2015-02-26 06:00

2015-02-26 06:00

Mellanskog odlar myter

Replik: Skogsbruket

Sjumilaskogen är borta, kalhuggen, sönderkörd av 60-tons skogsmaskiner, brutalt byggda skogsbilvägar, sönderkörda skogsbäckar, skövlade tjäderspelplatser, kalhuggna bergssidor, ödelagda byar, skriver Göran Rönning.

Svar till Karin Perers (NWT 7/1)

I NWT den 7 januari skriver Skogsägareförening Mellanskogs ordförande Karin Perers, tillika Centerpolitiker, om att det är dags att vakna upp. Hon påstår att ”vidsträckta skogar bidrar redan nu med timmer, massaved, biobränsle och underbara naturupplevelser för enskilda personer och växande ekoturism.”

Mellanskog odlar myter, ty de vidsträckta skogarna Perers talar om, existerar inte i längre i verkligheten. Sjumilaskogen är borta, kalhuggen, sönderkörd av 60-tons skogsmaskiner, brutalt byggda skogsbilvägar, sönderkörda skogsbäckar, skövlade tjäderspelplatser, kalhuggna bergssidor, ödelagda byar. Kort sagt ett vandaliserat skogslandskap, applåderat av Centerpartiet och LRF. För den som vill se verkligheten, rekommenderas en flygtur över Sveriges skogslandskap. Ni kommer att bli förskräckta över vad ni ser.

Mellanskogs ordförande och Centerpolitiken påstår bl a att ” förändringar i brukande och naturhänsyn i dag kan på allvar avläsas först om några årtionden”. Läsaren förleds därpå att tro på en politiker och skogsägarrörelse som medvetet manipulerar folket.

Så här säger forskningen. 200 forskare har i ett upprop riktat till riksdag och regeringen pekat på stora brister i dagens skogsskötsel, samt varnat för biologisk utarmning och hotade ekosystemtjänster. Statens Naturvårdsverks rapport visar att regeringens och riksdagens uppsatta miljömål ”Levande skogar” inte kommer att uppnås 2020 – om fem år!

Artdatabankens rapport 2011 – Tillståndet i skogen: ”Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar. Rödlistan och undersökningar visar att förlusten av biologisk mångfald i skogen fortsätter.” Det här känner naturligtvis politiken Karin Perers, ordförande i Mellanskog till, men fortsätter den förljugna retoriken.

Låt oss avsluta med vad forskaren BG Johansson säger i Biodiverse nummer 1, 2013 Centrum för biologisk forskning SLU:

”Makten över kunskapen. Om man inte kan vara överens om vissa grundläggande fakta om viken åsikt som helst om hur verkligheten ser ut är lika sann eller falsk som en annan, finns inte längre någon möjlighet att ta beslut på en objektiv grund. Vi hamnar då i ett samhälle där det blir den som har den ekonomiska och politiska makten som definierar sanningen.

Vetenskapen må beskyllas för att vara vår tids religion, men att inte basera viktiga beslut på vad vi faktiskt vet utan istället på vad som gynnar vissa politiska eller ekonomiskt starka intressen, är skrämmande.”

Göran Rönning

Samhällsdebattör som i fyra decennier sett skogskövlingen accelerera

Svar till Karin Perers (NWT 7/1)

I NWT den 7 januari skriver Skogsägareförening Mellanskogs ordförande Karin Perers, tillika Centerpolitiker, om att det är dags att vakna upp. Hon påstår att ”vidsträckta skogar bidrar redan nu med timmer, massaved, biobränsle och underbara naturupplevelser för enskilda personer och växande ekoturism.”

Mellanskog odlar myter, ty de vidsträckta skogarna Perers talar om, existerar inte i längre i verkligheten. Sjumilaskogen är borta, kalhuggen, sönderkörd av 60-tons skogsmaskiner, brutalt byggda skogsbilvägar, sönderkörda skogsbäckar, skövlade tjäderspelplatser, kalhuggna bergssidor, ödelagda byar. Kort sagt ett vandaliserat skogslandskap, applåderat av Centerpartiet och LRF. För den som vill se verkligheten, rekommenderas en flygtur över Sveriges skogslandskap. Ni kommer att bli förskräckta över vad ni ser.

Mellanskogs ordförande och Centerpolitiken påstår bl a att ” förändringar i brukande och naturhänsyn i dag kan på allvar avläsas först om några årtionden”. Läsaren förleds därpå att tro på en politiker och skogsägarrörelse som medvetet manipulerar folket.

Så här säger forskningen. 200 forskare har i ett upprop riktat till riksdag och regeringen pekat på stora brister i dagens skogsskötsel, samt varnat för biologisk utarmning och hotade ekosystemtjänster. Statens Naturvårdsverks rapport visar att regeringens och riksdagens uppsatta miljömål ”Levande skogar” inte kommer att uppnås 2020 – om fem år!

Artdatabankens rapport 2011 – Tillståndet i skogen: ”Anledningen till att tre av fyra rödlistade skogarter minskar är omvandlingen av kontinuitetsskogar till produktionsskogar. Rödlistan och undersökningar visar att förlusten av biologisk mångfald i skogen fortsätter.” Det här känner naturligtvis politiken Karin Perers, ordförande i Mellanskog till, men fortsätter den förljugna retoriken.

Låt oss avsluta med vad forskaren BG Johansson säger i Biodiverse nummer 1, 2013 Centrum för biologisk forskning SLU:

”Makten över kunskapen. Om man inte kan vara överens om vissa grundläggande fakta om viken åsikt som helst om hur verkligheten ser ut är lika sann eller falsk som en annan, finns inte längre någon möjlighet att ta beslut på en objektiv grund. Vi hamnar då i ett samhälle där det blir den som har den ekonomiska och politiska makten som definierar sanningen.

Vetenskapen må beskyllas för att vara vår tids religion, men att inte basera viktiga beslut på vad vi faktiskt vet utan istället på vad som gynnar vissa politiska eller ekonomiskt starka intressen, är skrämmande.”

Göran Rönning

Samhällsdebattör som i fyra decennier sett skogskövlingen accelerera

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.