2015-03-12 06:01

2015-03-12 06:01

Hagfors kommun mörkar om felaktigheter

Debatt: Gamla Varmbadhuset

Man måste fråga sig vad det är egentligen är som pågår på Hagfors kommun. I våra ögon vittnar det inte bara ett synnerligen bristfälligt tjänsteutövande utan närmast om ett regelrätt sabotage, skriver Peter Sörensen.

Hagfors kommun tillkännagav häromdagen resultatet från den förnyade radonmätning som utförts i Gamla Varmbadhuset i vinter. Denna nya mätning har utförts då det visade sig att ventilationen varit avslagen under den mätning som gjordes våren 2014. Något som gjorde mätvärdena missvisande.

Att genomföra en radonmätning är en enkel historia. Eller borde i alla fall vara det. Instruktioner om exakt hur det ska gå till samt den lilla utrustning som krävs, får man via särskilt certifierade företag eller via Boverket. I dessa instruktioner står t ex att synliga öppningar i grunden skall tätas och att mätningarna skall genomföras när huset används som vanligt, med full verksamhet och påslagen ventilation.

För Hagfors kommun verkar det dock vara oerhört svårt att följa de enkla instruktionerna. Inför första mätningen tomställde man istället huset och ventilationen slogs av. Och trots flera synliga öppningar i grunden, bl a vid rörgenomföringar samt öppna kulvertar, genomförde man inga som helst åtgärder för att täta dem. Därav uppkom behovet av den andra mätning som nu alltså genomförts.

Samtidigt som resultatet av denna redovisats, ett resultat som precis som förra gången visar på förhöjda radonvärden, har det kommit till vår kännedom att samma brister som gjorde den förra mätningen värdelös, förelegat även under denna. Öppningarna i grunden har inte tätats. Huset har fortsatt varit tomställt. Och ventilationen har, enligt uppgifter från trovärdiga källor, varit ur funktion under mer än halva mätperioden. De mätdon som samlar in mätvärden har dessutom enligt vad vi erfar varit felaktigt placerade. Även denna mätning är sålunda fullkomligt missvisande och de värden den resulterat i oanvändbara.

Detta är synnerligen märkligt. Och man måste fråga sig vad det är egentligen är som pågår på Hagfors kommun. I våra ögon vittnar det inte bara ett synnerligen bristfälligt tjänsteutövande utan närmast om ett regelrätt sabotage.

Gamla Varmbadhuset i Hagfors är en genuin, välbyggd och välbevarad byggnad med ett oomtvistat högt kulturhistoriskt värde. Huset har dessutom fram till helt nyligen fungerat som utbildningslokal och bör med största sannolikhet även fortsättningsvis kunna användas som en sådan. Förutsatt att man kan få en riktigt utförd radonmätning genomförd och åtgärda eventuella kvarstående radonproblem.

Om Hagfors kommun trots detta inte anser sig ha användning av den borde det inte vara några större problem att hitta någon som har det. Byggnaden har med sin vackra exteriör och sitt centrala men ändå avskilda läge vid den brusande Hagforsen potential att bli en vacker verksamhetslokal för en hantverkare, ett galleri, ett arkitektkontor, ett bageri, ett kafé eller kanske ett turkiskt hamam.

Vi kräver att Hagfors kommun nu börjar agera professionellt och tar sitt ansvar som förvaltare av huset på allvar. Om de inte vill ta det ansvaret kräver vi att man snarast lägger ut fastigheten till försäljning så att den kan få en ägare som vill ta det. Vi kräver också att en ny mätning, där oberoende parter får full inblick i hur den genomförs, snarast påbörjas.

Peter Sörensen

Arja Källbom

Länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Leif Skymberg

Tina Papadopoulou

Lennart Olsson

Stellan Lundqvist

Föreningen Gamla Varmbadhusets Vänner

Hagfors kommun tillkännagav häromdagen resultatet från den förnyade radonmätning som utförts i Gamla Varmbadhuset i vinter. Denna nya mätning har utförts då det visade sig att ventilationen varit avslagen under den mätning som gjordes våren 2014. Något som gjorde mätvärdena missvisande.

Att genomföra en radonmätning är en enkel historia. Eller borde i alla fall vara det. Instruktioner om exakt hur det ska gå till samt den lilla utrustning som krävs, får man via särskilt certifierade företag eller via Boverket. I dessa instruktioner står t ex att synliga öppningar i grunden skall tätas och att mätningarna skall genomföras när huset används som vanligt, med full verksamhet och påslagen ventilation.

För Hagfors kommun verkar det dock vara oerhört svårt att följa de enkla instruktionerna. Inför första mätningen tomställde man istället huset och ventilationen slogs av. Och trots flera synliga öppningar i grunden, bl a vid rörgenomföringar samt öppna kulvertar, genomförde man inga som helst åtgärder för att täta dem. Därav uppkom behovet av den andra mätning som nu alltså genomförts.

Samtidigt som resultatet av denna redovisats, ett resultat som precis som förra gången visar på förhöjda radonvärden, har det kommit till vår kännedom att samma brister som gjorde den förra mätningen värdelös, förelegat även under denna. Öppningarna i grunden har inte tätats. Huset har fortsatt varit tomställt. Och ventilationen har, enligt uppgifter från trovärdiga källor, varit ur funktion under mer än halva mätperioden. De mätdon som samlar in mätvärden har dessutom enligt vad vi erfar varit felaktigt placerade. Även denna mätning är sålunda fullkomligt missvisande och de värden den resulterat i oanvändbara.

Detta är synnerligen märkligt. Och man måste fråga sig vad det är egentligen är som pågår på Hagfors kommun. I våra ögon vittnar det inte bara ett synnerligen bristfälligt tjänsteutövande utan närmast om ett regelrätt sabotage.

Gamla Varmbadhuset i Hagfors är en genuin, välbyggd och välbevarad byggnad med ett oomtvistat högt kulturhistoriskt värde. Huset har dessutom fram till helt nyligen fungerat som utbildningslokal och bör med största sannolikhet även fortsättningsvis kunna användas som en sådan. Förutsatt att man kan få en riktigt utförd radonmätning genomförd och åtgärda eventuella kvarstående radonproblem.

Om Hagfors kommun trots detta inte anser sig ha användning av den borde det inte vara några större problem att hitta någon som har det. Byggnaden har med sin vackra exteriör och sitt centrala men ändå avskilda läge vid den brusande Hagforsen potential att bli en vacker verksamhetslokal för en hantverkare, ett galleri, ett arkitektkontor, ett bageri, ett kafé eller kanske ett turkiskt hamam.

Vi kräver att Hagfors kommun nu börjar agera professionellt och tar sitt ansvar som förvaltare av huset på allvar. Om de inte vill ta det ansvaret kräver vi att man snarast lägger ut fastigheten till försäljning så att den kan få en ägare som vill ta det. Vi kräver också att en ny mätning, där oberoende parter får full inblick i hur den genomförs, snarast påbörjas.

Peter Sörensen

Arja Källbom

Länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Leif Skymberg

Tina Papadopoulou

Lennart Olsson

Stellan Lundqvist

Föreningen Gamla Varmbadhusets Vänner

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.