2015-02-23 06:00

2015-02-23 06:00

Beredskap mot våldsbejakande extremism

Debatt: Brottsförebyggande

Ökad kunskap, stärkt förebyggande arbete och beredskap för att stödja avhoppare från våldsbejakande extremistiska miljöer efterfrågas i den kartläggning som Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland släpper i dag.

FoU Välfärd Värmland har genomfört kartläggningen på uppdrag av Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland. Studien har undersökt behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmland för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer – den autonoma miljön, vit makt-miljö samt våldsbejakande islamistisk extremism. Inget akut behov av stöd till avhoppare från miljöerna upplevs i länet idag, och det ska vi vara glada för.

Att läget inte verkar vara akut ger oss utrymme att skapa beredskap i de här frågorna. Det ger oss tid att stärka det förebyggande arbetet, det som vi aldrig kan luta oss tillbaka och känna oss klara med, för det är ett ständigt pågående arbete. Det ger oss också tid att samverka, bygga samarbeten och nätverk i länet – för det här är en fråga som vi gemensamt måste ta ansvar för.

Förra helgen skakades vi av ytterligare terrordåd. Denna gång i vårt grannland Danmark. Det är fruktansvärt och vi står ännu en gång oförberedda. Det vi inte ska stå oförberedda inför är att tidigt förebygga grogrunden för liknande dåd. Och att ge stöd till personer inom de miljöer som är beredda att utföra liknande attentat.

En trend bland verksamheterna som deltagit i studien; skola, socialtjänst, polis och politik, är dock att problematiken med våldsbejakande extremism upplevs öka och att därmed behovet av att kunna ge stöd till avhoppare och anhöriga ökar. Likaså efterfrågas mer kunskap, mer fokus på just förebyggande arbete och stärkt samverkan för att möta problematiken. Det betonas att vi måste möta frågan tillsammans på regional nivå, sett till resurser, kompetens och att dessa miljöer och våra ungdomar rör sig över länet. Civilsamhället ses som en part att vara ett nav kring detta arbete, framförallt då det finns en obenägenhet inom de extremistiska miljöerna att vända sig myndigheter.

Vi vet att problemet finns i Värmland. Vi vet dessutom att vit makt-miljön är aktiv i vårt län och att vi sticker ut i landet om vi bortser från storstadsregionerna. Den autonoma miljön finns också närvarande och syns inte minst i aktioner mot vit makt-miljö. Vi vet också att det finns personer som rest till Syrien för att strida för IS.

För att möta det växande behov som verksamheterna ger uttryck för så behöver vi höja kunskapen om frågorna och samtala kring dem. Vi måste också föra en dialog om hur vi kan skapa rutiner och beredskap för att ge stöd den dagen en person knackar på vår dörr och vill ha hjälp att bryta med en destruktiv miljö.

Därför kommer vi att gå vidare och starta en dialog om de här frågorna och vägen framåt mot ett stärkt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland. I samverkan med skola, socialtjänst och polis kan vi utveckla ett mer långsiktigt och tidigt förebyggande arbete samt beredskap att stödja personer, och deras anhöriga, som vill lämna de här miljöerna.

Ett första steg tas i maj då vi bjuder in till en konferens för att öka kunskapen och skapa en gemensam referensram. Vår förhoppning är att detta kan bli ett bra avstamp för vårt fortsatta gemensamma arbete.

Hans Olsson

Tf ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

FoU Välfärd Värmland har genomfört kartläggningen på uppdrag av Brottsförebyggande Centrum i Värmland och Brottsofferjouren Värmland. Studien har undersökt behov och förutsättningar för en avhopparverksamhet i Värmland för personer som vill lämna våldsbejakande extremistiska miljöer – den autonoma miljön, vit makt-miljö samt våldsbejakande islamistisk extremism. Inget akut behov av stöd till avhoppare från miljöerna upplevs i länet idag, och det ska vi vara glada för.

Att läget inte verkar vara akut ger oss utrymme att skapa beredskap i de här frågorna. Det ger oss tid att stärka det förebyggande arbetet, det som vi aldrig kan luta oss tillbaka och känna oss klara med, för det är ett ständigt pågående arbete. Det ger oss också tid att samverka, bygga samarbeten och nätverk i länet – för det här är en fråga som vi gemensamt måste ta ansvar för.

Förra helgen skakades vi av ytterligare terrordåd. Denna gång i vårt grannland Danmark. Det är fruktansvärt och vi står ännu en gång oförberedda. Det vi inte ska stå oförberedda inför är att tidigt förebygga grogrunden för liknande dåd. Och att ge stöd till personer inom de miljöer som är beredda att utföra liknande attentat.

En trend bland verksamheterna som deltagit i studien; skola, socialtjänst, polis och politik, är dock att problematiken med våldsbejakande extremism upplevs öka och att därmed behovet av att kunna ge stöd till avhoppare och anhöriga ökar. Likaså efterfrågas mer kunskap, mer fokus på just förebyggande arbete och stärkt samverkan för att möta problematiken. Det betonas att vi måste möta frågan tillsammans på regional nivå, sett till resurser, kompetens och att dessa miljöer och våra ungdomar rör sig över länet. Civilsamhället ses som en part att vara ett nav kring detta arbete, framförallt då det finns en obenägenhet inom de extremistiska miljöerna att vända sig myndigheter.

Vi vet att problemet finns i Värmland. Vi vet dessutom att vit makt-miljön är aktiv i vårt län och att vi sticker ut i landet om vi bortser från storstadsregionerna. Den autonoma miljön finns också närvarande och syns inte minst i aktioner mot vit makt-miljö. Vi vet också att det finns personer som rest till Syrien för att strida för IS.

För att möta det växande behov som verksamheterna ger uttryck för så behöver vi höja kunskapen om frågorna och samtala kring dem. Vi måste också föra en dialog om hur vi kan skapa rutiner och beredskap för att ge stöd den dagen en person knackar på vår dörr och vill ha hjälp att bryta med en destruktiv miljö.

Därför kommer vi att gå vidare och starta en dialog om de här frågorna och vägen framåt mot ett stärkt arbete mot våldsbejakande extremism i Värmland. I samverkan med skola, socialtjänst och polis kan vi utveckla ett mer långsiktigt och tidigt förebyggande arbete samt beredskap att stödja personer, och deras anhöriga, som vill lämna de här miljöerna.

Ett första steg tas i maj då vi bjuder in till en konferens för att öka kunskapen och skapa en gemensam referensram. Vår förhoppning är att detta kan bli ett bra avstamp för vårt fortsatta gemensamma arbete.

Hans Olsson

Tf ordförande, Brottsförebyggande Centrum i Värmland

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.