2015-03-24 06:00

2015-03-24 06:00

Jobb och hållbar tillväxt i hela landet

Debatt: Svensk mat

För att en strategi ska lyckas vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtida svenska matproduktionen, skriver Sven-Erik Bucht.

Svensk produktion och konsumtion av livsmedel har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Det innebär utmaningar, som vi måste kunna möta, men också möjligheter att ta tillvara. Den svenska matproduktionen minskar samtidigt som konsumenternas efterfrågan på svenskproducerad och ekologisk mat ökar. Svensk livsmedelsexport ökar i värde och är nu dubbelt så stort som personbilsexporten. Den här utvecklingen är positiv men är beroende av ett fåtal företag. Samtidigt fortsätter importen av livsmedel att öka. Den ökande turismen skapar möjligheter för nya företag och upplevelser med koppling till mat och dryck; den globala trenden möter här den lokala utvecklingen.

För att klara av att stärka vår matproduktion behöver vi en riktning. Sverige är i dag ett av få länder som inte har någon livsmedelsstrategi. Det behöver vi ändra på. För att en strategi ska lyckas vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtida svenska matproduktionen. Såväl lokal, regional som nationell nivå måste samarbeta, inom hela livsmedelskedjan, i politiken och över branschgränser för att vi ska nå resultat. En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument.

Därför är jag nu ute på en resa för att genomföra en svensk livsmedelsdialog, för att lyssna och ta del av erfarenheter inom området runt om i landet. Första stoppet på dialogresan var i går i Karlstad och Värmland men även aktörer från Örebro och Västmanlands län var inbjudna att delta. Det är viktigt att ta del ta del av alla de goda exempel som vi behöver bli bättre på att ta tillvara och dela kunskaperna med varandra.

Vi behöver ta tillvara de goda förutsättningar vi har, god tillgång till mark och vatten, högt djurskydd, god djurhälsa med låg antibiotika användning, välutbildade jordbrukare, innovativa förädlingsföretag, skickliga kockar som är ambassadörer för vår matkultur. Därtill har vi kunniga konsumenter som i ökad utsträckning efterfrågar hållbara och säkra livsmedel, egenskaper som svenska producenter i hög utsträckning kan möta och därmed driva på utvecklingen i en hållbar riktning. Samtidigt är konkurrensen stenhård och vi behöver arbeta samlat och tillsammans för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan. Vi ser potentialen och möjligheterna i svensk livsmedelsproduktion. Tillsammans kan vi stärka alla delar i livsmedelskedjan.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Svensk produktion och konsumtion av livsmedel har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling. Det innebär utmaningar, som vi måste kunna möta, men också möjligheter att ta tillvara. Den svenska matproduktionen minskar samtidigt som konsumenternas efterfrågan på svenskproducerad och ekologisk mat ökar. Svensk livsmedelsexport ökar i värde och är nu dubbelt så stort som personbilsexporten. Den här utvecklingen är positiv men är beroende av ett fåtal företag. Samtidigt fortsätter importen av livsmedel att öka. Den ökande turismen skapar möjligheter för nya företag och upplevelser med koppling till mat och dryck; den globala trenden möter här den lokala utvecklingen.

För att klara av att stärka vår matproduktion behöver vi en riktning. Sverige är i dag ett av få länder som inte har någon livsmedelsstrategi. Det behöver vi ändra på. För att en strategi ska lyckas vända utvecklingen och skapa förutsättningar för tillväxt är det viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för den framtida svenska matproduktionen. Såväl lokal, regional som nationell nivå måste samarbeta, inom hela livsmedelskedjan, i politiken och över branschgränser för att vi ska nå resultat. En långsiktig livsmedelsstrategi ska bidra till att öka matproduktionen i Sverige och omfattar hela värdekedjan, från primärproduktion till konsument.

Därför är jag nu ute på en resa för att genomföra en svensk livsmedelsdialog, för att lyssna och ta del av erfarenheter inom området runt om i landet. Första stoppet på dialogresan var i går i Karlstad och Värmland men även aktörer från Örebro och Västmanlands län var inbjudna att delta. Det är viktigt att ta del ta del av alla de goda exempel som vi behöver bli bättre på att ta tillvara och dela kunskaperna med varandra.

Vi behöver ta tillvara de goda förutsättningar vi har, god tillgång till mark och vatten, högt djurskydd, god djurhälsa med låg antibiotika användning, välutbildade jordbrukare, innovativa förädlingsföretag, skickliga kockar som är ambassadörer för vår matkultur. Därtill har vi kunniga konsumenter som i ökad utsträckning efterfrågar hållbara och säkra livsmedel, egenskaper som svenska producenter i hög utsträckning kan möta och därmed driva på utvecklingen i en hållbar riktning. Samtidigt är konkurrensen stenhård och vi behöver arbeta samlat och tillsammans för att skapa förutsättningar för tillväxt i hela livsmedelskedjan. Vi ser potentialen och möjligheterna i svensk livsmedelsproduktion. Tillsammans kan vi stärka alla delar i livsmedelskedjan.

Sven-Erik Bucht (S)

Landsbygdsminister

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.