2015-03-28 06:00

2015-03-28 06:00

Nu ska cancervården bli jämlik

Debatt: Landstinget i Värmland

En konsekvent utvecklad cancerstrategi leder till allt bättre behandlingsresultat, och överlevnadstider i absolut världsklass, skriver Fredrik Larsson.

Nu tar Landstinget i Värmland ett nytt steg framåt för länets invånare! Cancervården ska förkorta väntetiderna, minska regionala skillnader och bli mer jämlik med ökad kvalitet och mer nöjda patienter. På regeringens bord ligger i dag därför handlingsplaner för utveckling av cancervården, från Värmland liksom från övriga landsting och regioner.

Svensk cancersjukvård har medicinska resultat i världsklass, men har också uppmärksammade brister. Väntetider har varierat, och det har varit skillnader inom vården mellan olika diagnoser och var i landet man bor. Det framgår bland annat av SKL och Socialstyrelsens gemensamma Öppna jämförelser av cancervårdens kvalitet och effektivitet 2014.

Med en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen så tar nu hälso- och sjukvården ett stort steg framåt för att förändra vår cancervård, i Värmland såväl som i övriga landet. Modellen för handlingsplanerna heter standardiserade vårdförlopp och bygger på en framgångsrik dansk metod. Alliansregeringen lanserade metoden och genomförde en förstudie 2014. Den nytillträdda regeringen kunde i januari skaka hand med SKL om en överenskommelse om två miljarder kronor under fyra år för införande av modellen. Under 2015 startar arbetet med fem cancerdiagnoser, och ambitionen i Värmland är självklart att kunna ta del av de statliga medlen. För landstingets del leds arbetet av Thomas Hallgren, kirurg och överläkare inom opererande specialiteter.

Standardiserade vårdförlopp bygger på idén att onödiga väntetider skall bort. Varje del i vårdkedjan är tydligt definierad och har sin utmejslade tidsåtgång. Från så kallad välgrundad misstanke om cancer till start av behandling är en totaltid beräknad. Den ska vara den samma inom de utpekade diagnoserna oavsett om patienten bor i Långflon, Skillingmark eller Karlstad tätort. De första fem diagnoserna med standardiserade vårdförlopp är akut myeloisk leukemi (blodcancer), prostatacancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Under 2015 ska standardiserade vårdförlopp tas fram för ytterligare minst tio diagnoser som ska implementeras under 2016.

Satsningen på cancersjukdomarna bygger på prognoser om att antalet cancerfall stadigt ökar. En konsekvent utvecklad cancerstrategi leder till allt bättre behandlingsresultat, och överlevnadstider i absolut världsklass. Men när det gäller väntetiderna har det däremot inte skett några systematiska eller kraftfulla förbättringar. Onödiga väntetider behöver inte vara farliga, men förorsakar lidande hos patienter, och ineffektivitet i vården.

Standardiserade vårdförlopp innebär naturligtvis utmaningar för vården med nya arbetsätt som kräver omställningar inom flera specialiteter. Tillgång på allmänläkarspecialister, hyrläkarproblematik, brist på exempelvis specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, patologer och radiologer kan skapa flaskhalsar, liksom IT-system som inte är anpassade till de nya vårdförloppen.

Standardiserade vårdförlopp förutsätter en vilja och förmåga att tänka nytt. Men de är ett gott exempel på hur den svenska hälso- och sjukvården kan sluta sig samman över regionala gränser, över specialitetsgränser och sätta patientens resa genom vården i fokus. Det är bra för svensk sjukvård och det är bra för vår sjukvård i Värmland!

Fredrik Larsson (M)

Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Värmland

Nu tar Landstinget i Värmland ett nytt steg framåt för länets invånare! Cancervården ska förkorta väntetiderna, minska regionala skillnader och bli mer jämlik med ökad kvalitet och mer nöjda patienter. På regeringens bord ligger i dag därför handlingsplaner för utveckling av cancervården, från Värmland liksom från övriga landsting och regioner.

Svensk cancersjukvård har medicinska resultat i världsklass, men har också uppmärksammade brister. Väntetider har varierat, och det har varit skillnader inom vården mellan olika diagnoser och var i landet man bor. Det framgår bland annat av SKL och Socialstyrelsens gemensamma Öppna jämförelser av cancervårdens kvalitet och effektivitet 2014.

Med en ny överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen så tar nu hälso- och sjukvården ett stort steg framåt för att förändra vår cancervård, i Värmland såväl som i övriga landet. Modellen för handlingsplanerna heter standardiserade vårdförlopp och bygger på en framgångsrik dansk metod. Alliansregeringen lanserade metoden och genomförde en förstudie 2014. Den nytillträdda regeringen kunde i januari skaka hand med SKL om en överenskommelse om två miljarder kronor under fyra år för införande av modellen. Under 2015 startar arbetet med fem cancerdiagnoser, och ambitionen i Värmland är självklart att kunna ta del av de statliga medlen. För landstingets del leds arbetet av Thomas Hallgren, kirurg och överläkare inom opererande specialiteter.

Standardiserade vårdförlopp bygger på idén att onödiga väntetider skall bort. Varje del i vårdkedjan är tydligt definierad och har sin utmejslade tidsåtgång. Från så kallad välgrundad misstanke om cancer till start av behandling är en totaltid beräknad. Den ska vara den samma inom de utpekade diagnoserna oavsett om patienten bor i Långflon, Skillingmark eller Karlstad tätort. De första fem diagnoserna med standardiserade vårdförlopp är akut myeloisk leukemi (blodcancer), prostatacancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer samt cancer i urinblåsa och övre urinvägar. Under 2015 ska standardiserade vårdförlopp tas fram för ytterligare minst tio diagnoser som ska implementeras under 2016.

Satsningen på cancersjukdomarna bygger på prognoser om att antalet cancerfall stadigt ökar. En konsekvent utvecklad cancerstrategi leder till allt bättre behandlingsresultat, och överlevnadstider i absolut världsklass. Men när det gäller väntetiderna har det däremot inte skett några systematiska eller kraftfulla förbättringar. Onödiga väntetider behöver inte vara farliga, men förorsakar lidande hos patienter, och ineffektivitet i vården.

Standardiserade vårdförlopp innebär naturligtvis utmaningar för vården med nya arbetsätt som kräver omställningar inom flera specialiteter. Tillgång på allmänläkarspecialister, hyrläkarproblematik, brist på exempelvis specialistsjuksköterskor, biomedicinska analytiker, patologer och radiologer kan skapa flaskhalsar, liksom IT-system som inte är anpassade till de nya vårdförloppen.

Standardiserade vårdförlopp förutsätter en vilja och förmåga att tänka nytt. Men de är ett gott exempel på hur den svenska hälso- och sjukvården kan sluta sig samman över regionala gränser, över specialitetsgränser och sätta patientens resa genom vården i fokus. Det är bra för svensk sjukvård och det är bra för vår sjukvård i Värmland!

Fredrik Larsson (M)

Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.