2015-03-19 06:00

2015-03-19 06:00

Ta inte bort servicelinjen

Debatt: Sjukresor

Dagens servicelinje fungerar utmärkt med hjälpsam och kunnig personal. Den ger den stora trygghet som är så viktig för oss, skriver Anna-Lena Arnrup, Berit Johansson och Gunilla Hangby.

Till Harald Ludviksen, landstinget, Peter Wretman, Region Värmland, Lars Bull, Per-Inge Liden och Anders Wahlen, Värmlandstrafik

Vi säger bestämt nej till de planerade förändringarna av sjukresor. Vi anser att det kommer att innebära allvarliga försämringar för äldre och sjuka. Era tankar och förslag saknar helt kontakt med verkligheten. Ni betonar och upprepar i era debattartiklar att ni har nolltolerans mot otrygghet på resan, att målet är nöjda kunder och att kunden sätts i centrum. Dagens servicelinje fungerar utmärkt med hjälpsam och kunnig personal. Den ger den stora trygghet som är så viktig för oss. Bättre kan det knappast bli.

Ni säger att den som behöver åka i mindre fordon även i fortsättningen ska kunna göra det. Vem avgör behovet? Patienten (kunden) själv, beroende på dagsformen? Eller måste man ha ett intyg från redan hårt arbetsbelastade läkare eller från någon annan? Kunden (patienten) kommer i fortsättningen inte att bli hämtad vid sjukhusentrén utan är hänvisad att vänta utanför en busstation i alla typer av väder.

Medicinska skäl. Landstingen hävdar att personer över 65 år tillhör en riskgrupp. Resa i stor grupp med allmänna kommunikationsmedel tåg/buss, innebär också ökad smittorisk. Oro, ängslan, illamående efter behandling, synproblem efter utförd starroperation att beakta. Hur klarar man av toabesök? Det är långa resor. Tänkt omlastning, med cirka 20 minuters väntan vid buss/tågstation i Karlstad, är ännu ett orosmoment.

Hur bedöms tidsaspekt och antalet i praktisk personalinsats för detta? Har ni tänkt på att denna typ av ”forsling” som ni planerar, djupt kränker den personliga integriteten hos era kunder. Att tvingas åka med ordinarie buss/tåg och blandas med resenärer i olika åldrar känns både tanklöst och respektlöst av er som ska bestämma över oss. Vi kommer att känna oss utsatta och utelämnade.

Vi i glesbygd och på landsbygd är som vanligt de stora förlorarna. Specialistvården är förlagd till CSK eller Regionsjukhuset i Örebro. Stora avstånd och lång restid. Sparförslag: Genom samarbete med landstinget kan boende i Karlstad med omnejd ges tidiga besökstider. Servicelinjens tidiga avgång klockan 07.00 och retur kan då slopas helt.

l era debattartiklar framförs att ni ”lovar ha fortsatt dialog med resenärerna”. Varför har denna dialog ej skett tidigare, innan era verklighetsfrämmande förslag framfördes? På vilket sätt och när tänker ni föra dialog med oss, som i dag (i morgon) åker med servicelinjerna?

Ni är alla varmt välkomna till Torsby för att ge information till allmänheten och diskutera med oss om tänkta förändringar!

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet KPR

Anna-Lena Arnrup

PRO

Berit Johansson

SPF

Gunilla Hangby

SKPF

Till Harald Ludviksen, landstinget, Peter Wretman, Region Värmland, Lars Bull, Per-Inge Liden och Anders Wahlen, Värmlandstrafik

Vi säger bestämt nej till de planerade förändringarna av sjukresor. Vi anser att det kommer att innebära allvarliga försämringar för äldre och sjuka. Era tankar och förslag saknar helt kontakt med verkligheten. Ni betonar och upprepar i era debattartiklar att ni har nolltolerans mot otrygghet på resan, att målet är nöjda kunder och att kunden sätts i centrum. Dagens servicelinje fungerar utmärkt med hjälpsam och kunnig personal. Den ger den stora trygghet som är så viktig för oss. Bättre kan det knappast bli.

Ni säger att den som behöver åka i mindre fordon även i fortsättningen ska kunna göra det. Vem avgör behovet? Patienten (kunden) själv, beroende på dagsformen? Eller måste man ha ett intyg från redan hårt arbetsbelastade läkare eller från någon annan? Kunden (patienten) kommer i fortsättningen inte att bli hämtad vid sjukhusentrén utan är hänvisad att vänta utanför en busstation i alla typer av väder.

Medicinska skäl. Landstingen hävdar att personer över 65 år tillhör en riskgrupp. Resa i stor grupp med allmänna kommunikationsmedel tåg/buss, innebär också ökad smittorisk. Oro, ängslan, illamående efter behandling, synproblem efter utförd starroperation att beakta. Hur klarar man av toabesök? Det är långa resor. Tänkt omlastning, med cirka 20 minuters väntan vid buss/tågstation i Karlstad, är ännu ett orosmoment.

Hur bedöms tidsaspekt och antalet i praktisk personalinsats för detta? Har ni tänkt på att denna typ av ”forsling” som ni planerar, djupt kränker den personliga integriteten hos era kunder. Att tvingas åka med ordinarie buss/tåg och blandas med resenärer i olika åldrar känns både tanklöst och respektlöst av er som ska bestämma över oss. Vi kommer att känna oss utsatta och utelämnade.

Vi i glesbygd och på landsbygd är som vanligt de stora förlorarna. Specialistvården är förlagd till CSK eller Regionsjukhuset i Örebro. Stora avstånd och lång restid. Sparförslag: Genom samarbete med landstinget kan boende i Karlstad med omnejd ges tidiga besökstider. Servicelinjens tidiga avgång klockan 07.00 och retur kan då slopas helt.

l era debattartiklar framförs att ni ”lovar ha fortsatt dialog med resenärerna”. Varför har denna dialog ej skett tidigare, innan era verklighetsfrämmande förslag framfördes? På vilket sätt och när tänker ni föra dialog med oss, som i dag (i morgon) åker med servicelinjerna?

Ni är alla varmt välkomna till Torsby för att ge information till allmänheten och diskutera med oss om tänkta förändringar!

Ledamöter i Kommunala pensionärsrådet KPR

Anna-Lena Arnrup

PRO

Berit Johansson

SPF

Gunilla Hangby

SKPF

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.