2015-02-28 06:00

2015-02-28 06:00

Dra inte undan mattan

Debatt: Ungdomsjobben

För alla dessa företag runtom i Värmland, som behövs för att skapa jobb i såväl Munkfors som i Karlstad för att underlätta för såväl unga som nyanlända att ta sig ut i arbetslivet, behövs långsiktig reduktion av kostnaderna att anställa, skriver Anders Lenhoff och Josefine Fransson.

I Värmland är det enligt den senaste veckostatistiken från Arbetsförmedlingen knappt 12 000 personer som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa är nästan 3 000 under 24 år. Arbetslösheten återfinns såväl i Karlstad, med 840 arbetslösa unga som i Munkfors med 81 arbetslösa unga.

Detta är illa nog. Men situationen kommer att bli ännu värre. Regeringspartierna, Vänstern och Sverigedemokraterna vill ta bort reduktion av sociala avgifter för unga som den förra regeringen införde. Möjligheten att få ett riktigt jobb kommer därmed att begränsas, risken för att fler i stället blir arbetslösa är stor. Vi hör redan nu hur våra medlemsföretag överväger att flytta verksamhet till andra länder, eller tvingas att säga nej till uppdrag för den ersättning som kunden är beredd att betala inte täcker omkostnaderna. Ett borttagande av reduktionen kan kosta en arbetsgivare så mycket som 45 000 per år och anställd. Reduktionen av avgiften för ungefär 6 unga medarbetare har inneburit att arbetsgivaren sparat så mycket att det motsvarar en ny anställning.

Det är viktigt att bevara jobben på små orter för att hålla landsbygden levande. Det finns också en politisk enighet om att vi behöver värna svenska företag för att minska utflyttningen till andra länder. Det är i företagen jobben skapas och hur många som skapas beror på företagens möjlighet att verka. Det styrs i sin tur bland annat av marknaden men även att företagen ska hitta rätt personal och att kostnaden att anställa är konkurrenskraftig i förhållande till leverantörer.

Företagen fyller också en viktig roll i att skapa jobb till ungdomar, i många fall förenat med en risk eftersom ungdomarna kan vara oprövade och sakna den kunskap som erfordras. Vägen in i arbetslivet börjar ofta på ett tjänsteföretag. Inte minst ungdomar återfinns i företag inom callcenter, städ, bevakning, bemanning och personliga assistenter. Jobb som det i många fall finns ett behov av på de flesta orterna i Värmland. En del av företagen arbetar på en hemmamarknad, andra verkar i en global konkurrens där arbetsuppgifterna kan flyttas till andra delar av Sverige eller i världen. För många ungdomar är dessa jobb ett sätt att lära sig ett arbete, att utvecklas till andra men även för att utbilda sig vidare.

I ett tjänsteföretag är kostnaden för personal den i särklass största kostnaden, för många av dem är det mellan 70-90 procent av omkostnaderna. Många av dessa företag har tecknat långa kontrakt med sina kunder, många har små marginaler då konkurrensen om uppdragen är hård. Det går inte att få kompensation av kunderna för plötsligt ökade omkostnader. Andra företag är beroende av avtal med kommuner där ersättningen är baserad på specifika uppdrag, så är det t ex för personliga assistenter. Det går inte att helt plötsligt rationalisera när kostnadsersättningen förändras.

För alla dessa företag runtom i Värmland, som behövs för att skapa jobb i såväl Munkfors som i Karlstad för att underlätta för såväl unga som nyanlända att ta sig ut i arbetslivet, behövs långsiktig reduktion av kostnaderna att anställa. Därför har reduktionen av sociala avgifter för unga varit så bra. Det är moroten för att satsa på ett oprövat kort. Därför är det obegripligt hur regeringen kan välja att satsa på praktiker istället för riktiga jobb. Regeringen har all anledning att känna oro för att behöva stå till svar för färre jobb, färre jobb för ungdomar, verksamheter som flyttar till andra länder – precis den utveckling man säger sig vilja motverka. Än har regeringen chans att ta sitt förnuft till fånga.

