2015-03-27 06:00

2015-03-27 06:00

En inkluderande jobbpolitik behövs

Debatt: Sverige/Grums

Kommunen är samtidigt i behov av att anställa fler i välfärden för att möta generationsväxlingen, med fler som går i pension och fler som blir äldre, skriver Leif Haraldsson och Raimo Pärssinen.

I Grums, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin. Samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten att öka framförallt bland unga, nyanlända och de som saknar gymnasiekompetens. Vi har lämnat krisen bakom oss och näringslivet skapar allt fler jobb, men bara för vissa.

Vi vill inkludera fler på arbetsmarknaden. Med satsningar på arbetsmarknadsutbildning, yrkesutbildning, fler platser till högre studier, satsningar på validering och svenskundervisning kan fler inkluderas på arbetsmarknaden och rustas för morgondagens jobb inom näringslivet.

Även Grums står inför denna utmaning. Kommunen är samtidigt i behov av att anställa fler i välfärden för att möta generationsväxlingen, med fler som går i pension och fler som blir äldre. Även det lokala näringslivet är i behov av kvalificerad arbetskraft. Genom att investera i utbildning inkluderas allt fler på arbetsmarknaden, samtidigt som det säkrar kunskapsförsörjningen och generationsväxlingen inom både kommunen och den lokala industrin.

I Värmland finns sedan länge ett etablerat samarbete kring viktiga branscher, t ex Paper Province som är en så viktig del i vår kommuns näringsliv. Genom samverkan får man mångdubbelt mer tillbaka. Inom Paper Province klustret finns 86 medlemsföretag som är världsledande inom massa och papper tack vare att alla företag kontinuerligt utvecklat sina verksamheter.

Den tidigare regeringen såg industrin som en gammal kvarleva på väg att försvinna, ett särintresse utan hopp. Moderaterna ville förändra svensk arbetsmarknad genom sänkta skatter, men det bet inte på arbetslösheten. Envist höll man ändå kvar vid lösningar som inte fungerade. Ett tydligt exempel är nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. En åtgärd som skapade få jobb och där kostnaden per nytt jobb var fyra gånger högre än genomsnittskostnaden för unga, enligt IFAU,

Sverige behöver en inkluderande jobbpolitik som ser värdet i alla människors arbete och kunskap när nya jobb skapas. Genom smarta utbildningssatsningar skapar vi förutsättningar för fler att ta morgondagens jobb.

Leif Haraldsson (S)

Kommunalråd, Grums

Raimo Pärssinen (S)

Ordförande för arbetsmarknadsutskottet i riksdagen

I Grums, som på andra håll i landet, ser vi en långsam men positiv utveckling med fler nyanställningar och större orderingångar för industrin. Samtidigt fortsätter långtidsarbetslösheten att öka framförallt bland unga, nyanlända och de som saknar gymnasiekompetens. Vi har lämnat krisen bakom oss och näringslivet skapar allt fler jobb, men bara för vissa.

Vi vill inkludera fler på arbetsmarknaden. Med satsningar på arbetsmarknadsutbildning, yrkesutbildning, fler platser till högre studier, satsningar på validering och svenskundervisning kan fler inkluderas på arbetsmarknaden och rustas för morgondagens jobb inom näringslivet.

Även Grums står inför denna utmaning. Kommunen är samtidigt i behov av att anställa fler i välfärden för att möta generationsväxlingen, med fler som går i pension och fler som blir äldre. Även det lokala näringslivet är i behov av kvalificerad arbetskraft. Genom att investera i utbildning inkluderas allt fler på arbetsmarknaden, samtidigt som det säkrar kunskapsförsörjningen och generationsväxlingen inom både kommunen och den lokala industrin.

I Värmland finns sedan länge ett etablerat samarbete kring viktiga branscher, t ex Paper Province som är en så viktig del i vår kommuns näringsliv. Genom samverkan får man mångdubbelt mer tillbaka. Inom Paper Province klustret finns 86 medlemsföretag som är världsledande inom massa och papper tack vare att alla företag kontinuerligt utvecklat sina verksamheter.

Den tidigare regeringen såg industrin som en gammal kvarleva på väg att försvinna, ett särintresse utan hopp. Moderaterna ville förändra svensk arbetsmarknad genom sänkta skatter, men det bet inte på arbetslösheten. Envist höll man ändå kvar vid lösningar som inte fungerade. Ett tydligt exempel är nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga. En åtgärd som skapade få jobb och där kostnaden per nytt jobb var fyra gånger högre än genomsnittskostnaden för unga, enligt IFAU,

Sverige behöver en inkluderande jobbpolitik som ser värdet i alla människors arbete och kunskap när nya jobb skapas. Genom smarta utbildningssatsningar skapar vi förutsättningar för fler att ta morgondagens jobb.

Leif Haraldsson (S)

Kommunalråd, Grums

Raimo Pärssinen (S)

Ordförande för arbetsmarknadsutskottet i riksdagen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.