2015-03-19 06:01

2015-03-19 06:01

Det svarslösa kommunalrådet

Replik: Maria Frisk (MP)

Vi socialdemokrater anser att etableringar måste släppas på där det finns aktörer som är villiga att satsa. Därmed inte sagt att vi anser att andra områden är oviktiga, skriver Linda Larsson, Anders Tallgren, Håkan Holm Alteblad.

Svar till Maria Frisk (NWT 10/3)

Maria Frisk, kommunalråd (MP), skriver i sin replik den 10 mars att det är ett svar till oss, men artikeln innehåller ju inga svar. Inte till oss, men framför allt inte till de entreprenörer och investerare som står i kö till Bergvik, eller som vill etablera sig på Eriksberg. Texten verkar mer riktad till Miljöpartiets medlemmar, där allmänt tal om framtidens Karlstad står i fokus. Vi socialdemokrater fokuserar på dagens Karlstad och den brist på konkreta jobbsatsningar som karaktäriserar sittande majoritet (Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna).

Frisk skriver att handelsplatser som Bergvik är ett 60-talsfenomen men faktum är att Obs! Bergvik invigdes 1982 och Bergvik Köpcenter såg dagens ljus 2003. 2007 kom Ikea som är en av vår tids största och viktigaste handelsetableringar. Under den här tiden gick inte centrumhandeln under, utan tvärtom öppnade Mitticity 2006, vi har även sett en satsning på dagligvaruhandel på flera ställen i Karlstad och kransorterna och en utökning av möbelhandeln.

Att Eriksberg inte kan bebyggas inom kort beror ju bland annat på att arbetet har stått stilla sedan 2010, när den nya majoriteten tog vid. Frisk hänvisar till Trafikverket, men de lär knappast prioritera trafiklösningar där så länge Karlstads kommun säger att det inte är aktuellt med etableringar på platsen. Trafikverket har inget tillväxt- eller utvecklingsansvar för Karlstad. Det har däremot den politiska ledningen! Frisk poängterar vikten av tydlighet och realistiska tidsplaner i kontakten med företagarna. Vi instämmer. Vårt besked är tydligt: Sätt spaden i backen så snart som möjligt, för Karlstads utveckling och fler jobb!

Vi socialdemokrater anser att etableringar måste släppas på där det finns aktörer som är villiga att satsa. Därmed inte sagt att vi anser att andra områden är oviktiga, tvärtom har vi en lång rad förslag som är jobbskapande. Utöver Bergvik/Eriksberg vill vi se satsningar på stadsdelscentrum som Kronoparken och Skattkärr, men förstås också centrala Karlstad där Mercurisgallerian och resecentrum är på gång. Karlstad ska vara en attraktiv stad med ett levande centrum.

Centrum ska erbjuda små och stora event och en mångfald av kulturella inslag. Fler besöksanledningar leder till ökad handel. Handeln och besöksnäringen är branscher som skapar många jobb. De anställer ofta ungdomar och personer med utländsk bakgrund och är vägen in på arbetsmarknaden för många.

För att lyckas i våra tillväxtambitioner, så behöver vår besöksnäring med exempelvis Karlstad CCC, Wermlandsoperan, Lars Lerin-museet och Skutberget utvecklas tillsammans med nya inslag på till exempel Sannafältet sportcenter. Vi vill satsa på ungas och kvinnors nyföretagande genom riktade insatser, liksom på insatser för att underlätta generationsskiften inom små och medelstora företag. Ett annat område som är nödvändigt att prioritera är ett ökat bostadsbyggande. Då kan vi inte ha för många hinder för de hus som byggarna föreslår. Det är anmärkningsvärt att i Miljöpartiets ’kreativa Karlstad’ får inte husen ha särskilt avvikande utseende vare sig det gäller höjd, form eller färg.