Anders Lenhoff

Regionchef, Almega Väst och Mitt

Josefine Fransson

Näringspolitisk kommunikatör, Almega

I Värmland är det enligt den senaste veckostatistiken från Arbetsförmedlingen knappt 12 000 personer som är arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av dessa är nästan 3 000 under 24 år. Arbetslösheten återfinns såväl i Karlstad, med 840 arbetslösa unga som i Munkfors med 81 arbetslösa unga.

Detta är illa nog. Men situationen kommer att bli ännu värre. Regeringspartierna, Vänstern och Sverigedemokraterna vill ta bort reduktion av sociala avgifter för unga som den förra regeringen införde. Möjligheten att få ett riktigt jobb kommer därmed att begränsas, risken för att fler i stället blir arbetslösa är stor. Vi hör redan nu hur våra medlemsföretag överväger att flytta verksamhet till andra länder, eller tvingas att säga nej till uppdrag för den ersättning som kunden är beredd att betala inte täcker omkostnaderna. Ett borttagande av reduktionen kan kosta en arbetsgivare så mycket som 45 000 per år och anställd. Reduktionen av avgiften för ungefär 6 unga medarbetare har inneburit att arbetsgivaren sparat så mycket att det motsvarar en ny anställning.

Det är viktigt att bevara jobben på små orter för att hålla landsbygden levande. Det finns också en politisk enighet om att vi behöver värna svenska företag för att minska utflyttningen till andra länder. Det är i företagen jobben skapas och hur många som skapas beror på företagens möjlighet att verka. Det styrs i sin tur bland annat av marknaden men även att företagen ska hitta rätt personal och att kostnaden att anställa är konkurrenskraftig i förhållande till leverantörer.

Företagen fyller också en viktig roll i att skapa jobb till ungdomar, i många fall förenat med en risk eftersom ungdomarna kan vara oprövade och sakna den kunskap som erfordras. Vägen in i arbetslivet börjar ofta på ett tjänsteföretag. Inte minst ungdomar återfinns i företag inom callcenter, städ, bevakning, bemanning och personliga assistenter. Jobb som det i många fall finns ett behov av på de flesta orterna i Värmland. En del av företagen arbetar på en hemmamarknad, andra verkar i en global konkurrens där arbetsuppgifterna kan flyttas till andra delar av Sverige eller i världen. För många ungdomar är dessa jobb ett sätt att lära sig ett arbete, att utvecklas till andra men även för att utbilda sig vidare.

I ett tjänsteföretag är kostnaden för personal den i särklass största kostnaden, för många av dem är det mellan 70-90 procent av omkostnaderna. Många av dessa företag har tecknat långa kontrakt med sina kunder, många har små marginaler då konkurrensen om uppdragen är hård. Det går inte att få kompensation av kunderna för plötsligt ökade omkostnader. Andra företag är beroende av avtal med kommuner där ersättningen är baserad på specifika uppdrag, så är det t ex för personliga assistenter. Det går inte att helt plötsligt rationalisera när kostnadsersättningen förändras.

För alla dessa företag runtom i Värmland, som behövs för att skapa jobb i såväl Munkfors som i Karlstad för att underlätta för såväl unga som nyanlända att ta sig ut i arbetslivet, behövs långsiktig reduktion av kostnaderna att anställa. Därför har reduktionen av sociala avgifter för unga varit så bra. Det är moroten för att satsa på ett oprövat kort. Därför är det obegripligt hur regeringen kan välja att satsa på praktiker istället för riktiga jobb. Regeringen har all anledning att känna oro för att behöva stå till svar för färre jobb, färre jobb för ungdomar, verksamheter som flyttar till andra länder – precis den utveckling man säger sig vilja motverka. Än har regeringen chans att ta sitt förnuft till fånga.

Anders Lenhoff

Regionchef, Almega Väst och Mitt

Josefine Fransson

Näringspolitisk kommunikatör, Almega

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.