2015-03-25 06:00

2015-03-25 06:00

Locka människor och inte bilar

Slutreplik: Karlstad

Vi vill locka många nya Karlstadsbor, men inte lika många nya bilar. Utmaningen ligger i att bygga staden så att fler blir oberoende av bil, skriver Maria Frisk.

Svar till Linda Larsson, Anders Tallgren, Håkan Holm Alteblad (NWT 19/3)

Nya utmaningar och nya generationer människor kräver nya lösningar. Flertalet städer runt om i världen jobbar med att återta centrumkärnan efter en alltför kraftig utbyggnad av externhandeln. Vi ska se till att vi inte hamnar där, därför måste vi använda förnuft när vi diskuterar Karlstads utveckling. Externhandeln ger medborgarna bra service, men det som framförallt bidrar till en stads attraktivitet är stadskärnan. På så sätt är externhandeln beroende av stadskärnan och stadens attraktivitet. När det nu planeras för verksamheter och handel i stadens ytterområden, är det av största vikt att det sker på ett hållbart sätt.

För framgångsrika städer planerar hållbart. Städer som lyfts fram som goda exempel har människan i fokus och satsar på trivsel, hållbara transporter och ett rikt kulturliv. Det ger tillväxt. Trender pekar på att städer jobbar för en mer blandad bebyggelse med handel och service. Nu behöver man inte följa trender, men jag tror det är dags för Socialdemokraterna i Karlstad att förstå att 60-talets planeringsideal har haft sin storhetstid. Bilen kommer inte alltid vara norm. Vi vill locka många nya Karlstadsbor, men inte lika många nya bilar. Utmaningen ligger i att bygga staden så att fler blir oberoende av bil.

Karlstad är vackert. I kommunens olika politiska församlingar har det fattats en rad olika beslut om gestaltning, förtätning och stadsmiljö. Det har varit eniga beslut från alla politiska partier, om t ex hur man ska förhålla sig till höjder på hus eller lämpliga platser för bostäder. Det har vi gjort för att vi vet att Karlstadsborna förväntar sig en politik som tar ett helhetsansvar för att Karlstad fortsatt ska vara vackert. Om det är så att Socialdemokraterna i Karlstad vill bygga hur som helst var som helst vore det rimligt att berätta för väljarna att man inte tycker att de fattade besluten ska följas.

Många människor vill bo i städer som erbjuder puls och grönska. För att Karlstad ska vara en god grön stad har vi har satt upp gemensamma mål om att inte utsläppen ska öka och att vi ska bygga staden inåt. Det handlar om att använda marken på ett effektivt sätt. Inte om att vi ska ha en bygghandel på torget eller ta alla grönytor i anspråk. Vi kan nå hög exploatering på den mark vi har genom att bygga täta kvarter, bygga på våningar på redan befintliga hus och komplettera bostadsområden med fler bostäder så att fler människor kan bo där. Det ger också ett ökat underlag för service och handel i våra olika stadsdelar.

I NWT den 19 mars kallar Socialdemokraterna mig för svarslös i en artikel, men om jag är svarslös har Socialdemokraterna i Karlstad inte ens förstått frågan. Frågan handlar nämligen om hur vi bygger Karlstad för framtiden. Det är uppenbart att Socialdemokraterna i Karlstad valt att lämna walk over när det gäller hållbart samhällsbyggande i Karlstad. Och jag kan bara beklaga detta.

Maria Frisk (MP)

Kommunalråd

Svar till Linda Larsson, Anders Tallgren, Håkan Holm Alteblad (NWT 19/3)

Nya utmaningar och nya generationer människor kräver nya lösningar. Flertalet städer runt om i världen jobbar med att återta centrumkärnan efter en alltför kraftig utbyggnad av externhandeln. Vi ska se till att vi inte hamnar där, därför måste vi använda förnuft när vi diskuterar Karlstads utveckling. Externhandeln ger medborgarna bra service, men det som framförallt bidrar till en stads attraktivitet är stadskärnan. På så sätt är externhandeln beroende av stadskärnan och stadens attraktivitet. När det nu planeras för verksamheter och handel i stadens ytterområden, är det av största vikt att det sker på ett hållbart sätt.

För framgångsrika städer planerar hållbart. Städer som lyfts fram som goda exempel har människan i fokus och satsar på trivsel, hållbara transporter och ett rikt kulturliv. Det ger tillväxt. Trender pekar på att städer jobbar för en mer blandad bebyggelse med handel och service. Nu behöver man inte följa trender, men jag tror det är dags för Socialdemokraterna i Karlstad att förstå att 60-talets planeringsideal har haft sin storhetstid. Bilen kommer inte alltid vara norm. Vi vill locka många nya Karlstadsbor, men inte lika många nya bilar. Utmaningen ligger i att bygga staden så att fler blir oberoende av bil.

Karlstad är vackert. I kommunens olika politiska församlingar har det fattats en rad olika beslut om gestaltning, förtätning och stadsmiljö. Det har varit eniga beslut från alla politiska partier, om t ex hur man ska förhålla sig till höjder på hus eller lämpliga platser för bostäder. Det har vi gjort för att vi vet att Karlstadsborna förväntar sig en politik som tar ett helhetsansvar för att Karlstad fortsatt ska vara vackert. Om det är så att Socialdemokraterna i Karlstad vill bygga hur som helst var som helst vore det rimligt att berätta för väljarna att man inte tycker att de fattade besluten ska följas.

Många människor vill bo i städer som erbjuder puls och grönska. För att Karlstad ska vara en god grön stad har vi har satt upp gemensamma mål om att inte utsläppen ska öka och att vi ska bygga staden inåt. Det handlar om att använda marken på ett effektivt sätt. Inte om att vi ska ha en bygghandel på torget eller ta alla grönytor i anspråk. Vi kan nå hög exploatering på den mark vi har genom att bygga täta kvarter, bygga på våningar på redan befintliga hus och komplettera bostadsområden med fler bostäder så att fler människor kan bo där. Det ger också ett ökat underlag för service och handel i våra olika stadsdelar.

I NWT den 19 mars kallar Socialdemokraterna mig för svarslös i en artikel, men om jag är svarslös har Socialdemokraterna i Karlstad inte ens förstått frågan. Frågan handlar nämligen om hur vi bygger Karlstad för framtiden. Det är uppenbart att Socialdemokraterna i Karlstad valt att lämna walk over när det gäller hållbart samhällsbyggande i Karlstad. Och jag kan bara beklaga detta.

Maria Frisk (MP)

Kommunalråd

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.