2015-04-08 06:01

2015-04-08 06:01

Falska fördomar och diskriminering

Debatt: Romer

Det inte svårt att förstå att det inte handlar om tiggare på gatan utan om att skuldbelägga en hel grupp människor genom konspirationsteorier, fördomar och stereotypa föreställningar, skriver Per Hydén och Emir Selimi.

I dag den 8 april är det romernas nationaldag och med det viktigt att belysa romers och resandes situation i Sverige idag, en situation som fortfarande till mångt och mycket består av fördomar och ett underliggande förakt. En situation som det är allas vårt ansvar att förändra.

Vi talar ofta om allas lika värde och att det är ett fundament Sverige ska stå på. Detta verkar uppenbarligen inte gälla alla i vårt samhälle. Ingen ska behöva bli missgynnad utifrån sin etniska tillhörighet vilket finns tydligt reglerat i vår diskrimineringslagstiftning. Trots detta har det visat sig att romer diskrimineras just för att de är romer.

Att uppnå ett helt diskrimineringsfritt samhälle är en svåruppnåelig vision men en viktig sådan. Det finns alltid dem som kommer att använda fördomar och förakt i maktposition. Dock handlar inte romernas situation om enstaka diskrimineringssituationer. Det märks inte minst på hur till en början sakliga debatter om samhällsfrågor snabbt övergår i fördomar och förakt mot en folkgrupp som genom historien ofta blivit exkluderad och demoniserad.

Det råder en bred okunskap om romer och resande vilket visar sig bland annat genom att romer ses som en homogen grupp och att begreppet zigenare fortfarande används – ett nedsättande uttryck sprunget ur stigmatiserande och stereotypa beskrivningar. Ett annat tydligt exempel finner vi i debatten om tiggeri, där det snabbt visar sig att det för många inte är mot tiggandet ett förakt finns utan mot romer.

När människor följer efter tiggare och filmar dem i tron att det bevisar att de luras är det inte svårt att förstå att det inte handlar om tiggare på gatan utan om att skuldbelägga en hel grupp människor genom konspirationsteorier, fördomar och stereotypa föreställningar. Det är allas ansvar att inte sprida falska fördomar som förhindrar den enskilda individens rättigheter. Ett diskrimineringsfritt bemötande är grundläggande för att inte hämma människors utveckling, chanser i samhället och välstånd.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering fram till år 2032. Unga Romer är en organisation som verkar för romers rättigheter genom bland annat utbildning och belysning av problem inom arbetsmarknad samt integration från ett romskt perspektiv. Brottsförebyggande Centrum arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och för att främja mänskliga rättigheter i Värmland. Det görs mycket viktigt och positivt arbete runt om i landet men det krävs mer.

Det offentliga måste ta sitt ansvar för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi måste även ta Sveriges officiella och formella ståndpunkt till människor i vardagen. Vi måste ta värderingarna till fikarummen, arbetsintervjuer och debattsidor på nätet. I Värmland vill vi se ett större krafttag genom utbildning i skolor och arbetsplatser då det krävs ökad allmän kunskap om romers situation och om grundläggande mänskliga rättigheter.

Det är inte värdigt Sverige att låta romers rättigheter kränkas. Det är inte värdigt att låta de rättigheter vi alla innehar enligt svensk och internationell lagstiftning finnas endast i dokument eller nämnas av politiker och tjänstemän. Rättigheter måste levas och upprätthållas av oss alla i dagens Sverige. Varje dag ska alla i Sverige veta att ingen ska behöva missgynnas eller trakasseras för deras etniska tillhörighet.

Per Hydén

Handläggare Antidiskrimineringsverksamheten, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Emir Selimi

Ordförande, Unga Romer

I dag den 8 april är det romernas nationaldag och med det viktigt att belysa romers och resandes situation i Sverige idag, en situation som fortfarande till mångt och mycket består av fördomar och ett underliggande förakt. En situation som det är allas vårt ansvar att förändra.

Vi talar ofta om allas lika värde och att det är ett fundament Sverige ska stå på. Detta verkar uppenbarligen inte gälla alla i vårt samhälle. Ingen ska behöva bli missgynnad utifrån sin etniska tillhörighet vilket finns tydligt reglerat i vår diskrimineringslagstiftning. Trots detta har det visat sig att romer diskrimineras just för att de är romer.

Att uppnå ett helt diskrimineringsfritt samhälle är en svåruppnåelig vision men en viktig sådan. Det finns alltid dem som kommer att använda fördomar och förakt i maktposition. Dock handlar inte romernas situation om enstaka diskrimineringssituationer. Det märks inte minst på hur till en början sakliga debatter om samhällsfrågor snabbt övergår i fördomar och förakt mot en folkgrupp som genom historien ofta blivit exkluderad och demoniserad.

Det råder en bred okunskap om romer och resande vilket visar sig bland annat genom att romer ses som en homogen grupp och att begreppet zigenare fortfarande används – ett nedsättande uttryck sprunget ur stigmatiserande och stereotypa beskrivningar. Ett annat tydligt exempel finner vi i debatten om tiggeri, där det snabbt visar sig att det för många inte är mot tiggandet ett förakt finns utan mot romer.

När människor följer efter tiggare och filmar dem i tron att det bevisar att de luras är det inte svårt att förstå att det inte handlar om tiggare på gatan utan om att skuldbelägga en hel grupp människor genom konspirationsteorier, fördomar och stereotypa föreställningar. Det är allas ansvar att inte sprida falska fördomar som förhindrar den enskilda individens rättigheter. Ett diskrimineringsfritt bemötande är grundläggande för att inte hämma människors utveckling, chanser i samhället och välstånd.

Regeringen har beslutat om en långsiktig strategi för romsk inkludering fram till år 2032. Unga Romer är en organisation som verkar för romers rättigheter genom bland annat utbildning och belysning av problem inom arbetsmarknad samt integration från ett romskt perspektiv. Brottsförebyggande Centrum arbetar med antidiskrimineringsverksamhet och för att främja mänskliga rättigheter i Värmland. Det görs mycket viktigt och positivt arbete runt om i landet men det krävs mer.

Det offentliga måste ta sitt ansvar för att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla. Vi måste även ta Sveriges officiella och formella ståndpunkt till människor i vardagen. Vi måste ta värderingarna till fikarummen, arbetsintervjuer och debattsidor på nätet. I Värmland vill vi se ett större krafttag genom utbildning i skolor och arbetsplatser då det krävs ökad allmän kunskap om romers situation och om grundläggande mänskliga rättigheter.

Det är inte värdigt Sverige att låta romers rättigheter kränkas. Det är inte värdigt att låta de rättigheter vi alla innehar enligt svensk och internationell lagstiftning finnas endast i dokument eller nämnas av politiker och tjänstemän. Rättigheter måste levas och upprätthållas av oss alla i dagens Sverige. Varje dag ska alla i Sverige veta att ingen ska behöva missgynnas eller trakasseras för deras etniska tillhörighet.

Per Hydén

Handläggare Antidiskrimineringsverksamheten, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Emir Selimi

Ordförande, Unga Romer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.