Vi noterar att Frisk inte kommenterade några av de oroande siffror som vi presenterade när det gäller arbetslöshet, försörjningsstödskostnader och förlorade statliga jobb. Socialdemokraterna i Karlstad har en lång rad förslag för fler jobb, men som det är nu får de förslagen, de köande entreprenörerna och de arbetslösa vackert vänta till 2018.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, tillväxtutskottet

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Svar till Maria Frisk (NWT 10/3)

Maria Frisk, kommunalråd (MP), skriver i sin replik den 10 mars att det är ett svar till oss, men artikeln innehåller ju inga svar. Inte till oss, men framför allt inte till de entreprenörer och investerare som står i kö till Bergvik, eller som vill etablera sig på Eriksberg. Texten verkar mer riktad till Miljöpartiets medlemmar, där allmänt tal om framtidens Karlstad står i fokus. Vi socialdemokrater fokuserar på dagens Karlstad och den brist på konkreta jobbsatsningar som karaktäriserar sittande majoritet (Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna).

Frisk skriver att handelsplatser som Bergvik är ett 60-talsfenomen men faktum är att Obs! Bergvik invigdes 1982 och Bergvik Köpcenter såg dagens ljus 2003. 2007 kom Ikea som är en av vår tids största och viktigaste handelsetableringar. Under den här tiden gick inte centrumhandeln under, utan tvärtom öppnade Mitticity 2006, vi har även sett en satsning på dagligvaruhandel på flera ställen i Karlstad och kransorterna och en utökning av möbelhandeln.

Att Eriksberg inte kan bebyggas inom kort beror ju bland annat på att arbetet har stått stilla sedan 2010, när den nya majoriteten tog vid. Frisk hänvisar till Trafikverket, men de lär knappast prioritera trafiklösningar där så länge Karlstads kommun säger att det inte är aktuellt med etableringar på platsen. Trafikverket har inget tillväxt- eller utvecklingsansvar för Karlstad. Det har däremot den politiska ledningen! Frisk poängterar vikten av tydlighet och realistiska tidsplaner i kontakten med företagarna. Vi instämmer. Vårt besked är tydligt: Sätt spaden i backen så snart som möjligt, för Karlstads utveckling och fler jobb!

Vi socialdemokrater anser att etableringar måste släppas på där det finns aktörer som är villiga att satsa. Därmed inte sagt att vi anser att andra områden är oviktiga, tvärtom har vi en lång rad förslag som är jobbskapande. Utöver Bergvik/Eriksberg vill vi se satsningar på stadsdelscentrum som Kronoparken och Skattkärr, men förstås också centrala Karlstad där Mercurisgallerian och resecentrum är på gång. Karlstad ska vara en attraktiv stad med ett levande centrum.

Centrum ska erbjuda små och stora event och en mångfald av kulturella inslag. Fler besöksanledningar leder till ökad handel. Handeln och besöksnäringen är branscher som skapar många jobb. De anställer ofta ungdomar och personer med utländsk bakgrund och är vägen in på arbetsmarknaden för många.

För att lyckas i våra tillväxtambitioner, så behöver vår besöksnäring med exempelvis Karlstad CCC, Wermlandsoperan, Lars Lerin-museet och Skutberget utvecklas tillsammans med nya inslag på till exempel Sannafältet sportcenter. Vi vill satsa på ungas och kvinnors nyföretagande genom riktade insatser, liksom på insatser för att underlätta generationsskiften inom små och medelstora företag. Ett annat område som är nödvändigt att prioritera är ett ökat bostadsbyggande. Då kan vi inte ha för många hinder för de hus som byggarna föreslår. Det är anmärkningsvärt att i Miljöpartiets ’kreativa Karlstad’ får inte husen ha särskilt avvikande utseende vare sig det gäller höjd, form eller färg.

Vi noterar att Frisk inte kommenterade några av de oroande siffror som vi presenterade när det gäller arbetslöshet, försörjningsstödskostnader och förlorade statliga jobb. Socialdemokraterna i Karlstad har en lång rad förslag för fler jobb, men som det är nu får de förslagen, de köande entreprenörerna och de arbetslösa vackert vänta till 2018.

Linda Larsson (S)

Kommunalråd

Anders Tallgren (S)

Vice ordförande, tillväxtutskottet

Håkan Holm Alteblad (S)

Vice ordförande, stadsbyggnadsnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.