2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Låt M-styrda Karlstad bli grönt föredöme

Debatt: Klimatpolitik

Det är uppmuntrande att många storföretag nu ser minskad klimatpåverkan som en affärsdrivande möjlighet, och på samma sätt bör moderatledda kommuner omfamna möjligheten, skriver Mattias Svensson och Mattias Goldmann.

Moderaterna har inte alltid tagit ledningen i arbetet för minskad klimatpåverkan och ökad långsiktig hållbarhet. Frågan har ofta uppfattats som ”vänster” och skild från liberal marknadsekonomi. Många har varit rädda att fokus på miljöfrågan bara gynnar Miljöpartiet. Det är dags att tänka om, med moderatledda kommuner som Karlstad som ledstjärnor!

Klimatutmaningen tas av många debattörer som en ursäkt för kraftiga begränsningar i människors frihet att röra sig och konsumera – jorden ska räddas genom uppoffringar. De fortsatta utsläppsökningarna pekar på att detta budskap inte fungerar särskilt väl.

Klimatfrågan behöver nya ingångar, nya tilltalssätt och nya aktörer. Det är uppmuntrande att många storföretag nu ser minskad klimatpåverkan som en affärsdrivande möjlighet, och på samma sätt bör moderatledda kommuner omfamna möjligheten. Vi, som författat respektive publicerat Miljöpolitik för Moderater, ser fyra givna och viktiga kommunalpolitiska ingångar för moderater i klimatfrågan:

1. Marknadsekonomi

Såväl globalt som lokalt beror stora delar av klimatpåverkan på att man inte litar på marknadsekonomin – i kommunerna exemplifierat av att inte ta ut fulla värdet för p-platser. På många håll är p-platserna helt gratis större delen av dygnet och hela helgen, som om värdet plötsligt blev noll. Inför marknadshyror på p-platser, så kan marken användas effektivare!

2. Teknikoptimism

Alliansregeringen satte ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Det är lätt för politiker på riksplanet att sätta ambitiösa mål, men det är i den kommunala vardagen som stegen dit ska tas. Som framkomlighetens parti bör Moderaterna gå i bräschen för att underlätta morgondagens klimatvänliga kommunikationer, exempelvis genom tuffa klimatkrav på kommunens egen bilpark.

3. Varsamhet med resurser

Många klimatvänliga åtgärder sparar samtidigt pengar för ansträngda kommunbudgetar. Ansvarsfullt agerande inom byggande, bostäder och drift liksom nya tekniker och lösningar kan minska energiåtgången och underhållskostnaderna.

4. Bygg tätt

Tvärtemot vad många tror är tätare städer på många sätt mest miljövänliga. Här frodas kreativiteten genom möten mellan människor och fler företag får ökat kundunderlag, men de är också ett sätt att effektivare dela på kommunikationer, energi och vatten så att resursåtgång och utsläpp per person blir lägre. Detta gör ökat och tätare byggande önskvärt och kommunen bör stimulera denna utveckling.

Detta är en delvis annan inriktning än tidigare moderat kommunpolitik, där man på många håll subventionerat förvaring av bilar, känt sig obekväm med långsiktiga klimatmål och ibland försvårat nybyggande i stadsnära områden. De ny-nya Moderaterna bör ta ledningen i klimatfrågan – och börja i moderatledda kommuner!

Mattias Svensson

Författare till Miljöpolitik för Moderater

Mattias Goldmann

Vd den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Moderaterna har inte alltid tagit ledningen i arbetet för minskad klimatpåverkan och ökad långsiktig hållbarhet. Frågan har ofta uppfattats som ”vänster” och skild från liberal marknadsekonomi. Många har varit rädda att fokus på miljöfrågan bara gynnar Miljöpartiet. Det är dags att tänka om, med moderatledda kommuner som Karlstad som ledstjärnor!

Klimatutmaningen tas av många debattörer som en ursäkt för kraftiga begränsningar i människors frihet att röra sig och konsumera – jorden ska räddas genom uppoffringar. De fortsatta utsläppsökningarna pekar på att detta budskap inte fungerar särskilt väl.

Klimatfrågan behöver nya ingångar, nya tilltalssätt och nya aktörer. Det är uppmuntrande att många storföretag nu ser minskad klimatpåverkan som en affärsdrivande möjlighet, och på samma sätt bör moderatledda kommuner omfamna möjligheten. Vi, som författat respektive publicerat Miljöpolitik för Moderater, ser fyra givna och viktiga kommunalpolitiska ingångar för moderater i klimatfrågan:

1. Marknadsekonomi

Såväl globalt som lokalt beror stora delar av klimatpåverkan på att man inte litar på marknadsekonomin – i kommunerna exemplifierat av att inte ta ut fulla värdet för p-platser. På många håll är p-platserna helt gratis större delen av dygnet och hela helgen, som om värdet plötsligt blev noll. Inför marknadshyror på p-platser, så kan marken användas effektivare!

2. Teknikoptimism

Alliansregeringen satte ett mål om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till år 2030. Det är lätt för politiker på riksplanet att sätta ambitiösa mål, men det är i den kommunala vardagen som stegen dit ska tas. Som framkomlighetens parti bör Moderaterna gå i bräschen för att underlätta morgondagens klimatvänliga kommunikationer, exempelvis genom tuffa klimatkrav på kommunens egen bilpark.

3. Varsamhet med resurser

Många klimatvänliga åtgärder sparar samtidigt pengar för ansträngda kommunbudgetar. Ansvarsfullt agerande inom byggande, bostäder och drift liksom nya tekniker och lösningar kan minska energiåtgången och underhållskostnaderna.

4. Bygg tätt

Tvärtemot vad många tror är tätare städer på många sätt mest miljövänliga. Här frodas kreativiteten genom möten mellan människor och fler företag får ökat kundunderlag, men de är också ett sätt att effektivare dela på kommunikationer, energi och vatten så att resursåtgång och utsläpp per person blir lägre. Detta gör ökat och tätare byggande önskvärt och kommunen bör stimulera denna utveckling.

Detta är en delvis annan inriktning än tidigare moderat kommunpolitik, där man på många håll subventionerat förvaring av bilar, känt sig obekväm med långsiktiga klimatmål och ibland försvårat nybyggande i stadsnära områden. De ny-nya Moderaterna bör ta ledningen i klimatfrågan – och börja i moderatledda kommuner!

Mattias Svensson

Författare till Miljöpolitik för Moderater

Mattias Goldmann

Vd den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.