2015-03-02 06:00

2015-03-02 06:00

Konkreta förslag för integration i hela landet

Debatt: Migrationspolitik

Hur vi klarar flyktingars boende och jobb är därför avgörande både för deras egen situation, men också för deras framtida bidrag till det svenska samhället, skriver Johanna Jönsson och Daniel Bäckström.

Sveriges integration håller inte måttet. Det är ingenting vi hymlar om. Men ingen vinner på att peka finger för vem som bär skulden för detta. Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret. Det avgörande är vad man vill göra för att möta denna samhällsutmaning. Den stora skiljelinjen i svensk integrationspolitik går mellan de som fokuserar på retorik och de som fokuserar på praktik. Mellan ord och handling.

Mottagandet av människor som sökt sig till Sverige från krig och förföljelse har utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningarna. Det beror bland annat på att vi i dag har den största flyktingströmmen i världen på sjuttio år, men framför allt på att det svenska mottagandet har varit alltför bristfälligt.

De ekonomiska effekterna av denna nya situation beror helt på hur många som får ett jobb och hur väl människor kan komma till sin rätt i sitt nya hemland. Hur vi klarar flyktingars boende och jobb är därför avgörande både för deras egen situation, men också för deras framtida bidrag till det svenska samhället. Läget i landet är just nu på vissa ställen alarmerande, med brist på ordning, logistik och samordning.

Därför har Centerpartiet presenterat 20 konkreta förslag för att förbättra integrationen genom reformer för fler jobb på en mer välfungerande arbetsmarknad, en bättre bostadsmarknad och bättre förutsättningar för kommunerna att erbjuda ett bra mottagande.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ytterligare myndigheter har, ofta på grund av beslut från styrande politiker, skapat byråkratiska system och påbud som överlappar varandra. Brist på flexibilitet leder ofta till kaos på lokal nivå, och konsekvenserna drabbar flyktingarna, men även kommunerna. Den omedelbara logistiska situationen måste lösas, bostäder finnas eller byggas, men framför allt måste flyktingarna komma i jobb mycket snabbare än de gör i dag.

Inför denna situation står vänsterregeringen helt handlingsförlamad. Sedan den tillträdde har inte ett enda förslag presenterats för bättre asylmottagande och integration. Mot regeringens handlingsförlamning står Centerpartiet med en konkret och jordnära politik. En politik som försöker lösa problemen så rakt och enkelt som möjligt. Byråkratiska regler måste ge vika för förnuftiga lösningar: behövs enkla bostäder: bygg enkelt. Behövs enkla jobb: tillåt tillfälliga sådana. Utgå från vad kommunerna behöver för att klara situationen, inte vad myndigheterna begär.

Rätt svar behöver inte alltid komma från en myndighet utan kan komma från lokala initiativ, föreningar och individer. Dessa kan med små resurser ofta nå bättre resultat än de stora statliga byråkratierna.

Johanna Jönsson (C)

Riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C)

Riksdagsledamot

Sveriges integration håller inte måttet. Det är ingenting vi hymlar om. Men ingen vinner på att peka finger för vem som bär skulden för detta. Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret. Det avgörande är vad man vill göra för att möta denna samhällsutmaning. Den stora skiljelinjen i svensk integrationspolitik går mellan de som fokuserar på retorik och de som fokuserar på praktik. Mellan ord och handling.

Mottagandet av människor som sökt sig till Sverige från krig och förföljelse har utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningarna. Det beror bland annat på att vi i dag har den största flyktingströmmen i världen på sjuttio år, men framför allt på att det svenska mottagandet har varit alltför bristfälligt.

De ekonomiska effekterna av denna nya situation beror helt på hur många som får ett jobb och hur väl människor kan komma till sin rätt i sitt nya hemland. Hur vi klarar flyktingars boende och jobb är därför avgörande både för deras egen situation, men också för deras framtida bidrag till det svenska samhället. Läget i landet är just nu på vissa ställen alarmerande, med brist på ordning, logistik och samordning.

Därför har Centerpartiet presenterat 20 konkreta förslag för att förbättra integrationen genom reformer för fler jobb på en mer välfungerande arbetsmarknad, en bättre bostadsmarknad och bättre förutsättningar för kommunerna att erbjuda ett bra mottagande.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ytterligare myndigheter har, ofta på grund av beslut från styrande politiker, skapat byråkratiska system och påbud som överlappar varandra. Brist på flexibilitet leder ofta till kaos på lokal nivå, och konsekvenserna drabbar flyktingarna, men även kommunerna. Den omedelbara logistiska situationen måste lösas, bostäder finnas eller byggas, men framför allt måste flyktingarna komma i jobb mycket snabbare än de gör i dag.

Inför denna situation står vänsterregeringen helt handlingsförlamad. Sedan den tillträdde har inte ett enda förslag presenterats för bättre asylmottagande och integration. Mot regeringens handlingsförlamning står Centerpartiet med en konkret och jordnära politik. En politik som försöker lösa problemen så rakt och enkelt som möjligt. Byråkratiska regler måste ge vika för förnuftiga lösningar: behövs enkla bostäder: bygg enkelt. Behövs enkla jobb: tillåt tillfälliga sådana. Utgå från vad kommunerna behöver för att klara situationen, inte vad myndigheterna begär.

Rätt svar behöver inte alltid komma från en myndighet utan kan komma från lokala initiativ, föreningar och individer. Dessa kan med små resurser ofta nå bättre resultat än de stora statliga byråkratierna.

Johanna Jönsson (C)

Riksdagsledamot och integrationspolitisk talesperson

Daniel Bäckström (C)

Riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.