrastruktursatsningar ska göras och man har aviserat att en sådan ska inledas under 2016 för sträckan Oslo-Stockholm.

Stora nationella infrastruktursatsningar är långsiktiga och tidsperspektiven kan upplevas som frustrerande. Därför är det viktigt att jobba parallellt med förbättringar här och nu för alla de människor som dagligen pendlar och alla de företag som dagligen använder järnvägen för transporter av gods.

Så vad görs på kort sikt? Sedan 2011 driver exempelvis Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland projektet Tåg i tid. Det handlar om kapacitetsförbättringar på Värmlandsbanan, det vill säga järnvägen mellan Laxå och Charlottenberg. Här har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket prioriterat lösningar som också har lagts in i regeringens nationella plan för infrastruktur. Staten lägger närmare 700 miljoner kronor, Region Värmland 85 miljoner kronor och Karlstads kommun har förskotterat 500 miljoner för att bygga bort så kallade flaskhalsar på sträckan.

Projektet är indelat i fyra etapper. Den första etappen, som handlar om mötesspår och passage under järnvägen i Väse, är redan inledd. Den andra etappen som handlar om att bygga om Karlstads central inleds 2016. Bland annat ska läns- och stadsbussarna bindas ihop direkt med järnvägsstationen och det kommer att finnas plats för sex tågplatser samtidigt inne på stationen jämfört med dagens fyra. Det innebär i sin tur att det blir enklare att transportera sig genom Värmland och det kortar restiden mellan Oslo och Stockholm.

En driftsäker järnväg med snabba tåg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige och vår ambition är att tillsammans med Trafikverket och intressenter längs sträckan lägga stor kraft framöver på att lyfta frågan såväl i Stockholm som i Oslo.

Styrgruppen för Oslo-Stockholm 2.55

Björn Sundin (S)

Kommunalråd Örebro kommun

Maria Frisk (MP)

Kommunalråd Karlstad kommun

Tomas Riste (S)

Regionråd, Region Värmland

Mats Gunnarsson (MP)

Regionråd, Region Örebro län

Svar till Helena Ahrén och Marie-Louise Persson (NWT 9/4)

Snabbare tåg mellan Stockholm och Oslo engagerar många och det är bra. En driftssäker järnväg med snabba tåg för gods och människor är en oerhört viktig framtidsfråga för både Värmland och Örebro län. Där är vi helt överens med Helena Ahrén och Marie-Louise Persson. I en artikel den 9 april konstaterar de dock att det är först om 15 år som restiden på sträckan Stockholm-Oslo kan kortas från dagens sex timmar till fyra och en halv. Det är lyckligtvis en missuppfattning. SJ börjar redan efter sommaren köra nya tåg tre gånger om dagen på sträckan med en restid på 4,5 timmar.

Gott så, men restiden måste ytterligare kortas om tåget ska kunna vara ett konkurrenskraftigt alternativ till exempelvis flyget. På sikt är vår vision att det ska gå att resa med tåg mellan huvudstäderna på under tre timmar. Därför har Region Värmland, Karlstads kommun, Region Örebro län och Örebro kommun bildat projektet Oslo-Stockholm 2.55.

Tillsammans arbetar vi för en snabbare och driftsäker järnvägsförbindelse på sträckan Oslo-Karlstad-Örebro- Stockholm. Ett viktigt led i det arbetet är att bistå Trafikverket i deras arbete med att göra en så kallad åtgärdsvalsstudie, ÅVS, det vill säga en plan för vilka åtgärder som behöver göras för att nå målet om snabbare och tillförlitligare tågtrafik. ÅVS är den etablerade metod Trafikverket arbetar med när nya infrastruktursatsningar ska göras och man har aviserat att en sådan ska inledas under 2016 för sträckan Oslo-Stockholm.

Stora nationella infrastruktursatsningar är långsiktiga och tidsperspektiven kan upplevas som frustrerande. Därför är det viktigt att jobba parallellt med förbättringar här och nu för alla de människor som dagligen pendlar och alla de företag som dagligen använder järnvägen för transporter av gods.

Så vad görs på kort sikt? Sedan 2011 driver exempelvis Trafikverket, Karlstads kommun och Region Värmland projektet Tåg i tid. Det handlar om kapacitetsförbättringar på Värmlandsbanan, det vill säga järnvägen mellan Laxå och Charlottenberg. Här har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket prioriterat lösningar som också har lagts in i regeringens nationella plan för infrastruktur. Staten lägger närmare 700 miljoner kronor, Region Värmland 85 miljoner kronor och Karlstads kommun har förskotterat 500 miljoner för att bygga bort så kallade flaskhalsar på sträckan.

Projektet är indelat i fyra etapper. Den första etappen, som handlar om mötesspår och passage under järnvägen i Väse, är redan inledd. Den andra etappen som handlar om att bygga om Karlstads central inleds 2016. Bland annat ska läns- och stadsbussarna bindas ihop direkt med järnvägsstationen och det kommer att finnas plats för sex tågplatser samtidigt inne på stationen jämfört med dagens fyra. Det innebär i sin tur att det blir enklare att transportera sig genom Värmland och det kortar restiden mellan Oslo och Stockholm.

En driftsäker järnväg med snabba tåg är av nationellt intresse för såväl Norge som Sverige och vår ambition är att tillsammans med Trafikverket och intressenter längs sträckan lägga stor kraft framöver på att lyfta frågan såväl i Stockholm som i Oslo.

Styrgruppen för Oslo-Stockholm 2.55

Björn Sundin (S)

Kommunalråd Örebro kommun

Maria Frisk (MP)

Kommunalråd Karlstad kommun

Tomas Riste (S)

Regionråd, Region Värmland

Mats Gunnarsson (MP)

Regionråd, Region Örebro län

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.