2015-03-09 06:01

2015-03-09 06:01

Näringslivet i Värmland behöver besked

Debatt: Infrastruktur

I vardagen är transportsystemet en helt avgörande faktor för det enskilda företaget. Medarbetare ska komma till jobbet. Kunder och leverantörer ska besöka företaget och varor ska transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över, skriver Frida Johansson.

De värmländska företagen ställs inför en allt hårdare konkurrens. Sverige och världen förändras, och den som inte kan utvecklas i takt med förändringarna halkar efter. Det ställer nya och hårdare krav på en fungerande infrastruktur. I Värmland står vi och stampar. Företag som vill växa och utvecklas behöver besked i avgörande frågor kopplade till infrastruktur.

Det råder stor osäkerhet i många infrastrukturfrågor och många företag vet inte på vilket ben de ska stå. Vågar man som affärsresenär lita på att tåget till Stockholm kommer fram i tid? Vilka blir kostnaderna om en vägslitageskatt införs och hur ska man tänka vid nyinvesteringar i lastbilar? Vågar man investera i hållbara transporter via Vänern när man inte vet hur det blir med varken nya Hisingsbron eller slussarna? Nu behövs beslut och besked.

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende näringslivsorganisation som arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Vi företräder 1 100 företag, med 50 000 anställda, i regionen. Det är våra medlemmar som finansierar oss och sätter vår agenda. Våra medlemmar anser att en fungerande infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för att de ska kunna växa och verka i Värmland. Därför är också infrastrukturen en viktig del i Handelskammarens påverkansprogram.

Att våra medlemsföretag pekat ut just infrastrukturen är inte förvånande. I vardagen är transportsystemet en helt avgörande faktor för det enskilda företaget. Medarbetare ska komma till jobbet. Kunder och leverantörer ska besöka företaget och varor ska transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över. En investering i infrastruktur är en generator för tillväxt, som påverkar allt från bostadsbyggande till kompetensförsörjning. Den omfördelar tillgångar genom att skapa förutsättningar och framkomlighet för människor och gods i den region där den investeras. På så sätt finns det vinnare och förlorare.

Handelskammaren har därför bjudit in Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) till en infrastrukturkonferens. I dag samlas de som planerar, beslutar om och verkställer infrastruktur och de som använder den på Karlstad CCC, för att samtala om utmaningar och lösningar.

Vi kommer att lyfta Handelskammarens prioriterade punkter, som ett samlat värmländskt näringsliv har givit oss i uppdrag att driva. Det handlar bland annat om snabba och pålitliga tåg mellan Stockholm och Oslo, ett införande av 74 ton maxvikt på lastbil, problematiken kring vägslitageskatten, vikten av nya slussar i Trollhätte kanal, faran med en låg höjd på nya Hisingsbron och vikten av en flyglinje till en internationell hubb.

Vi vet att infrastruktursatsningar och utredningar tar tid. Transportsystemet måste fungera i dag, samtidigt som vi måste möta framtidens utmaningar med ökad internationalisering, förändrade befolkningsstrukturer, ett ökat godsflöde och viktiga klimatmål. Men de värmländska företagen har inte tid att vänta. Politiska beslut som dröjer skapar osäkerhet, vilket i sin tur bromsar investeringar och minskar företagens konkurrenskraft. Detta i sin tur påverkar såväl arbetstillfällen som vår regions attraktionskraft.

I dag lyfter vi de värmländska företagens behov av ett tillförlitligt transportsystem, där alla transportslag är viktiga, och vi hoppas på gehör och besked för värmländsk konkurrenskraft.

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

De värmländska företagen ställs inför en allt hårdare konkurrens. Sverige och världen förändras, och den som inte kan utvecklas i takt med förändringarna halkar efter. Det ställer nya och hårdare krav på en fungerande infrastruktur. I Värmland står vi och stampar. Företag som vill växa och utvecklas behöver besked i avgörande frågor kopplade till infrastruktur.

Det råder stor osäkerhet i många infrastrukturfrågor och många företag vet inte på vilket ben de ska stå. Vågar man som affärsresenär lita på att tåget till Stockholm kommer fram i tid? Vilka blir kostnaderna om en vägslitageskatt införs och hur ska man tänka vid nyinvesteringar i lastbilar? Vågar man investera i hållbara transporter via Vänern när man inte vet hur det blir med varken nya Hisingsbron eller slussarna? Nu behövs beslut och besked.

Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende näringslivsorganisation som arbetar för att göra Värmland till en ännu bättre plats för företagen. Vi företräder 1 100 företag, med 50 000 anställda, i regionen. Det är våra medlemmar som finansierar oss och sätter vår agenda. Våra medlemmar anser att en fungerande infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för att de ska kunna växa och verka i Värmland. Därför är också infrastrukturen en viktig del i Handelskammarens påverkansprogram.

Att våra medlemsföretag pekat ut just infrastrukturen är inte förvånande. I vardagen är transportsystemet en helt avgörande faktor för det enskilda företaget. Medarbetare ska komma till jobbet. Kunder och leverantörer ska besöka företaget och varor ska transporteras såväl till den egna verksamheten som till kunder världen över. En investering i infrastruktur är en generator för tillväxt, som påverkar allt från bostadsbyggande till kompetensförsörjning. Den omfördelar tillgångar genom att skapa förutsättningar och framkomlighet för människor och gods i den region där den investeras. På så sätt finns det vinnare och förlorare.

Handelskammaren har därför bjudit in Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson (S) till en infrastrukturkonferens. I dag samlas de som planerar, beslutar om och verkställer infrastruktur och de som använder den på Karlstad CCC, för att samtala om utmaningar och lösningar.

Vi kommer att lyfta Handelskammarens prioriterade punkter, som ett samlat värmländskt näringsliv har givit oss i uppdrag att driva. Det handlar bland annat om snabba och pålitliga tåg mellan Stockholm och Oslo, ett införande av 74 ton maxvikt på lastbil, problematiken kring vägslitageskatten, vikten av nya slussar i Trollhätte kanal, faran med en låg höjd på nya Hisingsbron och vikten av en flyglinje till en internationell hubb.

Vi vet att infrastruktursatsningar och utredningar tar tid. Transportsystemet måste fungera i dag, samtidigt som vi måste möta framtidens utmaningar med ökad internationalisering, förändrade befolkningsstrukturer, ett ökat godsflöde och viktiga klimatmål. Men de värmländska företagen har inte tid att vänta. Politiska beslut som dröjer skapar osäkerhet, vilket i sin tur bromsar investeringar och minskar företagens konkurrenskraft. Detta i sin tur påverkar såväl arbetstillfällen som vår regions attraktionskraft.

I dag lyfter vi de värmländska företagens behov av ett tillförlitligt transportsystem, där alla transportslag är viktiga, och vi hoppas på gehör och besked för värmländsk konkurrenskraft.

Frida Johansson

Vd, Handelskammaren Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.