2015-02-21 06:00

2015-02-21 06:00

Utsatta för brott måste få stöd

Debatt: Internationella Brottsofferdagen

Till Brottsofferjouren kan alla som anser sig vara utsatta för ett brott vända sig. Vi ger ett professionellt medmänskligt stöd som innebär att brottsoffer ska hitta vägen tillbaka, skriver Monica Ekström.

I morgon den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen. Dagen instiftades i slutet av 1980-talet och syftet är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer samt med att förebygga brott. Martin Luther Kings ord om att tragedin i världen inte är de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad, var en ledstjärna i förverkligandet av dagen. Detta är en dag när vi kan ägna en tanke till de människor och familjer vars liv slagits i spillror av någon annans illgärning.

Brottsofferjouren är en organisation som tydligt ser konsekvenserna av brott. Alla människor är födda fria med samma värde och rättigheter. Detta står i dramatisk kontrast till offrets upplevelser vid många brott, och alltför ofta även till offrets upplevelser efter brottet. Dessa traumatiska händelser drabbar också många anhöriga.

Stora grupper, som kvinnor, barn och funktionsnedsatta har uppmärksammats i särskilda konventioner för att deras mänskliga rättigheter ska tryggas och bli mindre sårbara. Men rättigheter förverkligas inte av att de finns i tryck, de måste följas och göra skillnad för dem det handlar om. Lagar och konventioner ska tillämpas! Tillämpningen ska dessutom kombineras med professionellt och respektfullt bemötande.

Brott kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. Personer med funktionsnedsättningar och äldre är särskilt sårbara grupper. Dit hör också HBTQ-personer samt personer som lever under hedersrelaterat våld och förtyck. Till Brottsofferjouren kan alla som anser sig vara utsatta för ett brott vända sig. Vi ger ett professionellt medmänskligt stöd som innebär att brottsoffer ska hitta vägen tillbaka. År 2014 la Brottsofferjouren Värmland ner drygt 5 000 ideella arbetstimmar på brottsofferstödjande och vittnesstödjande verksamhet. Verksamhet som gör skillnad för de som drabbas!

Brottsligheten kostar samhället stora summor varje år. De summor som läggs på brottsofferstöd och på brottsförebyggande åtgärder är små i förhållande till detta. Det är dags för en kraftsamling för att alla som utsätts för brott ska få det stöd de har rätt till. Brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete får inte ses som en betungande kostnad, utan som en investering för framtiden. Framförallt när det gäller barn och unga.

Kanske vill du också vara en hjälpande medmänniska? Hör då av dig till Brottsofferjouren Värmland, 054/18 75 75, vi berättar gärna mera om vårt arbete för att förbättra situationen för brottsoffer, vittnen och anhöriga!

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

I morgon den 22 februari är det Internationella Brottsofferdagen. Dagen instiftades i slutet av 1980-talet och syftet är att belysa brottsoffers situation och sprida kunskap om de ideella organisationer som arbetar med stöd och hjälp till brottsoffer samt med att förebygga brott. Martin Luther Kings ord om att tragedin i världen inte är de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad, var en ledstjärna i förverkligandet av dagen. Detta är en dag när vi kan ägna en tanke till de människor och familjer vars liv slagits i spillror av någon annans illgärning.

Brottsofferjouren är en organisation som tydligt ser konsekvenserna av brott. Alla människor är födda fria med samma värde och rättigheter. Detta står i dramatisk kontrast till offrets upplevelser vid många brott, och alltför ofta även till offrets upplevelser efter brottet. Dessa traumatiska händelser drabbar också många anhöriga.

Stora grupper, som kvinnor, barn och funktionsnedsatta har uppmärksammats i särskilda konventioner för att deras mänskliga rättigheter ska tryggas och bli mindre sårbara. Men rättigheter förverkligas inte av att de finns i tryck, de måste följas och göra skillnad för dem det handlar om. Lagar och konventioner ska tillämpas! Tillämpningen ska dessutom kombineras med professionellt och respektfullt bemötande.

Brott kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. Personer med funktionsnedsättningar och äldre är särskilt sårbara grupper. Dit hör också HBTQ-personer samt personer som lever under hedersrelaterat våld och förtyck. Till Brottsofferjouren kan alla som anser sig vara utsatta för ett brott vända sig. Vi ger ett professionellt medmänskligt stöd som innebär att brottsoffer ska hitta vägen tillbaka. År 2014 la Brottsofferjouren Värmland ner drygt 5 000 ideella arbetstimmar på brottsofferstödjande och vittnesstödjande verksamhet. Verksamhet som gör skillnad för de som drabbas!

Brottsligheten kostar samhället stora summor varje år. De summor som läggs på brottsofferstöd och på brottsförebyggande åtgärder är små i förhållande till detta. Det är dags för en kraftsamling för att alla som utsätts för brott ska få det stöd de har rätt till. Brottsofferstöd och brottsförebyggande arbete får inte ses som en betungande kostnad, utan som en investering för framtiden. Framförallt när det gäller barn och unga.

Kanske vill du också vara en hjälpande medmänniska? Hör då av dig till Brottsofferjouren Värmland, 054/18 75 75, vi berättar gärna mera om vårt arbete för att förbättra situationen för brottsoffer, vittnen och anhöriga!

Monica Ekström

Ordförande, Brottsofferjouren Värmland

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.