2015-03-10 06:00

2015-03-10 06:00

Heja Karlstad, vi kan bättre!

Replik: Utveckling

Här ska finnas rum för fler idéer, fler människor, fler företag, fler butiker och restauranger. Vi ska se till att vi ger de bästa förutsättningarna för att fler jobb skapas i Karlstad, skriver Maria Frisk.

Svar till Linda Larsson, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad (NWT 3/3)

På debattplats i NWT den 3 mars diskuterar företrädare för Socialdemokraterna i Karlstad ett inlägg på min blogg om hur vi bygger framtidens Karlstad. De menar att jag har en otidsenlig syn på hur Karlstad ska utvecklas. Jag menar att det är precis tvärtom.

Stora systemlösningar med bostäder på en plats och handel på en annan hör till 1960-talets planeringsideal och handlar mer om staden som system än om en stad byggd för människor. I framtidens stad kan man både jobba, handla och umgås på samma område och möten mellan människor genererar nya idéer och ger både grogrund och växtkraft för nya företag. Jobb och tillväxt följer människor, inte tvärtom. Därför är det viktigt att vara en plats där människor vill vara.

Inför kommunens bostadsmarknadsdag 2013 fick Karlstadborna ta fram de platser de gillade bäst i Karlstad. Samtliga handlade om grönområden, parker och vatten. Det är det vi ska ta fasta på när vi ska göra Karlstad än mer attraktivt. Här ska finnas rum för fler idéer, fler människor, fler företag, fler butiker och restauranger. Vi ska se till att vi ger de bästa förutsättningarna för att fler jobb skapas i Karlstad. En långsiktighet kring etableringar och en tydlighet med hur Karlstad kan utvecklas ger goda förutsättningar för företag och människor att satsa tid, pengar och kraft här. Vi måste presentera våra visioner kring framtidens Karlstad, och se till helheten istället för att skapa en plan för varje enskilt tillfälle.

Vad är då viktigt i det arbetet? Tydlighet. När vi jobbat med kommunens service gentemot företag har just tydlighet varit ett av ledorden. Att som Socialdemokraterna nu gör, mena att mer externhandel på Eriksberg kan börja byggas inom kort, är inte seriöst. En seriös kommunpolitik är tydlig med när i tid områden kan tänkas vara klara att bebyggas, för att företagen ska kunna planera sin verksamhet utifrån tidplaner som håller. Trafikverket har presenterat lösningar på trafiksituationen som inte är gjorda i en handvändning, men som heller inte är omöjliga. Och nu jobbar vi vidare utifrån det.

Fler människor i Karlstad ger handeln växtkraft. Men medan Socialdemokraterna vill attrahera fler Karlstadsbor med externhandel, bostäder och jobb tror jag på en spännande modern stad som utmanar, med utrymme för kreativitet, mångfald och kultur, med arbetstillfällen, bostäder och god service och med god jordmån för både företag och människor att växa. Vi kan inte sätta oss ner och ta till gårdagens lösningar på framtidens utmaningar. Vi måste vara bättre förberedda än så.

Jag tror på Karlstad. Vi är många som gör det. Jag vill att vi tillsammans ska utveckla våra offentliga miljöer, satsa på kultur, fortsätta bygga bostäder, fortsätta modernisera våra transportsätt, utveckla vår service och etableringsarbete gentemot företag och fortsätta arbetet med att förverkliga visionen om ett modernt Karlstad för alla.

Maria Frisk (MP)

Kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott

Svar till Linda Larsson, Anders Tallgren och Håkan Holm Alteblad (NWT 3/3)

På debattplats i NWT den 3 mars diskuterar företrädare för Socialdemokraterna i Karlstad ett inlägg på min blogg om hur vi bygger framtidens Karlstad. De menar att jag har en otidsenlig syn på hur Karlstad ska utvecklas. Jag menar att det är precis tvärtom.

Stora systemlösningar med bostäder på en plats och handel på en annan hör till 1960-talets planeringsideal och handlar mer om staden som system än om en stad byggd för människor. I framtidens stad kan man både jobba, handla och umgås på samma område och möten mellan människor genererar nya idéer och ger både grogrund och växtkraft för nya företag. Jobb och tillväxt följer människor, inte tvärtom. Därför är det viktigt att vara en plats där människor vill vara.

Inför kommunens bostadsmarknadsdag 2013 fick Karlstadborna ta fram de platser de gillade bäst i Karlstad. Samtliga handlade om grönområden, parker och vatten. Det är det vi ska ta fasta på när vi ska göra Karlstad än mer attraktivt. Här ska finnas rum för fler idéer, fler människor, fler företag, fler butiker och restauranger. Vi ska se till att vi ger de bästa förutsättningarna för att fler jobb skapas i Karlstad. En långsiktighet kring etableringar och en tydlighet med hur Karlstad kan utvecklas ger goda förutsättningar för företag och människor att satsa tid, pengar och kraft här. Vi måste presentera våra visioner kring framtidens Karlstad, och se till helheten istället för att skapa en plan för varje enskilt tillfälle.

Vad är då viktigt i det arbetet? Tydlighet. När vi jobbat med kommunens service gentemot företag har just tydlighet varit ett av ledorden. Att som Socialdemokraterna nu gör, mena att mer externhandel på Eriksberg kan börja byggas inom kort, är inte seriöst. En seriös kommunpolitik är tydlig med när i tid områden kan tänkas vara klara att bebyggas, för att företagen ska kunna planera sin verksamhet utifrån tidplaner som håller. Trafikverket har presenterat lösningar på trafiksituationen som inte är gjorda i en handvändning, men som heller inte är omöjliga. Och nu jobbar vi vidare utifrån det.

Fler människor i Karlstad ger handeln växtkraft. Men medan Socialdemokraterna vill attrahera fler Karlstadsbor med externhandel, bostäder och jobb tror jag på en spännande modern stad som utmanar, med utrymme för kreativitet, mångfald och kultur, med arbetstillfällen, bostäder och god service och med god jordmån för både företag och människor att växa. Vi kan inte sätta oss ner och ta till gårdagens lösningar på framtidens utmaningar. Vi måste vara bättre förberedda än så.

Jag tror på Karlstad. Vi är många som gör det. Jag vill att vi tillsammans ska utveckla våra offentliga miljöer, satsa på kultur, fortsätta bygga bostäder, fortsätta modernisera våra transportsätt, utveckla vår service och etableringsarbete gentemot företag och fortsätta arbetet med att förverkliga visionen om ett modernt Karlstad för alla.

Maria Frisk (MP)

Kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.